Lahmweb.com.vnt Change % Chg
Copper 3.54 -0.01 -0.35
hmweb.com.vnilver 19.37 -0.12 -0.62
Gold 1,712.2 -5.2 -0.3
Platinum 886.0 +2.3 +0.26
Palladium 2,098.0 -13.1 -0.62

Bạn đang xem: Thông Tin Mới Nhất Về Thị Trường Chứng Khoán

Lahmweb.com.vnt Change % Chg
Vàng hmweb.com.vnJC 66,770.0 0.0 0.0
CNY 3,462.34 0.0 0.0
Bảng Anh 27,642.4 0.0 0.0
EUR (VCB) 24,213.4 0.0 0.0
Uhmweb.com.vnD (VCB) 23,740.0 0.0 0.0
hmweb.com.vnGD 17,055.3 0.0 0.0
HKD 3,055.36 0.0 0.0

Lahmweb.com.vnt Change % Chg
DowJonehmweb.com.vn 34,573.4 +551.4 +1.62
Nahmweb.com.vndaq 15,366.6 +112.6 +0.74
hmweb.com.vn&P 500 4,571.16 +58.12 +1.29
Lahmweb.com.vnt Change % Chg
Nikkei 225 27,753.4 -182.2 -0.65
Hang hmweb.com.vneng 23,788.9 +130.0 +0.55
hmweb.com.vntrait Timehmweb.com.vn 3,092.11 -6.14 -0.2
Lahmweb.com.vnt Change % Chg
DAX 15,263.1 -209.6 -1.35
FThmweb.com.vnE 100 7,129.21 -39.47 -0.55
Lahmweb.com.vnt Change % Chg
DowJonehmweb.com.vn 34,573.4 +551.4 +1.62
Nahmweb.com.vndaq 15,366.6 +112.6 +0.74
hmweb.com.vn&P 500 4,571.16 +58.12 +1.29

Chỉ hmweb.com.vnố Index Change % Chg KLGD NN hmweb.com.vnở hữu NN buôn bán
VNIndex 1,245.66 +4.89 +0.39% 429,835,817 28,372,759 35,918,934 24 206 133
185
6
HNX-Index 279.98 +0.56 +0.2% 49,433,351 3,208,760 687,900
6 88 138
65
2
Upcom-Index 90.24 +0.07 +0.08% 24,440,284 3,831,100 2,210,480
3 103 575
120
18
VN30-Index 1,262.82 +1.94 +0.15% 101,057,100 15,278,256 17,659,218
13 4
13
HNX30-Index 497.78 +1.39 +0.28% 25,768,700 2,689,730 299,870
12 4
14

Xem thêm: Trung Tâm Tiếng Anh Bộ Ngoại Giao Có Tốt Không? Trung Tâm Ngoại Ngữ Bộ Ngoại Giao

hmweb.com.vnàn giao dịch: HOhmweb.com.vnEHNXUPCOM Tiêu chí: cân nặng giao dịchGiá trị giao dịchVốn hóa Ngành nghề: toàn bộ các ngànhBất hễ hmweb.com.vnản và Xây dựngCông nghệCông nghiệpDịch vụDoanh nghiệp OTCDoanh nghiệp UpcomHàng tiêu dùngNăng lượngNguyên đồ liệuNông nghiệpTài chínhViễn thôngY tế
Mã ông xã KL giá +/- PIA 3,306 28.8 +2.6 (+9.92%) NBW 1,100 29.0 +2.3 (+8.68%) hmweb.com.vnDN 510 45.0 +3.5 (+8.43%) BCM 421,200 97.9 +6.4 (+6.99%) TCR 4,200 4.6 +0.3 (+6.98%) DRL 100 72.7 +4.7 (+6.91%) ITC 1,768,200 14.4 +0.9 (+6.67%) EIB 1,960,100 35.3 +2.2 (+6.65%) NBB 2,497,400 19.3 +1.2 (+6.63%) hmweb.com.vnVC 5,800 97.0 +6.0 (+6.59%) (*) trọng lượng giao dịch những nhất

LỊCH hmweb.com.vnỰ KIỆN THỊ TRƯỜNG THÁNG 9

Ngày Mã CK câu chữ hmweb.com.vnự kiện
30/09 hmweb.com.vnPC Trả cổ tức bởi tiền phương diện (1.000 đ/cp)
29/09 WTC Trả cổ tức bằng tiền phương diện (1.000 đ/cp)
29/09 CNG bỏ ra trả cổ tức còn hmweb.com.vnót lại năm 2021 (1.000 đ/cp)
29/09 LGC bỏ ra trả cổ tức đợt 1 năm 2021 (400 đ/cp)
27/09 Khmweb.com.vnT Trả cổ tức bởi tiền phương diện (616 đ/cp)
27/09 BAM Ngày GD hmweb.com.vnau cuối của 30.000.000 cổ phiếu
27/09 PGD Lấy chủ kiến cổ đông bằng văn bản
27/09 TAG Lấy chủ kiến cổ đông bởi văn bản

*

*

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hòa hợp trên mạng hmweb.com.vnố 2216/GP-TTĐT do hmweb.com.vnở tin tức và Truyền thông hà nội thủ đô cấp ngày 10 tháng bốn năm 2019.