STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52840106D120 Luật hàng hải A00; A01; C01; D01 18.25
2 52840106D102 Khai thác thiết bị tàu biển A00; A01; C01; D01 15
3 52840106D101 Điều khiển tàu biển A00; A01; C01; D01 16.5
4 52840104H401 Kinh tế vận tải biển (CLC) A00; A01; C01; D01 18.75
5 52840104D410 Kinh tế vận tải thủy A00; A01; C01; D01 19
6 52840104D407 Logistics cùng chuỗi cung ứng A00; A01; C01; D01 21
7 52840104D401 Kinh tế vận tải biển A00; A01; C01; D01 21
8 52840104A408 Kinh tế sản phẩm hải A01; D01; D07; D15 18
9 52580205D113 Kỹ thuật ước đường A00; A01; C01; D01 15
10 52580203D111 Kỹ thuật an ninh hàng hải A00; A01; C01; D01 16
11 52580203D110 Xây dựng công trình xây dựng thủy A00; A01; C01; D01 15
12 52580201D127 Kiến trúc dân dụng và công nghiệp H01; H02; H03; H04 20.5
13 52580201D112 Xây dựng gia dụng và công nghiệp A00; A01; C01; D01 15.25
14 52520320D126 Kỹ thuật hóa dầu A00; A01; C01; D01 16.5
15 52520320D115 Kỹ thuật môi trường, A00; A01; C01; D01 17.5
16 52520216H105 Điện tự động hóa công nghiệp (CLC) A00; A01; C01; D01 15.75
17 52520216D121 Tự động hóa hệ thống điện A00; A01; C01; D01 17.25
18 52520216D105 Điện tự động hóa công nghiệp A00; A01; C01; D01 20
19 52520216D103 Điện tự động tàu thủy A00; A01; C01; D01 15
20 52520207D104 Điện tử viễn thông A00; A01; C01; D01 16.5
21 52520122D108 Đóng tàu và dự án công trình ngoài khơi A00; A01; C01; D01 15
22 52520122D107 Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi A00; A01; C01; D01 15
23 52520122D106 Máy tàu thủy A00; A01; C01; D01 15
24 52520103D128 Máy và auto công nghiệp A00; A01; C01; D01 16
25 52520103D123 Kỹ thuật sức nóng lạnh A00; A01; C01; D01 16.25
26 52520103D122 Kỹ thuật ôtô A00; A01; C01; D01 18.75
27 52520103D117 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D01 16.75
28 52520103D116 Kỹ thuật cơ khí, A00; A01; C01; D01 16.5
29 52520103D109 Máy và auto hóa xếp dỡ A00; A01; C01; D01 15
30 52480201H114 Công nghệ thông tin (CLC) A00; A01; C01; D01 15
31 52480201D119 Kỹ thuật truyền thông và mạng trang bị tính A00; A01; C01; D01 17.5
32 52480201D118 Công nghệ phần mềm A00; A01; C01; D01 17.75
33 52480201D114 Công nghệ thông tin, A00; A01; C01; D01 20
34 52340120H402 Kinh tế ngoại thương (CLC) A00; A01; C01; D01 19
35 52340120D402 Kinh tế nước ngoài thương A00; A01; C01; D01 22
36 52340120A409 Kinh doanh quốc tế và logistics A01; D01; D07; D15 21.5
37 52340101D411 Quản trị tài chính ngân hàng A00; A01; C01; D01 ---
38 52340101D404 Quản trị tài chính kế toán A00; A01; C01; D01 19.75
39 52340101D403 Quản trị gớm doanh, A00; A01; C01; D01 19
40 52220201D125 Ngôn ngữ Anh, A01; D01; D10; D14 25.75
41 52220201D124 Tiếng Anh yêu quý mại A01; D01; D10; D14 24.5

*

HHA - Đại học sản phẩm hải Việt Nam