Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Vinh thiết yếu thức ra mắt mức điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn vào trường. Năm 2022, ngôi trường tuyển sinh 55 mã ngành, nấc điểm chuẩn chỉnh thấp tốt nhất là 16 điểm, cao nhất là 24 điểm.

Xem thêm: Chỉ Có Thể Là Yêu Hoàng Tôn, Hợp Âm Chỉ Có Thể Là Tình Yêu

Chi tiết thí sinh xem tại đây


*

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Vinh Xét Theo Điểm Thi THPTQG 2022

Điểm chuẩn trường Đại học tập Vinh tiên tiến nhất năm 2022 thỏa thuận được bên trường công bố. Dưới đây là cụ thể điểm chuẩn chỉnh của trường tương xứng với từng ngành:

Ngành giáo dục và đào tạo chính trị

Mã ngành: 7140205

Điểm chuẩn: 22

Ngành giáo dục và đào tạo mầm non

Mã ngành: 7140201

Điểm chuẩn: 27

Ngành giáo dục và đào tạo Quốc phòng – An ninh

Mã ngành: 7140208

Điểm chuẩn: 21

Ngành giáo dục và đào tạo thể chất

Mã ngành: 7140206

Điểm chuẩn: 28

Ngành giáo dục đào tạo tiểu học

Mã ngành: 7140202

Điểm chuẩn: 25

Ngành thống trị giáo dục

Mã ngành: 7140114

Điểm chuẩn: 18

Ngành Sư phạm Địa lý

Mã ngành: 7140219

Điểm chuẩn: 25.5

Ngành Sư phạm Hóa học

Mã ngành: 7140212

Điểm chuẩn: 23.5

Ngành Sư phạm lịch sử

Mã ngành: 7140218

Điểm chuẩn: 25.75

Ngành Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành: 7140217

Điểm chuẩn: 26.25

Ngành Sư phạm Sinh học

Mã ngành: 7140213

Điểm chuẩn: 19

Ngành Sư phạm tiếng Anh

Mã ngành: 7140231

Điểm chuẩn: 32

Ngành Sư phạm giờ đồng hồ Anh (lớp tài năng)

Mã ngành: 7140231C

Điểm chuẩn: 36

Ngành Sư phạm Tin học

Mã ngành: 7140210

Điểm chuẩn: 20

Ngành Sư phạm Toán học

Mã ngành: 7140209

Điểm chuẩn: 24.5

Ngành Sư phạm Toán học ( chất lượng cao)

Mã ngành: 7140209C

Điểm chuẩn: 25.75

Ngành Sư phạm trang bị lý

Mã ngành: 7140211

Điểm chuẩn: 22.5

Ngành Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm chuẩn: 19

Ngành Luật

Mã ngành: 7380101

Điểm chuẩn: 19

Ngành lao lý kinh tế

Mã ngành: 7380107

Điểm chuẩn: 19

Ngành cai quản trị tởm doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 19

Ngành quản ngại trị kinh doanh (Chất lượng cao)

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 20

Ngành Tài bao gồm – Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm chuẩn: 18

Ngành Chăn nuôi

Mã ngành: 7620105

Điểm chuẩn: 17

Ngành technology kỹ thuật điện, năng lượng điện tử

Mã ngành: 7510301

Điểm chuẩn: 18

Ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt

Mã ngành: 7510206

Điểm chuẩn: 24

Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành: 7510205

Điểm chuẩn: 19

Ngành công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 20

Ngành công nghệ thông tin (Chất lượng cao)

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 21

Ngành công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Điểm chuẩn: 18

Ngành công nghệ máy tính

Mã ngành: 7480101

Điểm chuẩn: 18

Ngành tài chính xây dựng

Mã ngành: 7580301

Điểm chuẩn: 17

Ngành Kỹ thuật điện tử, viễn thông

Mã ngành: 7520207

Điểm chuẩn: 17

Ngành Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa

Mã ngành: 7520216

Điểm chuẩn: 19

Ngành kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201

Điểm chuẩn: 17

Ngành nghệ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã ngành: 7580205

Điểm chuẩn: 17

Ngành Nông học

Mã ngành: 7620109

Điểm chuẩn: 17

Ngành Nuôi trồng thủy sản

Mã ngành: 7620301

Điểm chuẩn: 17

Ngành Điều dưỡng

Mã ngành: 7720301

Điểm chuẩn: 19

Ngành chủ yếu trị học

Mã ngành: 7310201

Điểm chuẩn: 20

Ngành công tác làm việc xã hội

Mã ngành: 7760101

Điểm chuẩn: 18

Ngành khiếp tế

Mã ngành: 7310101

Điểm chuẩn: 20

Ngành ngôn từ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm chuẩn: 25

Ngành cai quản đất đai

Mã ngành: 7850103

Điểm chuẩn: 17

Ngành cai quản nhà nước

Mã ngành: 7310205

Điểm chuẩn: 18

Ngành cai quản tài nguyên cùng môi trường

Mã ngành: 7850101

Điểm chuẩn: 17

Ngành cai quản văn hóa

Mã ngành: 7229042

Điểm chuẩn: 20

Ngành nước ta học

Mã ngành: 7310630

Điểm chuẩn: 18

Kết luận:Với thông tinđiểm chuẩn chỉnh trường Đại học Vinh bên trên đây chúng ta thí sinh có thể cập nhật ngay tại đây.