Tài liệu có 1004 trang, tuyển tập những chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Đại số 9, giúp học sinh lớp 9 ôn tập để chuẩn bị cho kì thi chọn HSG môn Toán 9 cung cấp trường, cấp quận / huyện, cấp tỉnh / thành phố.

Bạn đang xem: Bồi dưỡng hsg toán 9

CHUYÊN ĐỀ I. BIẾN ĐỔI ĐẠI SỐ 2.Dạng 1. Thu gọn các biểu thức đại số cùng tính giá chỉ trị những biểu thức 3.Dạng 2. Các câu hỏi liên quan giá bán trị mập nhất, bé dại nhất của một biểu thức đại số 10.Dạng 3. Tìm đk để biểu thức nhận cực hiếm nguyên 15.Dạng 4. Việc tổng phù hợp 16.CHUYÊN ĐỀ II. HÀM SỐ BẬC NHẤT, HÀM SỐ BẬC hai 2.CHỦ ĐỀ 1. HÀM SỐ BẬC NHẤT 2.Dạng 1. Một số trong những bài toán trên mặt phẳng tọa độ 3.Dạng 2. Ứng dụng của hàm số hàng đầu trong chứng tỏ bất đẳng thức và tìm GTLN, GTNN 7.CHỦ ĐỀ 2. HÀM SỐ BẬC nhị 8.Dạng 1. Một trong những bài toán bắt đầu về hàm số bậc hai 9.Dạng 2. Một số vấn đề nâng cao liên quan đến phương trình bậc nhị 12.Dạng 3. áp dụng điều kiện bao gồm nghiệm của phương trình bậc hai trong những bài toán GTLN, GTNN 18.Dạng 4. Định lý Vi – et cùng với phương trình bậc nhị 22.Dạng 5. Các bài toán tương giao con đường thẳng với parabol 31.Dạng 6. Ứng dụng phương trình bậc hai trong các bài toán số học tập 46.CHUYÊN ĐỀ III. HỆ PHƯƠNG TRÌNH 2.CHỦ ĐỀ 1. HỆ BẬC NHẤT hai ẨN 2.CHỦ ĐỀ 2. MỘT SỐ DẠNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH KHÁC 11.Dạng 1. Hệ đối xứng loại I 11.Dạng 2. Hệ đối xứng các loại II 14.Dạng 3. Hệ tất cả yếu tố phong cách 16.Dạng 4. Phương pháp biến hóa tương đương 20.Dạng 5. Phương thức đặt ẩn phụ 26.Dạng 6. Phương pháp đưa về hằng đẳng thức 29.Dạng 7. Khi trong hệ có chứa phương trình bậc nhị theo ẩn x, hoặc y 32.Dạng 8. Phương thức đánh giá bán 33.CHUYÊN ĐỀ IV. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ 2.CHỦ ĐỀ 1. PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ CƠ BẢN 2.Dạng 1. Dạng cơ phiên bản 2.Dạng 2. Đặt ẩn phụ hoàn toàn để quy về phương trình một ẩn 3.Dạng 3. Đặt ẩn phụ trọn vẹn để quy về hệ đối xứng một số loại 2 6.CHỦ ĐỀ 2. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐẶC BIỆT KHÁC 17.Dạng 1. Giải phương trình vô tỉ bằng phương thức sử dụng biểu thức liên hợp 17.Dạng 2. Đặt ẩn phụ phụ thuộc tính sang trọng của phương trình 24.Dạng 3. Giải phương trình vô tỉ bằng phương thức đặt ẩn phụ không trọn vẹn 33.CHỦ ĐỀ 3. SỬ DỤNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH 39.CHỦ ĐỀ 4. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 43.CHUYÊN ĐỀ VI. MIN – MAX VÀ BẤT ĐẲNG THỨC 2.

Xem thêm: Tiểu Sử Nghệ Sĩ Cải Lương Bạch Tuyết (Nghệ Sĩ Cải Lương), Bạch Tuyết (Nghệ Sĩ Cải Lương)

CHỦ ĐỀ 1. BIẾN ĐỐI TƯƠNG ĐƯƠNG 2.CHỦ ĐỀ 2. BẤT ĐẲNG THỨC AM – GM 11.CHỦ ĐỀ 3. MỘT SỐ KỸ THUẬT VẬN DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC AM – GM 20.Dạng 1. Dự kiến dấu đẳng thức để phân tích các số hạng và vận dụng bất đẳng thức AM – GM 20.Dạng 2. Nghệ thuật ghép đối xứng 28.Dạng 3. Kỹ thuật AM – GM ngược lốt 31.Dạng 4. Phương thức đặt ẩn phụ 33.CHỦ ĐỀ 4. BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY – SCHWARZ 39.Dạng 1. Làm cho quen bất đẳng thức Cauchy – Schwarz 39.Dạng 2. Kỹ thuật tách ghép 45.Dạng 3. Kỹ thuật thêm giảm 49.Dạng 4. Cách thức đặt ẩn phụ 53.Dạng 5. Kỹ thuật đối xứng hóa 54.CHỦ ĐỀ 5. MỘT SỐ KỸ THUẬT XỬ LÝ BẤT ĐẲNG THỨC VỚI CÁC BIẾN BỊ CHẶN TÊN TỪNG KHOẢNG ĐOẠN 55.CHỦ ĐỀ 6. MỘT SỐ CÁCH ĐÁNH GIÁ KHÁC 74.CHỦ ĐỀ 7. BẤT ĐẲNG THỨC SCHUR 78.CHỦ ĐỀ 8. CÔNG THỨC ABEL VÀ ỨNG DỤNG 83.CHUYÊN ĐỀ VII. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN 2.Dạng 1. Nhờ vào tính chất chia hết đem đến bài toán ước của một vài nguyên 2.Dạng 2. Biểu lộ một ẩn theo ẩn sót lại rồi dùng đặc thù chia hết 4.Dạng 3. Phương thức xét số dư phối hợp tính hóa học của số nguyên tố, số chủ yếu phương 5.Dạng 4. Phương pháp dùng bất đẳng thức 9.Dạng 5. Dùng đặc điểm của số bao gồm phương, hoặc tạo nên bình phương đúng, hoặc tạo nên thành các số chủ yếu phương liên tiếp 10.Dạng 6. Phương trình bậc 3 với nhì ẩn 12.Dạng 7. Phương trình bậc 4 với hai ẩn 13.Dạng 8. Phương trình chứa mũ 15.CHUYÊN ĐỀ VIII. SỐ NGUYÊN TỐ, SỐ CHÍNH PHƯƠNG 2.CHỦ ĐỀ 1. BÀI TOÁN LIÊN quan tiền ĐẾN SỐ NGUYÊN TỐ 3.CHỦ ĐỀ 2. BÀI TOÁN LIÊN quan tiền ĐẾN SỐ CHÍNH PHƯƠNG 14.CHỦ ĐỀ 3. BÀI TOÁN LIÊN quan ĐẾN TÍNH chia HẾT CỦA SỐ NGUYÊN 26.CHUYÊN ĐỀ IX. HỆ THỨC VI-ÉT.CHUYÊN ĐỀ X. SỐ NGUYÊN TỐ, HỢP SỐ 2.Dạng 1. Minh chứng một số là số nguyên tố hay hợp số 3.Dạng 2. Chứng tỏ một số việc có tương quan đến đặc điểm của số thành phần 4.Dạng 3. Search số nguyên tố thỏa mãn nhu cầu điều kiện nào đó 5.Dạng 4. Nhận ra số nguyên tố, sự phân bố nguyên tố trong tập phù hợp số thoải mái và tự nhiên 8.Dạng 5. Minh chứng có vô số số yếu tắc dạng ax + b (với x ϵ N cùng (a,b) = 1) 10.Dạng 6. Sử dụng nguyên tắc Dirichlet trong vấn đề số yếu tắc 11.Dạng 7. Áp dụng định lý Fermat 13.CHUYÊN ĐỀ XI. CÁC BÀI TOÁN SỬ DỤNG NGUYÊN LÝ CỰC HẠN.CHUYÊN ĐỀ XII. NGUYÊN LÝ BẤT BIẾN vào GIẢI TOÁN.

sở hữu tài liệu