Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác rất hay

Với cách tính đạo hàm của hàm con số giác cực hay Toán lớp 11 có đầy đủ cách thức giải, lấy ví dụ như minh họa và bài bác tập trắc nghiệm bao gồm lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài bác tập tính đạo hàm của hàm số lượng giác từ đó đạt điểm trên cao trong bài xích thi môn Toán lớp 11.

*

A.

Bạn đang xem: Chuyên đề đạo hàm của hàm số lượng giác

Phương thức giải & Ví dụ

*

Ví dụ minh họa

Bài 1: Đạo hàm của hàm số:

*
bởi bao nhiêu?

Hướng dẫn:

*

Bài 2: Tính đạo hàm của hàm số y = cos2x + cos4x + sin5x

Hướng dẫn:

Ta có: y" = -2sin2x - 4sin4x + 5cos5x

Bài 3: Đạo hàm của hàm số y = √cosx bằng biểu thức nào?

Hướng dẫn:

*

Bài 4: Đạo hàm của hàm số y = tan⁡(2x+1) - xcos2x bằng biểu thức nào?

Hướng dẫn:

*

Bài 5: Đạo hàm của hàm số

*
bằng biểu thức nào?

Hướng dẫn:

*

Bài 6: Đạo hàm của hàm số y = 6(sin4x + cos4x) - 4(sin6x + cos6x) bởi biểu thức nào?

Hướng dẫn:

y" = 6(sin2x + cos2x)2 - 12sin2xcos2x - 4(sin2x + cos2x)2 + 12sin2xcos2x(sin2x + cos2x) = 2

Bài 7: Tính đạo hàm của hàm số: y = sinx.cosx

Hướng dẫn:

*

*

B. Bài bác tập vận dụng

Bài 1:

*
bằng:

A. 1B. 0C. 2/3D.

Xem thêm: Tử Vi Năm 2016 Của Người Tuổi Tý: Bính Tý, Mậu Tý, Canh Tý, Nhâm Tý, Giáp Tý

3/2

Lời giải:

Đáp án: C

*

Đáp án C

Bài 2: Đạo hàm của hàm số:

*
bởi biểu thức làm sao sau đây?

*

Lời giải:

Đáp án: B

*

Đáp án B

Bài 3: Đạo hàm của hàm số:

*
bởi biểu thức làm sao sau đây?

*

Lời giải:

Đáp án: D

*

Đáp án D

Bài 4: Đạo hàm cuả hàm số:

*
bằng biểu thức làm sao sau đây?

*

Lời giải:

Đáp án: B

*

Chọn lời giải B

Bài 5: Đạo hàm của hàm số:

*
bằng biểu thức nào sau đây?

*

Lời giải:

Đáp án: C

*

Chọn đáp án C

Bài 6: Đạo hàm của hàm số:

*
bằng biểu thức như thế nào sau đây?

*

Lời giải:

Đáp án: A

*

Chọn câu trả lời A

Bài 7: Đạo hàm của hàm số y = 6(sin4x + cos4x) - 4(sin6x + cos6x) bởi biểu thức như thế nào sau đây?

A. 24(sin3x + cos3x) - 24(sin5x + cos5x)

B. 24(sin3x - cos3x) - 24(sin5x + cos5x)

C. 2

D. 0

Lời giải:

Đáp án: D

y"= 6(sin2x + cos2x)2 - 12sin2xcos2x - 4(sin2x + cos2x)2 + 12sin2xcos2x(sin2x + cos2x) = 2

Chọn câu trả lời D

*

Bài 8: Đạo hàm của hàm số y = √sinx bởi biểu thức làm sao sau đây:

*

Lời giải:

Đáp án: C

*

Chọn câu trả lời C

Bài 9: mang lại hàm số f(x) = cos2x. Quý giá của f"(π/6) bằng:

*

Lời giải:

Đáp án: D

*

Chọn lời giải D

Bài 10: Đạo hàm của hàm số y = tan⁡(2x+1) - xcos2x bởi biểu thức như thế nào sau đây:

*

Lời giải:

Đáp án: A

*

Chọn câu trả lời A

Bài 11: Đạo hàm của hàm số y = cot2x2 bằng biểu thức như thế nào sau đây:

*

Lời giải:

Đáp án: D

*

Chọn lời giải D

Bài 12: cho hàm số f(x) = sin4x + cos4x - 2sin2x cos2x. Cực hiếm của f"(π/24) bằng: