Trong bài viết này, KISS English sẽ share cho các bạn những bài xích tập bố trí câu giờ đồng hồ anh bao gồm đáp án xuất xắc và lựa chọn lọc. Hãy theo dõi và quan sát nhé.

Bạn đang xem: Bài tập sắp xếp câu trong tiếng anh

Xem video clip của KISS English để cố thuộc lòng 12 thì trong tiếng anh nhé.


Bài tập sắp xếp câu trong giờ Anh là dạng bài bác tập kha khá khó với nhiều bạn bởi câu càng dài, số lượng từ càng nhiều, càng dễ khiến bạn bị rối. Trong nội dung bài viết hôm nay, KISS English sẽ share cho chúng ta những bài bác tập thu xếp câu giờ đồng hồ anh tất cả đáp án xuất xắc và lựa chọn lọc. 


Bài Tập sắp xếp Câu giờ đồng hồ Anh có Đáp Án

*
*
*
Bài Tập bố trí Câu tiếng Anh bao gồm Đáp Án Lớp 5

Sắp xếp các từ tiếng Anh thành câu hoàn chỉnh

1. In/ spring/ What/ like/ is/ the/ weather/ ?

2. Isn’t/ going/ to/ Hoi An/ Minh/ next/ week/ .

3. Is/ it/ here/ your/ house/ How far/ from/ to/ ?

4. Straight/ Go/ turn/ and/ ahead/ right/ .

5. The/ swimming pool/ is/ Where/ ?

6. Was/ in/ Nam/ Hanoi/ last month.

7. Weather/ in/ what’s/ the/ autumn/ like/ ?

8. National Park/ They/ going/ the/ to/ are/ tomorrow

Sắp xếp các từ sau thành câu trả chỉnh

1. Name/ your/ what/ is?

2. Am/ Lan/ I

3. Phong/ is/ this?

4. Today/ how/ you/ are?

5. Thank/ are/ you/ fine/ ,/ we

6. Is/ Lan/ Hoa/ and/ am/ this/ I

7. Ann/ am/ hello/ I

8. This/ Mai/ her/ is/ name/ is/ my/ mom

9. Eighteen/ they/ old/ years/ are

10. Not/ he/ is/ today/ fine

Sắp xếp từ cho sẵn thành câu hoàn hảo tiếng Anh

1. Friends/ chatted/ with/ yesterday/ I

2. You/ play/ Did/ last/ hide và seek/ Sunday?

3. On TV/ watched/ cartoons/ Mai/ week/ last

4. Had/ We/ and/ drink/ nice food/ at/ last/ party/ Sunday/ Mai’s

5. Did/ What/ do/ in/ yesterday/ they/ the park?

6. Went/ He/ cinema/ last night/ to/ parents/ with/ his

7. Wednesday/ she/ book/ bought/ a/ at/ comic/ the bookshop/ last

8. Last/ festival/ had/ school/ sports/ my/ Friday

9. Hoa/ in/ the sea/ swam/ yesterday

10. I/ Phu Quoc/ holiday/ was/ island/ last/ at

Xếp các câu sau thành những câu trả chỉnh

1. Date/ is/ today/ what/ the/ ?

2. August/ is/ It/ 26th

3. Unit 2/ Let’s/ at/ look

4. Am/ I/ student/ a/ Le Hong Phong/ School/ at/ Primary

5. To/ Happy/ you/ birthday gift/ you/ for/ this/ is

Reorder the words:

1. You/ school/ at/ Are/ now/ ?

2. Lessons/ How/ you/ do/ today/ many/ have/ ?

3. Four/ Vietnamese/ a/ He/ week/ times/ has/ .

4.Do /your /you/ không tính phí /read /books /in /time/?/

5. In / We/ study / past/ và / present / in /events /Vietnam/ & in /the /world/ history .

Xem thêm: Học Phí 1 Năm Trường Đại Học Văn Lang Học Phí 2020, Học Phí Đại Học Văn Lang 2021

6. You /it/ have/ this / book /I /when /can /finish/.

7.. Study/ I/ a/ twice/ with/ week/ partner/ a/ .

8. English / English magazines / by / reading / learns/ lớn / read / Tuan/.

9. Parents/ My/ in / live/ small/ in / a / the / village / countryside/ in .

10. Except/ He/ to lớn / goes / and/ Saturday / school / Sunday /.

Lời Kết

Trên đấy là tất cả những bài xích tập thu xếp câu giờ anh gồm đáp án nhưng mà KISS English muốn đem lại cho bạn. Hy vọng nội dung bài viết này tương xứng và hữu ích với bạn. Chúc bạn có một trong những buổi học vui vẻ cùng hiệu quả.