giao lưu trực tuyến đường Ý kiến đoàn viên Công nhân hỏi - Công đoàn trả lời Văn phòng năng lượng điện tử TLĐ làm chủ đoàn viên
*
*
*

Ông nai lưng Văn quang quẻ hỏi: Tôi xin về hưu năm sau tuy vậy chưa đủ tuổi hưu. Vậy mức lương lúc nghỉ hưu trước tuổi năm 2022 là bao nhiêu?


Luật sư Nguyễn Phương - doanh nghiệp Luật tnhh YouMe trả lời: Khoản 2, 4 Điều 56 Luật bảo đảm xã hội 2014 quy định về mức lương hưu hằng tháng như sau:

2. Từ thời điểm ngày 1.1.2018, nút lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định trên Điều 54 của chính sách này được xem bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội vẻ ngoài tại Điều 62 của nguyên lý này và tương ứng với số năm đóng bảo đảm xã hội như sau:

a) Lao rượu cồn nam ngủ hưu vào khoảng thời gian 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ thời điểm năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động chị em nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Bạn đang xem: Cách tính chế độ nghỉ hưu trước tuổi

Sau đó cứ thêm từng năm, bạn lao động luật pháp tại Điểm a và Điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức về tối đa bởi 75%...

Điều 54 Luật bảo đảm xã hội 2014 được sửa đổi vì chưng Điểm a Khoản 1 Điều 219 Bộ lao lý Lao động 2019 cách thức về đk hưởng lương hưu như sau:

1. Người lao động hiện tượng tại những Điểm a, b, c, d, g, h cùng i Khoản 1 Điều 2 của lý lẽ này, trừ ngôi trường hợp luật pháp tại Khoản 3 Điều này, khi nghỉ vấn đề có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên trên thì được hưởnglương hưunếu nằm trong một trong số trường hòa hợp sau đây:

a) Đủ tuổi theo phương tiện tại Khoản 2 Điều 169 của bộ luật Lao động;

b) Đủ tuổi theo phép tắc tại Khoản 3 Điều 169 của cục luật Lao hễ và bao gồm đủ 15 năm có tác dụng nghề, các bước nặng nhọc, độc hại, nguy nan hoặc quan trọng đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy khốn thuộc hạng mục do cỗ Lao rượu cồn - yêu mến binh cùng Xã hội phát hành hoặc tất cả đủ 15 năm làm việc ở vùng tất cả điều kiện tài chính - thôn hội đặc biệt khó khăn bao hàm cả thời gian thao tác ở nơi tất cả phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước thời gian ngày 1.1.2021;

c) fan lao động gồm tuổi thấp hơn buổi tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động phương tiện tại Khoản 2 Điều 169 của bộ luật Lao rượu cồn và có đủ 15 năm làm quá trình khai thác than vào hầm lò;

d) người bị lây lan HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi tiến hành nhiệm vụ được giao.

Xem thêm:

2. Người lao động cách thức tại Điểm đ và Điểm e Khoản 1 Điều 2 của mức sử dụng này nghỉ câu hỏi có đủ 20 năm đóng bảo đảm xã hội trở lên được hưởng lương hưu lúc thuộc một trong số trường phù hợp sau đây:

a) bao gồm tuổi thấp hơn về tối đa 5 tuổi đối với tuổi nghỉ ngơi hưu luật tại Khoản 2 Điều 169 của bộ luật Lao động, trừ ngôi trường hợp qui định Sĩ quan Quân đội quần chúng Việt Nam, khí cụ Công an nhân dân, công cụ Cơ yếu, hiện tượng Quân nhân siêng nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng tất cả quy định khác;

b) có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi đối với tuổi nghỉ hưu phương pháp tại Khoản 3 Điều 169 của cục luật Lao động và gồm đủ 15 năm làm cho nghề, các bước nặng nhọc, độc hại, nguy hại hoặc quan trọng đặc biệt nặng nhọc, độc hại, gian nguy thuộc hạng mục do bộ Lao động - thương binh với Xã hội ban hành hoặc gồm đủ 15 năm thao tác làm việc ở vùng có điều kiện tài chính - buôn bản hội quan trọng đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian thao tác làm việc ở nơi gồm phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1.1.2021;

c) người bị lây nhiễm HIV do tai nạn đáng tiếc rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao...

Như vậy, lúc nghỉ hưu trước tuổi vào thời điểm năm 2022, mức tận hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức trung bình tiền lương mon đóng bảo đảm xã hội tương xứng với năm 2022 là 20 năm đóng bảo đảm xã hội (đối cùng với lao đụng nam) cùng 15 năm đóng bảo hiểm xã hội (đối cùng với lao cồn nữ), sau đó cứ thêm tưng năm đóng bảo hiểm xã hội, ông được tính thêm 2%; mức về tối đa bằng 75%.

https://laodong.vn/tu-van-phap-luat/muc-luong-khi-nghi-huu-truoc-tuoi-nam-2022-983723.ldo