*

Bạn đang xem: Thời tiết hàng giờ ở loc ninh, bình phước, việt nam

*

*

*

Tham vấn cộng đồng báo cáo đánh giá chỉ tác động môi trường xung quanh dự án các công nghiệp Thanh Phú


*

đổi khác số để nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo


Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 30/7/2022)

Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 30/7/2022)


Công văn đề nghị phối hợp đưa thông tin về cơ chế hỗ trợ ngân sách đầu tư cho sinh viên dân tộc bản địa thiểu số.

Công văn ý kiến đề xuất phối hợp đưa thông tin về cơ chế hỗ trợ kinh phí cho sinh viên dân tộc thiểu số.


Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Tăng cường công tác làm việc tiêm chủng vắc xin chống Covid-19 trên địa phận tỉnh


Kế hoạch phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều đề cập lại lần 12 cho tất cả những người trên 18 tuổi năm 2022

Kế hoạch phân chia và tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều kể lại đợt 12 cho người trên 18 tuổi năm 2022


Tiếp tục đẩy nhanh tiến trình tiêm chủng vắc xin chống Covid-19

Tiếp tục đẩy nhanh giai đoạn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19


Công điện về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid 19

Công năng lượng điện về tăng tốc công tác tiêm vắc xin chống Covid 19


Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 24/7/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 24/7/2022)


Tăng cường công tác phòng, kháng dịch Covid-19

Tăng cường công tác phòng, kháng dịch Covid-19


Tạm ngừng, kết thúc kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Tạm ngừng, ngừng kinh doanh dịch vụ hỗ trợ tư vấn du học


Tăng cường công tác làm việc tiêm chủng vắc xin chống Covid-19 trên địa phận tỉnh

Tăng cường công tác làm việc tiêm chủng vắc xin chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh


Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ thời điểm ngày 16/7/2022)

Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 16/7/2022)


TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022


Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 08/7/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 08/7/2022)


Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin chống Covid-19 liều đề cập lại (mũi 3) cho trẻ em từ 12 cho 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nói lại (mũi 3) cho trẻ nhỏ từ 12 mang lại 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước


Thực hiện thông báo số 180/TB-VPCP ngày 23/6/2022 của Văn phòng thiết yếu phủ

Thực hiện thông tin số 180/TB-VPCP ngày 23/6/2022 của Văn phòng bao gồm phủ


Thực hiện Công năng lượng điện số 829/CĐ-BYT ngày 23/6/2022 của bộ Y tế

Thực hiện nay Công điện số 829/CĐ-BYT ngày 23/6/2022 của cục Y tế


Cung cung cấp Danh sách các điểm tiêm chủng vắc xin chống COVID-19 cố gắng định, lưu đụng trên địa bàn tỉnh

Cung cấp cho Danh sách những điểm tiêm chủng vắc xin chống COVID-19 vậy định, lưu động trên địa bàn tỉnh


Tăng cường công tác làm việc phòng, kháng dịch COVID-19

Tăng cường công tác phòng, kháng dịch COVID-19


Xem thêm: Hồng Sâm Ngọc Linh Nhụy Hoa Nghệ Tây Saffron, Hồng Sâm Ngọc Linh Nhuỵ Hoa Nghệ Tây Saffron

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ thời điểm ngày 02/7/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ thời điểm ngày 02/7/2022)


Công tác bảo quản, thực hiện vắc xin chống Covid-19

Công tác bảo quản, thực hiện vắc xin chống Covid-19


Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh è Tuyết Minh tại cuộc họp trực tuyến đường đến cung cấp xã về công tác làm việc tiêm chủng vắc xin chống Covid-19 trên địa phận tỉnh

Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh trần Tuyết Minh tại buổi họp trực đường đến cấp xã về công tác làm việc tiêm chủng vắc xin chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh


Phúc đáp đề nghị về quy trình, thủ tục, văn bạn dạng thông báo đáp ứng GSP so với kho bảo quản thuốc của bệnh xá Công an tỉnh

Phúc đáp kiến nghị về quy trình, thủ tục, văn bạn dạng thông báo đáp ứng nhu cầu GSP đối với kho bảo vệ thuốc của trạm xá Công an tỉnh


Biên phiên bản cuộc họp bảo vệ nguồn cung ứng dịch truyền Dextran Injection

Biên bản cuộc họp bảo đảm nguồn cung ứng dịch truyền Dextran Injection


Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 27/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ thời điểm ngày 27/6/2022)


Báo cáo tình hình cung ứng thuốc Dextran 40 Injection

Báo cáo tình hình cung ứng thuốc Dextran 40 Injection


Thực hiện tại Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng chính phủ

Thực hiện tại Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng thiết yếu phủ


Đẩy nhanh quy trình tiến độ tiêm vắc xin chống COVID-19

Đẩy nhanh tiến trình tiêm vắc xin phòng COVID-19


Phúc đáp Công văn số 241-CV/BBVCSSKCB ngày 02/6/2022 của BBVCSSKCB

Phúc đáp Công văn số 241-CV/BBVCSSKCB ngày 02/6/2022 của BBVCSSKCB


Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/6/2022)

Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/6/2022)


Thực hiện nay Công điện số 771/CĐ-BYT ngày 10/6/2022 của bộ Y tế

Thực hiện tại Công điện số 771/CĐ-BYT ngày 10/6/2022 của bộ Y tế


Phúc đáp Công văn số 131-TT/PMP của chúng ta CP Pymepharco

Phúc đáp Công văn số 131-TT/PMP của công ty CP Pymepharco


Giá vật tứ y tế cần sử dụng chạy thận nhân tạo

Giá vật bốn y tế dùng chạy thận nhân tạo


Tăng cường công tác phòng chống, dịch Covid-19

Tăng cường công tác làm việc phòng chống, dịch Covid-19


Giải thể những khu giải pháp ly tập trung trên địa phận tỉnh

Giải thể những khu biện pháp ly triệu tập trên địa bàn tỉnh


Giải thể bệnh viện dã chiến số 2 điều trị người mắc bệnh dương tính Covid-19 tỉnh Bình Phước (tại Plaza An Lộc, thị thị Bình Long)

Giải thể bệnh viện dã chiến số 2 điều trị người bệnh dương tính Covid-19 thức giấc Bình Phước (tại Plaza An Lộc, thị thị Bình Long)


KẾ HOẠCH phân bổ và tổ chức triển khai tiêm vắc xin chống COVID-19 (Moderna) mũi 2 lần 5 cho trẻ nhỏ từ 6 mang đến dưới 12 tuổi năm 2022

KẾ HOẠCH phân chia và tổ chức tiêm vắc xin chống COVID-19 (Moderna) mũi 2 đợt 5 cho trẻ em từ 6 mang đến dưới 12 tuổi năm 2022


Công năng lượng điện về việc bức tốc tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Công năng lượng điện về việc bức tốc tiếp nhấn và xúc tiến tiêm vắc xin phòng COVID-19


Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ thời điểm ngày 11/6/2022)

Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 11/6/2022)


Đẩy nhanh quá trình tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Đẩy nhanh giai đoạn tiêm chủng vắc xin chống Covid-19


KH đôi mươi PHÁT ĐỘNG THI ĐUA VĂN HÓA CÔNG SỞ

KH 20 PHÁT ĐỘNG THI ĐUA VĂN HÓA CÔNG SỞ