Trong viết này, tôi nhờ cất hộ bạn những đề thi vào lớp 10 môn Toán các năm ngay gần đây, từ 2016 đến 2019 của Hà Nội.

Bạn đang xem: Đề thi vào 10 môn toán 2016

Các đề thi thử đang được cập nhật sớm.

Trong thời hạn ôn thi vội rút, làm đề thi vào lớp 10 môn Toán chủ yếu thức để giúp đỡ bạn nhận xét khả năng của chính mình hiện tại sẽ đủ sáng sủa để đối đầu với kì thi vào lớp 10 chuẩn bị tới vào thời điểm tháng 7 tốt chưa.

Để ôn tập tốt cho kì thi vào lớp 10 môn toán, chúng ta phải ôn những dạng bài bác có vào đề thi Toán vào lớp 10.

Xem thêm: Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh Ái Phương, Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh

Cách giải dạng bài tập vào đề thi Toán vào lớp 10:

Dạng 3: Giải phương trình hoặc hệ phương trình hàng đầu hai ẩnDạng 4: Giải phương trình bậc nhì một ẩnDạng 5: vấn đề về hàm số và đồ thịDạng 6: bài toán liên quan thể tích vật thể, vấn đề thực tếDạng 7: việc hình học: chứng tỏ các hệ thức hình họcDạng 8: việc hình học: chứng tỏ hai tam giác bằng nhau, đồng dạngDạng 9: việc hình học: chứng minh tứ giác nội tiếp và những điểm trực thuộc một mặt đường trònDạng 10: bài xích toán chứng tỏ 3 điểm thẳng hàng, dựng hình, quỹ tích (tìm điểm vắt định)Dạng 11: Tìm giá trị lớn số 1 và giá bán trị nhỏ tuổi nhất của biểu thức

Mục lục


Đề thi vào lớp 10 môn Toán – hà nội thủ đô các năm 2016-2019 Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2019

Đề thi vào lớp 10 môn Toán – tp hà nội các năm 2016-2019

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2016

*
*
Đề thi vào lớp 10 Môn Toán – tp. Hà nội – năm nhâm thìn (trang 1)
*
*
Đề thi vào lớp 10 Môn Toán – thủ đô – năm nhâm thìn (trang 2)

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2017

*
*
Đề thi vào lớp 10 Môn Toán – hà thành – 2017 (trang 1)
*
*
Đề thi vào lớp 10 Môn Toán – tp. Hà nội – 2017 (trang 2)

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2018

*
*
Đề thi vào lớp 10 Môn Toán – hà thành – 2018 (trang 1)
*
*
Đề thi vào lớp 10 Môn Toán – tp. Hà nội – 2018 (trang 2)

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2019

*
*
Đề thi vào lớp 10 Môn Toán – hà thành – 2019 (trang 1)
*
*
Đề thi vào lớp 10 Môn Toán – tp hà nội – 2019 (trang 2)

Download tại phía trên :

*
*

Trong quy trình làm đề thi vào lớp 10 môn Toán, bạn nỗ lực tập trung làm trong thời hạn 90 phút để chế tạo ra thói quen lúc thi thật.