Excel mang đến hmweb.com.vn 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 coi thêm...Ít hơn

Nếu bạn thấy mình buộc phải bung rộng lớn hoặc giảm độ rộng Excel sản phẩm và chiều cao cột của hàng, tất cả một vài cách để điều chỉnh chúng. Bảng sau đây hiển thị kích thước tối thiểu, buổi tối đa với mặc định cho từng kích cỡ dựa vào thang điểm.

Bạn đang xem: Cách chỉnh kích thước ô trong excel 2010

Loại

Min

Max

Mặc định

Cột

0 (ẩn)

255

8.43

Hàng

0 (ẩn)

409

15.00


Lưu ý: 

Nếu các bạn đang thao tác ở dạng xem sắp xếp Trang (tabXem, nhóm Dạng xem Sổ có tác dụng việc, nút bố trí Trang), chúng ta có thể chỉ định chiều rộng cột hoặc chiều cao hàng theo inch, cm và milimet. Đơn vị đo được đặt theo đơn vị chức năng inch theo mặc định. Đi cho tới Tùy chọn > Thước > Hiển >Nâng > lựa chọn một tùy chọn từ danh sách Đơn vị Thước đo. Nếu như khách hàng chuyển sang trọng dạng xem Thông thường thì độ rộng cột và chiều cao hàng sẽ được hiển thị theo điểm.

Các hàng và cột trơ khấc chỉ có thể có một cài đặt. Ví dụ: một cột đơn hoàn toàn có thể có độ rộng 25 điểm nhưng quan yếu rộng 25 điểm cho một hàng với 10 điểm cho một hàng khác.


Phiên bạn dạng mới hơnOffice 2007 – 2010

Thiết để chiều rộng cụ thể cho một cột

Hãy chọn cột mà bạn muốn thay đổi.

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích khuôn khổ Ô, bấm Chiều rộng Cột.

Trong vỏ hộp Chiều rộng Cột, hãy nhập giá trị chúng ta muốn.

Bấm OK.


Mẹo: Để cấp tốc chóng setup chiều rộng của một cột, hãy bấm chuột phải vào cột được chọn, bấm Chiều rộng lớn Cột, nhập quý giá mà các bạn muốn, rồi bấm OK.


Thay thay đổi chiều rộng cột để auto khớp với văn bản (Tự động Khớp)

Hãy chọn cột cơ mà bạn muốn cụ đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích kích thước Ô, bấm Tự rượu cồn Khớp Chiều rộng lớn Cột.


Lưu ý: Để cấp tốc chóng tự cồn khớp tất cả các cột vào trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả và sau đó bấm đúp vào bất kỳ rạng rỡ giới nào giữa hai tiêu đề cột.Khớp chiều rộng lớn cột với cột khác

Chọn một ô trong cột tất cả chiều rộng mà bạn có nhu cầu sử dụng.

Nhấn Ctrl+C hoặc trên thẻ Trang chủ, trong nhóm Bảng tạm, bấm Sao chép.

*

Bấm loài chuột phải vào trong 1 ô vào cột đích, trỏ cho tới Dán Đặc biệt, rồi bấm nút duy trì Chiều rộng

*
Cột Nguồn.


Thay đổi chiều rộng mang định cho tất cả các cột bên trên trang tính hoặc sổ làm việc

Giá trị cho cột mang định chứng tỏ số ký tự trung bình của phông chữ chuẩn vừa khớp một ô. Chúng ta có thể chỉ định một vài khác đến chiều rộng lớn cột mặc định so với trang tính hoặc sổ làm việc.

Thực hiện giữa những thao tác sau:

Để biến hóa chiều rộng lớn cột mặc định cho 1 trang tính, hãy bấm tab trang của nó.

Để đổi khác chiều rộng lớn cột mặc định cho cục bộ sổ làm việc, bấm vào phải lên tab trang, rồi bấm Chọn tất cả Trang tính trên thực đơn lối tắt.

*

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích cỡ Ô, bấm Chiều rộng khoác định.

Trong hộp Chiều rộng lớn cột chuẩn, nhập số đo mới, rồi bấm OK.


Mẹo: Nếu bạn muốn xác định chiều rộng cột mặc định cho toàn bộ các sổ thao tác và trang tính mới, chúng ta có thể tạo một mẫu mã sổ thao tác hoặc mẫu mã trang tính rồi phụ thuộc vào các mẫu này cho những sổ thao tác hoặc trang tính mới. Xem những liên kết sau để hiểu thêm thông tin:


Thay thay đổi chiều rộng lớn của cột bằng cách sử dụng chuột

Thực hiện trong những thao tác sau:

Để biến đổi chiều rộng lớn của một cột, kéo tinh quái giới phía bên phải của tiêu đề cột cho đến khi cột đạt chiều rộng mà chúng ta muốn.

Để chuyển đổi chiều rộng của nhiều cột, lựa chọn cột mà bạn muốn thay thay đổi rồi kéo ma lanh giới thanh lịch phía bên nên của title cột được chọn.

Để biến đổi chiều rộng của không ít cột để vừa khớp cùng với nội dung, lựa chọn cột hoặc các cột mà bạn có nhu cầu thay đổi rồi bấm đúp vào rực rỡ giới ngơi nghỉ phía bên cần của tiêu đề cột được chọn.

Để biến hóa chiều rộng lớn của vớ cả các cột vào trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo ranh mãnh giới của ngẫu nhiên tiêu đề cột nào.


Thiết để chiều cao rõ ràng cho một hàng

Hãy chọn hàng cơ mà bạn muốn ráng đổi.

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích khuôn khổ Ô, bấm Chiều cao Hàng.

Trong hộp Chiều cao hàng, nhập giá chỉ trị các bạn muốn, rồi bấm OK.


Thay đổi độ cao của hàng nhằm vừa khớp với nội dung

Hãy chọn hàng mà bạn muốn thay đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích khuôn khổ Ô, bấm Tự hễ Khớp chiều cao Hàng.


Mẹo: Để nhanh chóng tự động khớp cùng với tất cả các sản phẩm trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó bấm đúp vào oắt giới phía dưới một trong các tiêu đề hàng.Thay đổi chiều cao của hàng bằng phương pháp sử dụng chuột

Thực hiện trong số những thao tác sau:

Để biến hóa chiều cao của một hàng, kéo rạng rỡ giới phía dưới tiêu đề hàng cho đến khi sản phẩm đạt chiều cao mà các bạn muốn.

Để thay đổi chiều cao của đa số hàng, chọn hàng mà bạn muốn thay thay đổi rồi kéo ranh mãnh giới bên dưới một trong số tiêu đề sản phẩm được chọn.

Để thay đổi chiều cao của vớ cả các mặt hàng trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo ranh ma giới phía dưới ngẫu nhiên tiêu đề sản phẩm nào.

Để biến hóa chiều cao của hàng nhằm vừa khớp cùng với nội dung, hãy bấm đúp vào nhóc con giới bên dưới tiêu đề hàng.

Xem thêm: Top 10 Địa Chỉ In Mác Quần Áo Giá Rẻ Hà Nội Lấy Nhanh, In Tag Mác Quần Áo Giá Rẻ Hà Nội

Đầu Trang


Nếu mình thích sử dụng đơn vị inch đến độ rộng lớn cột và độ cao hàng, bạn nên làm việc trong chế độ xem Bố trí Trang (tab Xem, nhóm Dạng xem Sổ làm việc, nút Bố trí Trang). Trong cơ chế xem sắp xếp Trang, bạn có thể chỉ định độ rộng cột hoặc độ cao hàng bởi inch. Ở dạng xem này, inch là đơn vị đo khoác định, nhưng chúng ta có thể thay đổi đơn vị đo sang cm hoặc milimet.

Trong Excel 2007, bấm vào Nút hmweb.com.vn Office Kích

*
>Excel lựa chọn Nâng> cao.

Trong Excel 2010, đi tới Tệp và >chọn Nâng > cao.

Thiết đặt chiều rộng rõ ràng cho một cột

Hãy chọn cột mà lại bạn muốn thay đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích khuôn khổ Ô, bấm Chiều rộng lớn Cột.

Trong vỏ hộp Chiều rộng lớn Cột, hãy nhập giá chỉ trị bạn muốn.


Thay thay đổi chiều rộng lớn cột để auto khớp với văn bản (tự hễ khớp)

Hãy chọn cột nhưng mà bạn muốn thế đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích độ lớn Ô, bấm Tự hễ Khớp Chiều rộng Cột.

Mẹo Để hối hả tự động khớp tất cả các cột trong trang tính, bấm vào nút Chọn tất cả, rồi bấm đúp vào bất kỳ ranh giới nào thân hai đầu đề cột.


Khớp chiều rộng cột cùng với cột khác

Chọn một ô vào cột gồm chiều rộng lớn mà bạn muốn sử dụng.

Trên tab Trang đầu, trong team Bảng tạm, bấm vào Sao chép, rồi chọn cột đích.

*

Trên tab Nhà, trong đội Bảng tạm, hãy bấm mũi tên dưới Dán, rồi bấm Dán Đặc biệt.

Bên dưới Dán, chọn Độ rộng cột.


Thay thay đổi chiều rộng mặc định cho toàn bộ các cột trên trang tính hoặc sổ làm cho việc

Giá trị mang đến cột khoác định chứng minh số ký kết tự vừa đủ của fonts chữ chuẩn vừa khớp một ô. Bạn cũng có thể chỉ định một trong những khác cho chiều rộng cột mặc định đối với trang tính hoặc sổ làm việc.

Thực hiện trong những thao tác sau:

Để đổi khác chiều rộng lớn cột khoác định cho một trang tính, hãy bấm tab trang của nó.

Để thay đổi chiều rộng lớn cột mang định cho toàn thể sổ làm cho việc, nhấp chuột phải lên tab trang, rồi bấm Chọn toàn bộ Trang tính trên thực đơn lối tắt.

*

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích kích thước Ô, bấm Chiều rộng mặc định.

Trong vỏ hộp Độ rộng cột khoác định, nhập số đo mới.

Mẹo Nếu bạn có nhu cầu xác định độ rộng cột mặc định cho toàn bộ các sổ làm việc và trang tính mới, bạn có thể tạo một chủng loại sổ thao tác hoặc mẫu trang tính, rồi tạo những sổ thao tác làm việc hoặc trang tính mới dựa trên các mẫu đó. Để hiểu thêm thông tin, hãy xem mục lưu lại sổ làm việc hoặc trang tính làm cho mẫu.


Thay thay đổi chiều rộng của cột bằng phương pháp sử dụng chuột

Thực hiện trong những thao tác sau:

Để biến hóa chiều rộng của một cột, kéo nhãi con giới phía bên đề nghị của title cột cho tới khi cột đạt chiều rộng mà bạn muốn.

Để thay đổi chiều rộng của nhiều cột, lựa chọn cột mà bạn muốn thay thay đổi rồi kéo rực rỡ giới thanh lịch phía bên bắt buộc của tiêu đề cột được chọn.

Để biến hóa chiều rộng của khá nhiều cột nhằm vừa khớp cùng với nội dung, chọn cột hoặc những cột mà bạn có nhu cầu thay đổi rồi bấm đúp vào ranh giới làm việc phía bên đề xuất của tiêu đề cột được chọn.

Để biến hóa chiều rộng lớn của vớ cả các cột vào trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo ranh con giới của ngẫu nhiên tiêu đề cột nào.


Thiết đặt chiều cao rõ ràng cho một hàng

Hãy chọn hàng cơ mà bạn muốn nạm đổi.

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích cỡ Ô, bấm Chiều cao Hàng.

Trong vỏ hộp Chiều cao Hàng, hãy bấm quý giá mà các bạn muốn.


Thay đổi chiều cao của hàng để vừa khớp cùng với nội dung

Hãy chọn hàng cơ mà bạn muốn ráng đổi.

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích độ lớn Ô, bấm Tự động Khớp độ cao Hàng.

Mẹo Để nhanh chóng tự động khớp vớ cả các hàng trong trang tính, bấm vào nút Chọn vớ cả, rồi bấm đúp vào tinh ma giới phía dưới một trong những tiêu đề hàng.


Thay đổi chiều cao của hàng bằng phương pháp sử dụng chuột

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để biến đổi chiều cao của một hàng, kéo rỡ ràng giới phía dưới tiêu đề hàng cho đến khi hàng đạt độ cao mà các bạn muốn.

Để đổi khác chiều cao của đa số hàng, lựa chọn hàng mà bạn có nhu cầu thay thay đổi rồi kéo ma lanh giới phía bên dưới một trong các tiêu đề hàng được chọn.

Để biến đổi chiều cao của vớ cả các sản phẩm trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo rỡ ràng giới phía dưới bất kỳ tiêu đề hàng nào.

Để đổi khác chiều cao của hàng nhằm vừa khớp cùng với nội dung, hãy bấm lưu ban vào nhãi giới phía bên dưới tiêu đề hàng.

Đầu Trang


đổi khác chiều rộng cột và chiều cao hàng trong Excel for Mac

chuyển đổi chiều rộng lớn cột và chiều cao hàng vào Excel Online

Tổng quan tiền về những công thức vào Excel

Làm vắt nào nhằm tránh bí quyết bị lỗi

Tìm và sửa lỗi trong cách làm

những phím tắt và phím tính năng của Excel

những hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

các hàm Excel (theo thể loại)


*
*
*

Bạn bắt buộc thêm trợ giúp?


Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá văn bản đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia hmweb.com.vn Office nội bộ

Thông tin này còn có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết thêm nhiều thông tin, cửa hàng chúng tôi càng hỗ trợ bạn được giỏi hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi nâng cấp không? (Bạn càng cho thấy nhiều thông tin, chúng tôi càng cung cấp bạn được tốt hơn.)
Bạn chuộng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến thử khám phá của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp cùng với màn hình
Hướng dẫn không thiết yếu xác
Quá kỹ thuật
Không đầy đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn tất cả góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi bội nghịch hồi

Cảm ơn bình luận của bạn!


×
Nội dung mới
hmweb.com.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Developer và IT
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © hmweb.com.vn 2022