*

phần đa chủ trương công tác lớn
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm
bình luận - Phê phán

Chương II, Điều 8, điều khoản Biển Việt Nam1 nêu rõ: “Đường cơ sở dùng để làm tính chiều rộng lớn lãnh hải việt nam là đường cơ sở thẳng sẽ được chính phủ nước nhà công bố. Bao gồm phủ khẳng định và công bố đường cơ sở ở đều khu vực chưa xuất hiện đường đại lý khi được Ủy ban hay vụ Quốc hội phê chuẩn”.

TỌA ĐỘ CÁC ĐIỂM CHUẨN ĐƯỜNG CƠ SỞ DÙNG ĐỂ

TÍNH CHIỀU RỘNG LÃNH HẢI CỦA LỤC ĐỊA VIỆT NAM


Điểm

Vị trí cùng địa lý

Tọa độ N

Kinh độ E

0

Nằm bên trên ranh giới phía tây-nam của vùng nước lịch sử dân tộc của nước cộng hòa XHCN việt nam và cộng hòa quần chúng. # Cam-pu-chia.

Bạn đang xem: Bản đồ lãnh hải việt nam

A1

Tại Hòn Nhạn, quần hòn đảo Thổ Chu, thức giấc Kiên Giang.

9015’0

103027’0

A2

Tại Hòn Đá Lẻ sinh hoạt Đông nam Hòn Khoai, tỉnh giấc Minh Hải.

8022’8

104052’4

A3

Tại Hòn Tài Lớn, Côn Đảo, Đặc khu vực Vũng Tàu - Côn Đảo.

8037’8

106037’5

A4

Tại Hòn Bông Lang, Côn Đảo.

8038’9

106040’3

A5

Tại Hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo.

8039’7

106042’1

A6

Tại Hòn Hải (Nhóm đảo Phú Quý), tỉnh Thuận Hải.

Xem thêm:

9058’0

109005’0

A7

Tại Hòn Đôi, thức giấc Thuận Hải.

12039’0

109028’0

A8

Tại mũi Đại Lãnh, tỉnh Phú Khánh.

12053’8

109027’2

A9

Tại Hòn Ông Căn, tỉnh giấc Phú Khánh.

13054’0

109021’0

A10

Tại đảo Lý Sơn, thức giấc Nghĩa Bình.

15023’1

109009’0

A11

Tại đảo Cồn Cỏ, thức giấc Bình Trị Thiên.

17010’0

107020’6


Việc khí cụ Biển vn quy địnhĐường cơ sở dùng để tính chiều rộng lớn lãnh hải việt nam là thống nhất, hoàn toàn phù hợp với Công ước liên hợp quốc về mức sử dụng Biển năm 1982 và tập quán quốc tế.

MINH ĐỨC thực hiện

1 - hiện tượng Biển nước ta được Quốc hội nước cộng hòa XHCN vn khóa XIII, kỳ họp đồ vật 3 trải qua ngày 21 mon 6 năm 2012.