Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục bài bác tập Ngữ pháp tiếng AnhBài thói quen từ cùng trạng từMột số bài tập Ngữ pháp giờ Anh khácTài liệu giờ đồng hồ Anh tham khảo
100 bài bác tập tính trường đoản cú đuôi Ing cùng Ed có đáp án
Trang trước
Trang sau

100 bài xích tập tính trường đoản cú đuôi Ing cùng Ed tất cả đáp án

Tương ứng cùng với từng bài xích trong loạt bài xích Ngữ pháp giờ Anh chúng mình sẽ cung cấp cho chúng ta phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp giờ Anh vừa học. Bài bác tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh này khiến cho bạn ôn tập cùng hiểu sâu hơn những phần định hướng đã được trình diễn trong loạt bài Ngữ pháp giờ Anh.

Bạn đang xem: Bài tập tính từ đuôi ing và ed

Trước khi có tác dụng Bài thói quen từ tận cùng bằng -ing cùng -ed trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp giờ Anh tương ứng, bạn cũng có thể tham khảo trên chương: Tính tự tận cùng bởi -ing và -ed trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không còn dịch sẵn mà chúng ta nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ thọ hơn. Sau khi chúng ta đã làm dứt bài tập, để so sánh xem mình làm cho đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài thói quen từ tận cùng bằng -ing và -ed:

Bài 1: Complete the sentences for each situation. Use the word in brackets + -ing or –ed.

1. The film wasn"t as good as we had expected. (disappoint...)

a The film was disappointing.

b We were disappointed with the film.

2. Donna teaches young children. It"s a very hard job, but she enjoys it. (exhaust...)

a She enjoys her job but it"s often ............... .

b At the over of a day"s work, she is often ........ .

3. It"s been raining all day. I hate this weather. (depress...)

a This weather is ............... .

b This weather makes me ............... .

c It"s silly lớn get ...... Because of the weather.

4. Clare is going khổng lồ Mexico next month. She has never been there before. (excit...)

a It will be an ....... Experience for her.

b Going to new places is always ............... .

c She is really ...... About going lớn Mexico.

Hiển thị đáp án

2. A exhausting

b exhausted

3. A depressing

b depressed

c depressed

4. A exciting

b exciting

c excited


Bài 2: Choose the correct word.

1. I was disappointing/disappointed with the film. I had expected it to lớn be better. (disappointed is correct)

2. Are you interesting/interested in football?

3. The football match was very exciting/excited. I enjoyed it.

4. It"s sometimes embarrassing/embarrassed when you have to ask people for money.

Xem thêm: Giá 1 Thùng Bia Sài Gòn Xanh, Thùng 24 Lon Bia Sài Gòn Lager 330Ml

5. Bởi vì you easily get embarrassing/embarrassed?

6. I had never expected khổng lồ get the job. I was really amazing/amazed when I was offered ot.

7. She has really learnt very fast. She has made astonishing/astonished progress.

8. I didn"t find the situation funny. I was not amusing/amused.

9. It was a really terrifying/terrified experience. Afterwards everybody was very shocking/shocked.

10. Why vày you always look so boring/bored? Is your life really so boring/bored?

11. He"s one of the most boring/bored people I"ve ever met. He never stops talking & he never says anything interesting/interested.

Hiển thị đáp án

2. Interested

3. Exciting

4. Embarrassing

5. Embarrassed

6. Amazed

7. Astonishing

8. Amused.

9. Terrifying .... Shocked

10. Bored .... Boring

11. Boring .... Interesting


Bài 3: Complete each sentence using a word from the box:

amusing/amused annoying/annoyed boring/bored

confusing/confused disgusting/disgusted exciting/excited

exhausting/exhausted interesting/interested surprising/surprised

1. He works very hard. It"s not surprising that he"s always tired.

2. I"ve got nothing to lớn do. I"m .... .

3. The teacher"s explanation was .... . Most of the students didn"t understand it.

4. The kitchen hadn"t been cleaned for ages. It was really .... .

5. I seldom visit are galleries. I"m not particularly .... In art.

6. There"s no need to get .... Just because I"m a few minutes late.

7. The lecture was .... I fell asleep.

8. I"ve been working very hard all day & now I"m .... .

9. I"m starting a new job next week. I"m very .... About it.

10. Steve is very good at telling funny stories. He can be very .... .

11. Liz is a very .... Person. She know a lot, she"s travelled a lot and she"s done lots of different things.

Hiển thị đáp án

2. Bored

3. Confusing

4. Disgusting

5. Interested

6. Annoyed

7. Boring

8. Exhausted

9. Excited

10. Amusing

11. Interesting


Đã có ứng dụng hmweb.com.vn trên điện thoại, giải bài bác tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài bác giảng....miễn phí. Cài đặt ngay áp dụng trên android và iOS.

*

*

Loạt bài xích Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một trong những phần dựa bên trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/hmweb.com.vnteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.hmweb.com.vn để thường xuyên theo dõi những loạt bài mới nhất về Ngữ pháp giờ Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... Mới nhất của chúng tôi.