Trường Đại học tập Mở thành phố Hồ Chí Minh (Ho bỏ ra Minh City xuất hiện University viết tắt là OU) là một trường đại học công lập đa ngành gồm thương hiệu tại Việt Nam. Ngôi trường trực thuộc Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạoThành lập : vào năm 1990 và biến đổi trường đh công lập từ năm 2006.Trụ sở chủ yếu : 35-37 hồ Hảo Hớn, p Cô Giang, Quận 1, TP.HCM.Dưới đó là thông tin ngành đào tạođiểm chuẩn các ngành của ngôi trường :
STTTên ngànhMã ngànhTổ vừa lòng mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102A00, A01, D01, D0717Điểm thi TN THPT
2 công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng 7510102CA01, D01, D0716Chất lượng caoĐiểm thi TN THPT
3 Tài chủ yếu - bank 7340201CA01, D01, D96, D0725.25Chất lượng caoĐiểm thi TN THPT
4 technology sinh học 7420201CA01, D01, D07, D0816Chất lượng caoĐiểm thi TN THPT
5 quản lí trị sale 7340101CA01, D01, D96, D0726.4Chất lượng caoĐiểm thi TN THPT
6 công cụ 7380107CA01, D01, D07, D1425.1Luật tài chính - quality caoĐiểm thi TN THPT
7 ngôn ngữ Anh 7220201CA01, D01, D14, D7825.9Chất lượng caoĐiểm thi TN THPT
8 khối hệ thống thông tin cai quản 7340405A00, A01, D01, D0725.9Điểm thi TN THPT
9 kế toán 7340301CA01, D01, D96, D0724.15Chất lượng caoĐiểm thi TN THPT
10 ngữ điệu Trung Quốc 7220204D01, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D8226.1Điểm thi TN THPT
11 quản lí trị nhân lực 7340404A00, A01, D01, C0326.25Điểm thi TN THPT
12 công nghệ thông tin 7480201A00, A01, D01, D0726.1Điểm thi TN THPT
13 công nghệ sinh học tập 7420201A00, B00, D01, D0716Điểm thi TN THPT
14 quản lí trị marketing 7340101A00, A01, D01, D0726.4Điểm thi TN THPT
15 Tài chủ yếu - ngân hàng 7340201A00, A01, D01, D0725.85Điểm thi TN THPT
16 quản lý xây dựng 7580302A00, A01, D01, D0719Điểm thi TN THPT
17 sale quốc tế 7340120A00, A01, D01, D0726.45Điểm thi TN THPT
18 Kỹ thuật xây dựng 7480101A00, A01, D01, D070
19 công tác xã hội 7760101A01, D01, C00, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D82, D8318.8Điểm thi TN THPT
20 Đông nam giới Á học 7310620A01, D01, C00, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D82, D8323.1Điểm thi TN THPT
21 ngữ điệu Nhật 7220209D01, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D82, D8325.9Điểm thi TN THPT
22 hình thức 7380107A00, A01, D01, C00, D03, D06, D0525.7Luật khiếp tếC00 cao hơn nữa 1.5đĐiểm thi TN THPT
23 xóm hội học tập 7310301A01, D01, C00, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D82, D8323.1Điểm thi TN THPT
24 ngôn ngữ Anh 7220201A01, D01, D14, D7826.8Điểm thi TN THPT
25 Khoa học máy tính 7480101A00, A01, D01, D0725.55Điểm thi TN THPT
26 kế toán 7340301A00, A01, D01, D0725.7Điểm thi TN THPT
27 kinh tế tài chính 7310101A00, A01, D01, D0725.8Điểm thi TN THPT
28 marketing 7340115A00, A01, D01, D0726.95Điểm thi TN THPT
29 phương tiện 7380101A00, A01, D01, C00, D03, D06, D0525.2C00 cao hơn 1.5đĐiểm thi TN THPT
30 công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng 7510102A00, A01, D01, D07, XDHB20Học bạ
31 công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng 7510102CA01, D01, D0720Học bạ
32 Tài chủ yếu - bank 7340201CA01, D01, D96, D07, XDHB20Chất lượng caoXét học bạ
33 technology sinh học 7420201CA01, D01, D07, D08, XDHB18Chất lượng caoXét học tập bạ
34 quản trị kinh doanh 7340101CA01, D01, D96, D0722Chất lượng caoXét học tập bạ
35 luật 7380107CA01, D01, D07, D1421.25Xét học tập bạ
36 ngữ điệu Anh 7220201CA01, D01, D14, D78, XDHB24Chất lượng caoXét học bạ
37 khối hệ thống thông tin cai quản 7340405A00, A01, D01, D0722.75Xét học tập bạ
38 kế toán 7340301CA01, D01, D96, D07, XDHB20Chất lượng caoXét học tập bạ
39 ngôn ngữ Trung Quốc 7220204D01, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D82, XDHB26.25Xét học tập bạ
40 quản lí trị nhân lực 7340404A00, A01, D01, C030Học sinh giỏi + chứng từ ngoại ngữXét học tập bạ
41 technology thông tin 7480201A00, A01, D01, D07, XDHB25.25Học bạ
42 technology sinh học 7420201A00, B00, D01, D0718Học bạ
43 quản trị marketing 7340101A00, A01, D01, D070HSG+CCNN
44 Tài thiết yếu - bank 7340201A00, A01, D01, D07, XDHB26.5Học bạ
45 cai quản xây dựng 7580302A00, A01, D01, D0720Xét học tập bạ
46 marketing quốc tế 7340120A00, A01, D01, D07, XDHB25.25Học bạ
47 công tác làm việc xã hội 7760101A01, D01, C00, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D82, D83, XDHB18Xét học bạ
48 Đông nam Á học tập 7310620A01, D01, C00, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D82, D83, XDHB18Xét học bạ
49 ngữ điệu Nhật 7220209D01, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D82, D83, XDHB23.75Học bạ
50 pháp luật 7380107A00, A01, D01, C00, D03, D06, D05, XDHB24.8Luật khiếp tếHọc bạ
51 làng mạc hội học 7310301A01, D01, C00, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D82, D83, XDHB18Xét học tập bạ
52 ngữ điệu Anh 7220201A01, D01, D14, D780HSG+ CCNN
53 Khoa học laptop 7340302A00, A01, D01, D07, XDHB22.75Học bạ
54 kế toán tài chính 7340301A00, A01, D01, D07, XDHB25.75Học bạ
55 tài chính 7310101A00, A01, D01, D07, XDHB25.4Học bạ
56 sale 7340115A00, A01, D01, D07, XDHB25Học bạ
57 dụng cụ 7380101A00, A01, D01, C00, D03, D06, D05, XDHB23.9Học bạ
58 Logistics và thống trị chuỗi đáp ứng 7510605A00, A01, D0726.8Điểm thi TN THPT
59 Logistics và cai quản chuỗi cung ứng 7510605A00, A01, D07, XDHB26.3Học bạ
60 du ngoạn 7810101A00, A01, D01, C0324.5Điểm thi TN THPT
61 du ngoạn 7810101A00, A01, D01, C03, XDHB25.75Học bạ
62 công nghệ thực phẩm 7540101A01, D01, D07, D0819Điểm thi TN THPT
63 ngôn từ Trung Quốc 7220204CXDHB20Học bạ
64 ngữ điệu Nhật 7220209CXDHB20Chất lượng caoHọc bạ
65 ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210XDHB24.75Học bạ
66 truy thuế kiểm toán 7340302CXDHB20Chất lượng caoHọc bạ
67 kiểm toán 7340302XDHB25.35Học bạ
68 Khoa học máy tính xách tay 7340302CXDHB20Xét học tập bạ
69 ngôn từ Trung Quốc 7220204CD01, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D8225.75Chất lượng caoĐiểm thi TN THPT
70 ngữ điệu Nhật 7220209CD01, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D82, D8324.9Chất lượng caoĐiểm thi TN THPT
71 ngôn từ Hàn Quốc 7220210D01, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D82, D8326.7Điểm thi TN THPT
72 truy thuế kiểm toán 7340302A01, D01, D96, D0725.2Điểm thi TN THPT
73 Khoa học laptop 7420201CA00, A01, D01, D0724Chất lượng caoĐiểm thi TN THPT