Excel mang đến hmweb.com.vn 365 Excel mang lại hmweb.com.vn 365 dành mang đến máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel Web phầm mềm Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel 2007 Developer Excel 2010 Developer Excel 2013 Developer Excel for Windows Phone 10 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Hàm IF có thể chấp nhận được bạn sinh sản một so sánh lô-gic thân một quý giá và một cực hiếm dự kiến bằng cách kiểm tra một đk và trả về hiệu quả rằng điều kiện đó là True (đúng) tuyệt False (sai).

Bạn đang xem: Cách sử dụng hàm if trong excel 2010

=IF(Điều nào đấy là True, thì làm gì, còn nếu như không thì làm gì khác)

Nhưng nếu khách hàng cần kiểm soát nhiều điều kiện, trong những số ấy giả sử tất cả điều khiếu nại đều nên là True hoặc False (AND) hoặc chỉ cần một điều kiện là True hoặc False (OR) hoặc nếu bạn muốn kiểm tra coi một đk có không (NOT) thỏa mãn nhu cầu tiêu chí của người sử dụng hay ko thì sao? Cả 3 hàm đều có thể sử dụng riêng nhưng lại trường hợp cần sử dụng cặp cùng với hàm IF thông dụng hơn.


Chi tiết Kỹ thuật

Sử dụng hàm IF cùng rất AND, OR và NOT để triển khai nhiều review xem những điều kiện là True giỏi False.

Cú pháp

IF(AND()) - IF(AND(logical1, , ...), value_if_true, ))

IF(OR()) - IF(OR(logical1, , ...), value_if_true, ))

IF(NOT()) - IF(NOT(logical1), value_if_true, ))

Tên đối số

Mô tả

logical_test (bắt buộc)

Điều khiếu nại bạn muốn kiểm tra.

value_if_true (bắt buộc)

Giá trị bạn muốn trả về nếu công dụng của logical_test là TRUE.

value_if_false (tùy chọn)

Giá trị bạn có nhu cầu trả về nếu tác dụng của logical_test là FALSE.


Dưới đây là tổng quan tiền về cách cấu tạo từng hàm AND, OR với NOT. Khi bạn kết hợp từng hàm kia với một câu lệnh IF thì câu chữ hàm vẫn như sau:

AND – =IF(AND(Điều nào đấy là True, Điều nào đó khác là True), quý giá nếu True, giá trị nếu False)

OR – =IF(OR(Điều gì đó là True, Điều gì đó khác là True), quý hiếm nếu True, quý hiếm nếu False)

NOT – = IF (NOT(Điều gì đấy là True), giá trị nếu True, giá trị nếu False)

Ví dụ

Sau đấy là ví dụ về một số câu lệnh lồng IF(AND()), IF(OR()) và IF(NOT()) phổ biến. Những hàm & và OR hoàn toàn có thể hỗ trợ tối đa 255 đk riêng lẻ tuy thế dùng quá nhiều hàm chưa hẳn cách làm tốt vì vấn đề xây dựng, chất vấn và duy trì các phương pháp lồng ghép, phức tạp rất có thể sẽ trở bắt buộc khó khăn. Hàm NOT chỉ đựng một điều kiện.

*

Dưới đấy là cách diễn giải các công thức theo lô-gic:

Công thức

Mô tả

=IF(AND(A2>0,B20,B450),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A6 (25) không (NOT) to hơn 50 thì trả về TRUE, còn nếu không thì trả về FALSE. Trong trường phù hợp này, 25 không lớn hơn 50, vị vậy phương pháp trả về TRUE.

=IF(NOT(A7="Red"),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A7 (“Blue”) không (NOT) là “Red” thì trả về TRUE, nếu như không thì trả về FALSE.

Lưu ý rằng trong tất cả ví dụ, sau mỗi đk tương ứng được nhập đều phải có dấu đóng góp ngoặc đơn. Các tham đối True/False còn lại sau đó được giữ làm một phần của câu lệnh IF mặt ngoài. Bạn cũng có thể thay thế những giá trị Văn phiên bản hoặc Số vào những giá trị TRUE/FALSE được trả về trong các ví dụ.

Xem thêm: Cánh Đồng Hoa Hướng Dương Ở Đà Lạt Rực Rỡ Được Khen Ngợi Hết Lời

Sau đây là một số lấy ví dụ như về việc sử dụng AND, OR cùng NOT để review các ngày.

*

Dưới đó là cách diễn giải những công thức theo lô-gic:

Công thức

Mô tả

=IF(A2>B2,TRUE,FALSE)

=IF(AND(A3>B2,A3B2,A4B2),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A5 không (NOT) lớn hơn B2 thì trả về TRUE, nếu như không thì trả về FALSE. Vào trường vừa lòng này, A5 lớn hơn B2, do vậy công thức trả về FALSE.

*

Sử dụng AND, OR cùng NOT cùng Định dạng tất cả điều kiện

Bạn cũng rất có thể dùng AND, OR cùng NOT để tùy chỉnh tiêu chí Định dạng Có điều kiện với tùy lựa chọn công thức. Khi thực hiện việc này, chúng ta có thể bỏ hàm IF và sử dụng riêng AND, OR và NOT.

Từ tab Trang đầu, click chuột Định dạng Có điều kiện > phép tắc Mới. Tiếp theo, lựa chọn tùy lựa chọn “Sử dụng bí quyết để khẳng định ô đề nghị định dạng”, nhập công thức, rồi vận dụng định dạng mà các bạn lựa chọn.

*
chỉnh sửa Quy tắc hiển thị phương pháp Công thức" loading="lazy">

Sử dụng ví dụ Ngày lúc nãy, sau đấy là những công thức phải dùng.

*

Công thức

Mô tả

=A2>B2

Nếu A2 lớn hơn B2 thì định hình ô đó, nếu như không thì không làm những gì cả.

=AND(A3>B2,A3B2,A4B2)

Nếu A5 ko (NOT) lớn hơn B2 thì format ô đó, còn nếu không thì không làm những gì cả. Vào trường đúng theo này, A5 to hơn B2, vị vậy kết quả trả về FALSE. Nếu như bạn biến đổi công thức thành =NOT(B2>A5) thì phương pháp sẽ trả về TRUE với ô sẽ tiến hành định dạng.


Lưu ý: Một lỗi thịnh hành là nhập phương pháp vào Định dạng Có điều kiện mà không có dấu bằng (=). Nếu làm vậy, bạn sẽ thấy hộp thoại Định dạng Có đk sẽ thêm dấu bằng và vết ngoặc kép vào bí quyết - ="OR(A4>B2,A4, vị vậy bạn sẽ cần xóa những dấu ngoặc kép nhằm công thức hoàn toàn có thể phản hồi đúng.


Đầu Trang

Bạn đề xuất thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên gia trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc dấn sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.