một mình anh ngồi ôm nỗi đơn độc , em chia tay ra đi giữ lại đây , con tim anh bị yêu thương , đau lần đau tình yêu , em ơi sao đành tâm phân chia cách... Rồi từ nay còn ai với anh đi , trong cơn mưa giăng giăng khi trời thu,nghe gió mưa bên cạnh hiên , sẽ khóc mang lại tình anh , em ơi xin về lại vùng xưa ... Một góc con tim đã héo khô lúc tình xa , góc trái tim đã bị tiêu diệt đi khi tình phụ ,có từng nào yêu thương sẽ trao , trao đến em xưa nay , ni em đi với theo tình anh đó .... Ngồi ngóng trận mưa mong không còn đi cho lệ khô, mong quên em nhưng xót xa vẫn còn đầy , nước đôi mắt rơi tan trong gió mưa , em ơi em bao gồm hay , cơn mưa chiều nay khóc đến cuộc tình .

Bạn đang xem: Song And Lyrics By Lam Hung

một mình anh ngồi ôm nỗi cô đơn , em chia tay ra đi để lại đây , trái tim anh bị yêu quý , đau cơn đau tình yêu , em ơi sao đành tâm chia cách... Rồi từ ni còn ai với anh đi , trong cơn mưa giăng giăng khi trời thu,nghe gió mưa xung quanh hiên , sẽ khóc mang đến tình anh , em ơi xin về lại vùng xưa ... Một góc con tim đã héo khô khi tình xa , góc trái tim đã chết đi lúc tình phụ ,có từng nào yêu thương đã trao , trao mang lại em xưa nay , ni em đi với theo tình anh kia .... Ngồi ngóng cơn mưa mong không còn đi mang lại lệ khô, mong quên em nhưng mà xót xa vẫn còn đó đầy , nước đôi mắt rơi tung trong gió mưa , em ơi em bao gồm hay , cơn mưa chiều ni khóc mang lại cuộc tình .
*Một Ngày Biết Trước

Vĩnh Thuyên Kim ft Lâm Hùng

*
871.180


http://musicmd1fr.hmweb.com.vn.net/bucket-image-hmweb.com.vn/images/singer/20120119/D8Y3zslA06WAk93lqDrt590bd076d267d.jpg

Ta cười cợt Hay Ta Khóc

Lâm Hùng

*
818.735


http://musicmd1fr.hmweb.com.vn.net/bucket-image-hmweb.com.vn/images/singer/20120119/47c1c94b103ff10ded2eddc04907960cb398aaea.jpg

Xem thêm: Cách Đuổi Ong Ruồi Ra Khỏi Nhà : 7 Mẹo Hiệu Quả Mà An Toàn Cao

http://musicmd1fr.hmweb.com.vn.net/bucket-image-hmweb.com.vn/images/singer/20120119/x6cRoJjbm9Nbzi1P33Dw5c331913b5e05.jpg
http://musicmd1fr.hmweb.com.vn.net/bucket-image-hmweb.com.vn/images/singer/20120119/B7u0hxzfOZIjqbeqDC9h5954f2cd340a1.jpg
http://musicmd1fr.hmweb.com.vn.net/bucket-image-hmweb.com.vn/images/singer/20120119/BVED4vOSHb8VYq5tCIu8595e102164893.jpg
http://musicmd1fr.hmweb.com.vn.net/bucket-image-hmweb.com.vn/images/singer/20210325/XaVZzPzYZdTRyclZXX9q605c4c881a62e.jpg
http://musicmd1fr.hmweb.com.vn.net/bucket-image-hmweb.com.vn/images/singer/20220315/dOOGgumpsbngiArUF6kV623047f9c4026.jpg
http://musicmd1fr.hmweb.com.vn.net/bucket-image-hmweb.com.vn/images/singer/20120119/x6cRoJjbm9Nbzi1P33Dw5c331913b5e05.jpg
http://musicmd1fr.hmweb.com.vn.net/bucket-image-hmweb.com.vn/images/singer/20211012/ihUSxqpIu1K2vNulg86l61652f087b9d2.jpg
http://musicmd1fr.hmweb.com.vn.net/bucket-image-hmweb.com.vn/images/singer/20191009/kjWhFH2JmgxtertjZM8M5da002c5097f6.jpg