Firefox được cho phép bạn dễ ợt nhập lốt trang và dữ liệu khác từ bỏ Google Chrome. Bài viết này cung cấp cho chính mình hướng dẫn từng bước một để chấm dứt công việc.

Bạn đang xem: Chuyển bookmark từ chrome sang firefox


Lưu ý: Để nhập thông tin của doanh nghiệp từ một trình xem xét hoặc máy tính khác, hãy xem nội dung bài viết Nhập tài liệu từ trình chuyên chú khác.
Nhấp vào nút menu nhằm mở bảng menu.Nhấp vào nút thư viện trên thanh phép tắc của bạn. (Nếu chúng ta không nhận thấy nó, nhấp vào nút menu , rồi nhấp Thư việnnhấp vào nút .) Nhấp dấu trang với nhấp vào thanh Xem toàn bộ dấu trangQuản lí lốt trang ở mặt dưới.Từ thanh hình thức trong cửa sổ Thư viện, nhấp Nhập với sao lưu và chọn Nhập dữ liệu từ trình duyệt y khác... Trong hành lang cửa số Trình nhập tài liệu xuất hiện, nên chọn Chrome, rồi nhấp TiếnTiếp tục. Firefox vẫn liệt kê những loại thiết đặt và thông tin mà nó có thể nhập. Chọn các mục bạn muốn nhập. Cookie: Small bits of information stored on your computer by some websites that are used lớn keep you logged in, store your options, or bởi other things. Lịch sử để ý web: Information on the sites you have visited. Dấu trang: các trang web chúng ta đã lưu trong vệt trang Chrome của mình. Nhấp TiếnTiếp tục để nhập các mục đang chọn. Trình lý giải hiển thị số đông gì đã được nhập. Nhấp trả thànhXong để tạm dừng hoạt động sổ. Những mục bạn đã chọn hiện thời sẽ bao gồm sẵn.

Vì Chrome khoác định lưu dấu trang vào thanh cách thức dấu trang của nó, chúng ta có thể tìm thấy dấu trang vẫn nhập của mình trong một thư mục có tên Từ Google Chrome trong thanh vết trang của Firefox.

Thanh vệt trang rất có thể bị ẩn. Để hiển thị Thanh dấu trang:


Nhấp vào nút thực đơn , nhấp Thêm công cụ… và lựa chọn Tùy biến chuyển thanh công cụ…. và lựa chọn Customize… Tùy đổi mới thanh công cụ….Nhấp vào thực đơn thả xuống Thanh phép tắc ở cuối screen và chọn Thanh vệt trang.Thanh lốt trang rất có thể được đặt thành luôn luôn hiển thị, Không khi nào hiển thị, hoặc Chỉ hiển thị trong thẻ mới.Nhấp vào nút Xong.

Xem thêm: 5 Trang Web Kiểm Tra Trình Độ Tiếng Anh Cơ Bản, Kiểm Tra Tiếng Trình Độ Tiếng Anh


Nhấp vào nút thực đơn , nhấp Thêm công cụ… và lựa chọn Tùy biến đổi thanh công cụ…. và lựa chọn Customize… Tùy biến hóa thanh công cụ….Nhấp vào thực đơn thả xuống Thanh nguyên lý ở cuối màn hình và lựa chọn Thanh lốt trang.Thanh lốt trang rất có thể được để thành luôn luôn hiển thị, Không lúc nào hiển thị, hoặc Chỉ hiển thị trong thẻ mới.Nhấp vào nút Xong.
Mẹo: chúng ta có thể bật hoặc tắt thanh vết trang tự thanh menu làm việc trên thuộc của cửa sổ Firefox: Nhấp vào Hiển thị, xuống đến Thanh khí cụ và chọn Thanh lốt trang.
Nhấp vào nút thực đơn , nhấp Thêm công cụ… và chọn Tùy phát triển thành thanh công cụ…. và chọn Customize… Tùy đổi thay thanh công cụ….Nhấp vào thực đơn thả xuống Thanh điều khoản ở cuối màn hình hiển thị và lựa chọn Thanh dấu trang.Thanh vết trang có thể được để thành luôn luôn hiển thị, Không bao giờ hiển thị, hoặc Chỉ hiển thị vào thẻ mới.Nhấp vào nút Xong.

Để đọc thêm về cách thiết lập Firefox, hãy xem nội dung bài viết Tùy chỉnh những điều khiển, nút cùng thanh điều khoản của Firefox. Để hiểu biết thêm thông tin về phong thái sử dụng lốt trang trong Firefox, hãy xem bài viết Dấu trang trong Firefox.

chia sẻ tài liệu này: http://mzl.la/18pHyVO