Năm 2021, trường Đại học Mỏ địa chất tuyển 2225 chỉ tiêu, tuyển sinh theo 5 phương thức. Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào của trường năm 2021 xấp xỉ từ 15 đến 19 điểm.

Điểm chuẩn Đại học tập Mỏ Địa Chẩt năm 2021 đã được ra mắt ngày 15/9, xem cụ thể dưới đây:


Bạn đang xem: Cổng thông tin điện tử trường đại học mỏ

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Mỏ Địa chất năm 2021-2022

Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại học Mỏ Địa chất năm 2021-2022 chính xác nhất ngay sau khoản thời gian trường chào làng kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học tập Mỏ Địa chất năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có


Trường: Đại học tập Mỏ Địa hóa học - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7340101 Quản trị khiếp doanh A00; A01; D01; D07 18.5
2 7340201 Tài thiết yếu - ngân hàng A00; A01; D01; D07 18
3 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 18
4 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; D01; D07 15
5 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; A01; B00; D07 18
6 7520502 Kỹ thuật địa thiết bị lý A00; A01 16
7 7520604 Kỹ thuật dầu khí A00; A01 16
8 7520301 Kỹ thuật hoá học (Chương trình tiên tiến) A00; A01; B00; D07 19
9 7440201 Địa chất học A00; A06; C04; D01 15
10 7520501 Kỹ thuật địa chất A00; A04; C04; D01 15
11 7580211 Địa nghệ thuật xây dựng A00; A04; C04; D01 15
12 7810105 Du lịch địa chất A05; C04; D01; D10 15
13 7520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ A00; C04; D01; D10 15
14 7850103 Quản lý khu đất đai A00; A01; C04; D01 15
15 7480206 Địa tin học A00; C04; D01; D10 15
16 7520601 Kỹ thuật mỏ A00; A01; C01; D01 15
17 7520607 Kỹ thuật tuyển khoáng A00; A01; D01; D07 15
18 7480109 Khoa học tập dữ liệu A00; A01; D01; D07 18
19 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 20
20 7480201_CLC Công nghệ tin tức CLC A00; A01; D01; D07 22.5
21 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D07 17
22 7520114 Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử A00; A01; C01; D07 18
23 7520116 Kỹ thuật cơ khí đụng lực A00; A01; C01; D07 17
24 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; C01; D07 17.5
25 7520216 Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hoá A00; A01; C01; D07 20
26 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D07 15
27 7580204 Xây dựng công trình xây dựng ngầm tp và khối hệ thống tàu năng lượng điện ngầm A00; A01; C01; D07 15
28 7580205 Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông A00; A01; C01; D07 15
29 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D01 15
30 7850101 Quản lý khoáng sản môi trường A00; B00; C04; D01 15
học viên lưu ý, để triển khai hồ sơ đúng đắn thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị gớm doanh A00; A01; D01; D07 22.6 Tiêu chí phụ: 8
2 7340201 Tài chính - ngân hàng A00; A01; D01; D07 21.1 Tiêu chí phụ: 6.6
3 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 21.5 Tiêu chí phụ: 7.4
4 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; D01; D07 18 Tiêu chí phụ: 5
5 7510401 Công nghệ nghệ thuật hoá học A00; A01; B00; D07 18 Tiêu chí phụ: 5
6 7520502 Kỹ thuật địa vật lý A00; A01 18 Tiêu chí phụ: 5
7 7520604 Kỹ thuật dầu khí A00; A01 18 Tiêu chí phụ: 5
8 7520301 Kỹ thuật hoá học (Chương trình tiên tiến) A00; A01; B00; D07 18 Tiêu chí phụ: 5
9 7440201 Địa hóa học học A00; A06; C04; D01 18 Tiêu chí phụ: 5
10 7520501 Kỹ thuật địa chất A00; A04; C04; D01 18 Tiêu chí phụ: 5
11 7580211 Địa chuyên môn xây dựng A00; A04; C04; D01 18 Tiêu chí phụ: 5
12 7810105 Du lịch địa chất A05; C04; D01; D10 18 Tiêu chí phụ: 5
13 7520503 Kỹ thuật trắc địa - phiên bản đồ A00; C04; D01; D10 18 Tiêu chí phụ: 5
14 7850103 Quản lý khu đất đai A00; A01; C04; D01 18 Tiêu chí phụ: 5
15 7480206 Địa tin học A00; C04; D01; D10 18 Tiêu chí phụ: 5
16 7520601 Kỹ thuật mỏ A00; A01; C01; D01 18 Tiêu chí phụ: 5
17 7520607 Kỹ thuật tuyển chọn khoáng A00; A01; D01; D07 18 Tiêu chí phụ: 5
18 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 25.3 Tiêu chí phụ: 8.3
19 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D07 21.7 Tiêu chí phụ: 6.9
20 7520114 Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử A00; A01; C01; D07 22.76 Tiêu chí phụ: 7.5
21 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực A00; A01; C01; D07 18 Tiêu chí phụ: 5
22 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; C01; D07 20.6 Tiêu chí phụ: 7.2
23 7520216 Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hoá A00; A01; C01; D07 24.26 Tiêu chí phụ: 8.4
24 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D07 18 Tiêu chí phụ: 5
25 7580204 Xây dựng công trình xây dựng ngầm tp và hệ thống tàu năng lượng điện ngầm A00; A01; C01; D07 18 Tiêu chí phụ: 5
26 7580205 Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông A00; A01; C01; D07 18 Tiêu chí phụ: 5
27 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D01 18 Tiêu chí phụ: 5
28 7850101 Quản lý tài nguyên môi trường A00; B00; C04; D01 18 Tiêu chí phụ: 5
học viên lưu ý, để triển khai hồ sơ đúng đắn thí sinh coi mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại trên đây

Xem thêm: Báo Kinh Tế Việt Nam Và Thế Giới, Thời Báo Tài Chính Việt Nam Online

STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị khiếp doanh ---
2 7340201 Tài chủ yếu - ngân hàng ---
3 7340301 Kế toán ---
4 7510601 Quản lý công nghiệp ---
5 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học ---
6 7520502 Kỹ thuật địa thiết bị lý ---
7 7520604 Kỹ thuật dầu khí ---
8 7520301 Kỹ thuật hoá học (Chương trình tiên tiến) ---
9 7440201 Địa hóa học học ---
10 7520501 Kỹ thuật địa chất ---
11 7580211 Địa chuyên môn xây dựng ---
12 7810105 Du kế hoạch địa chất ---
13 7520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ ---
14 7850103 Quản lý đất đai ---
15 7480206 Địa tin học ---
16 7520601 Kỹ thuật mỏ ---
17 7520607 Kỹ thuật tuyển chọn khoáng ---
18 7480109 Khoa học tập dữ liệu ---
19 7480201 Công nghệ thông tin ---
20 7480201_CLC Công nghệ thông tin CLC ---
21 7520103 Kỹ thuật cơ khí ---
22 7520114 Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử ---
23 7520116 Kỹ thuật cơ khí đụng lực ---
24 7520201 Kỹ thuật điện ---
25 7520216 Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hoá ---
26 7580201 Kỹ thuật xây dựng ---
27 7580204 Xây dựng công trình ngầm tp và khối hệ thống tàu năng lượng điện ngầm ---
28 7580205 Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông ---
29 7520320 Kỹ thuật môi trường ---
30 7850101 Quản lý khoáng sản môi trường ---
học sinh lưu ý, để làm hồ sơ đúng chuẩn thí sinh coi mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại phía trên
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học bạ Điểm tư duy ĐHBKHN

Click để tham gia luyện thi đh trực đường miễn phí tổn nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021-2022

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021-2022 256 Trường update xong tài liệu năm 2021


Điểm chuẩn Đại học tập Mỏ Địa chất năm 2021-2022. Coi diem chuan truong dẻo Hoc Mo Dia Chat 2021-2022 đúng đắn nhất bên trên hmweb.com.vn