Tuyển tập 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 hệ thống các kỹ năng và kiến thức đã học giành riêng cho các em học viên tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán lớp 3, ôn tập với rèn luyện loài kiến thức chuẩn bị cho các kì thi đạt kết quả cao, đồng thời sẽ giúp các em từ học, tự nâng cấp kiến thức môn Toán 3.

Bạn đang xem: Đề ôn tập toán lớp 3 học kỳ 1


Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Chữ số 5 trong các 451 có mức giá trị là:

A. 5

B. 50

C. 500

Câu 2.

Giá trị của biểu thức: 49 : 7 + 45 là:

A. 54

B. 53

C. 52

Câu 3.

Điền số thích hợp điền vào chỗ chấm: 4m7cm = ...... Cm.

A. 407

B. 470

C. 47

Câu 4.

Hình ABCD tất cả số góc vuông là:

A. 3

B. 2

C. 4

Câu 5.

126 x 3 = .... Số phù hợp điền vào địa điểm chấm là:

A. 368

B. 369

C. 378Câu 6. Cấp số 6 lên 7 lần ta được số……?

A. 42

B. 24

C. 13II: Phần tự luận (6 điểm)

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

a) 125 + 238

b) 424 – 81

c) 106 x 8

d) 486 : 6

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

Câu 8. Một quyển sách truyện dày 128 trang. Bình vẫn đọc được 1/4 số trang đó.

Hỏi: - Số trang sách Bình sẽ đọc là bao nhiêu?

- Còn bao nhiêu trang sách cơ mà Bình chưa đọc?

Bài giải:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Câu 9. Tìm kiếm x:

a) X x 5 + 8 = 38

b) X : 6 = 94 - 34

Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm):

Câu 7:

Đặt tính rồi tính:

Mỗi phép tính chuẩn cho 0,5 điểm

a) 363

b) 343c) 848

d) 81

Câu 8:

Số trang sách Bình sẽ đọc là:

128: 4 = 32 (trang)

Số trang sách mà Bình không đọc là:

128 – 32 = 96 (trang)

Đáp số: 96 trang

Câu 9:

a, X x 5 + 8 = 38

X x 5 = 38 - 8

X x 5 = 30

X = 30 : 5

X = 6

b, X : 6 = 94 – 34

X : 6 = 60

X = 60 x 6

X = 360.

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Câu 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Kết quả của phép tính: 315 x 3 là:

A. 985

B. 955

C. 945

D. 935

Câu 2. Khoanh tròn vào vần âm trước ý trả lời đúng:Kết quả của phép tính: 336 : 6 là:

A. 65

B. 56

C. 53

D. 51

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước hiệu quả đúng:

6m 4cm = ……….cm. Số thích hợp điền vào vị trí trống là:

A. 10

B. 24

C. 604

D. 640

Câu 4. Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Một hình vuông vắn có cạnh bằng 5cm. Chu vi hình vuông vắn đó là:

A. 20cm

B. 15cm

C. 10cm

D. 25cm

Câu 5. Khoanh tròn vào vần âm trước ý trả lời đúng:

Một phép chia tất cả số dư lớn nhất là 8. Số bị phân chia là:

A. 7

B. 9

C. 12

D. 18

Câu 6. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Biểu thức 220 – 10 x 2 có mức giá trị là:

A. 420

B. 210

C. 440

D. 200

Câu 7. Tìm x

a) X : 5 = 115

b) 8 x X = 648

Câu 8. Nắm tắt:

Giải:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Câu 9. Một thùng đựng 25 lít nước mắm. Bạn ta đã kéo ra

*
số lít nước mắm. Hỏi vào thùng còn sót lại bao nhiêu lít nước mắm?

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Xem thêm: Sự Hình Thành Và Tiến Hóa Của Hệ Mặt Trời Được Tạo Ra Như Thế Nào ?

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Câu 10. Hình bên có:

- ………….hình tam giác.

- ………….hình tứ giác.

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Mỗi câu được một điểm x 10 câu = 10 điểm

Câu 1. C. 945

Câu 2. B. 56

Câu 3. C. 604

Câu 4. A. 20cm

Câu 5. B. 9

Câu 6. D. 200

Câu 7. Tìm x: mỗi phép tính đúng được 0,5đ (Mỗi lượt tính đúng được 0,25đ)

a) X : 5= 115

X = 115 x 5

X = 575

b) 8 x X = 648X = 648 : 8X = 81

Câu 8. từng câu trả lời và phép tính đúng được 0,5đ. Thiếu đáp số trừ 0,25đ.

Bài giải:

Con lợn bé nhỏ cân nặng là: 125 : 30 = 95 (kg)

Cả hai bé lợn cân nặng là : 125 +95 = 220 (kg)

Đáp số: 220 kg

Câu 9. từng câu trả lời và phép tính đúng được 0,5đ. Thiếu hụt đáp số trừ 0,25đ.

Bài giải:

Số lít nước mắm nam ngư đã mang ra là: 25 : 5 = 5 (l)

Số lít nước mắm còn sót lại là : 25 – 5 = trăng tròn (l)

Đáp số: 20l nước mắm

Câu 10. Hình mặt có:

- 5 hình tam giác.

- 3 hình tứ giác.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 3

I. Trắc nghiệm

Bài 1. Các bài tập tiếp sau đây có đương nhiên 4 câu trả lời A, B , C , D. Hãy khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng. (3 điểm)

Câu 1: Số béo nhất trong số số 978, 789, 987, 897 là:

A. 987

B. 897

C. 789

D. 978

Câu 2: công dụng của phép tính

567 – 367 là :

A. 204

B. 200

C. 300

D. 304

Câu 3: hiệu quả của phép phân tách 35 : 4 là:

A. 9

B. 9 (dư 2)

C. 9 (dư 3)

D. 8 (dư 3)

Câu 4: Tính:

153 × 5 =?A. 565

B. 555

C. 765

D. 768

Câu 5: 2m 9cm = ? cm

A. 209

B. 290 cm

C. 209 m

D. 209 cm

Câu 6: năm nay con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi?

A. 11 tuổi

B. 21 tuổi

C. 22 tuổi

D. 24 tuổi

II. Tự luận

Bài 2. Tính cực hiếm biểu thức : (2 điểm)

a. 90 + 28 : 2

b. 123 × (82 – 80)

Bài 3. Giải toán: (3 điểm)

Một siêu thị bán được 200 mét vải vóc xanh, số mét vải đỏ bán tốt bằng 50% số mét vải xanh.

Hỏi cửa hàng đó đã cung cấp được tất cả bao nhiêu mét vải vóc xanh và đỏ?

Bài giải:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Bài 4. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a) 189 : 6 =……………..

b) 250 : 5 =………………

Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 3

Bài 1. Bài tập gạn lọc (3 điểm):

- chọn đúng mỗi câu 0.5 điểm

1. A

2. B

3. C

4. C

5. D

6. D

Bài 2. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

Tính đúng mỗi bước: 0.5 điểm

a. 90 + 28 : 2

= 90 + 14

= 104

b. 123 × (82 – 80)

= 123 × 2

= 246

Bài 3. Giải toán: (3 điểm)

- xác minh đúng mỗi lời giải: 0.5 điểm.

- khẳng định được phép tính và tính đúng: 1 điểm

- Sai đơn vị, đáp số: trừ 0.5 điểm

Bài giải

Số mét vải vóc đỏ shop bán được:

200 : 2 = 100 (m)

Số mét vải vóc xanh cùng đỏ siêu thị bán được vớ cả:

200 + 100 = 300 ( m)

Đáp số: 300 m

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

- Đặt tính cùng tính đúng từng câu 1 điểm.

a. 189 : 6 = 31 (dư 3)

b. 250 : 5 = 50.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 4

Phần I. Trắc nghiệm khả quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số chẵn lớn nhất có 3 chữ số là

A. 900

B. 999

C. 998

D. 990

Câu 2. tác dụng của phép tính 764 -135 là

A. 621

B. 619

C. 629

D. 529

Câu 3. Một hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm bẳng 6cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật?

A. 18 cm

B. 8cm

C. 16 cm

D. 12 cm

Câu 4. Một thùng đựng 42 lít dầu, tín đồ ta mang đi

*
số lít dầu vào thùng. Hỏi vào thùng sót lại bao nhiêu lít dầu?

A. 6 lít

B. 7 lít

C. 35 lít

D. 36 lít

Câu 5. tìm kiếm x biết 64 : x = 9 dư 1

A. X = 5

B. X = 6

C. X = 7

D . X = 8

Câu 6. Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?

A. 12

B. 11

C. 10

D. 9

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 7. Viết (2 điểm)

a) vội 6kg lên 5 lần được ……….

b) cấp 7m lên 7 lần được ……….

c) vội vàng 5cm lên 4 lần được ……….

d) gấp 12l lên 3 lần được ……….

Câu 8. vào làn tất cả 56 trái táo. An lấy ra

*
số táo. Hỏi An lôi ra bao nhiêu quả? (1 điểm)

Câu 9. hiện nay An 7 tuổi. Tuổi cha gấp 5 lần tuổi An. Hỏi cha hơn An từng nào tuổi? (2 điểm)

Câu 10: Vườn đơn vị Mai bao gồm 27 cây chanh. Số kilomet chanh ngơi nghỉ vườn đơn vị Huệ vội 3 lần số cây chanh sống vườn đơn vị Mai. Hỏi:

a) Vườn nhà Huệ có bao nhiêu cây chanh?

b) Cả hai khu vườn có tất cả bao nhiêu cây chanh?

Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 4

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
CCCDCA

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 7. HS trường đoản cú giải

Câu 8.

An lôi ra số quả apple là:

56 : 7 = 8 (quả)

Đáp số: 8 quả.

Câu 9:

Đáp số: 28 tuổi.

Bộ đề thi Toán lớp 3 học kì một năm học 2021-2022.Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1 năm học 2021-2022 - Đề 3

............................