Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Nông Lâm thành phố hồ chí minh 2020

Theo cách tiến hành xét tuyển chọn bằng hiệu quả thi, kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2020


*

Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm thành phố hcm 2019

Ngành học

Mã ngành

Tổ phù hợp môn xét tuyển

Điểm chuẩn

Sư phạm kỹ thuật nntt 7140215Tổ hợp 1: Toán, Lý, HóaTổ đúng theo 2: Toán, Lý, tiếng AnhTổ đúng theo 3: Toán, Hóa, SinhTổ thích hợp 4: Toán, Sinh, tiếng Anh 18.00

Quản trị ghê doanh

7340101

tổ hợp 1: Toán, Lý, HóaTổ vừa lòng 2: Toán, Lý, giờ AnhTổ thích hợp 3: Toán, Ngữ Văn, giờ Anh

20.50

Kế toán

7340301

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh

20.25

Công nghệ sinh học

7420201

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, HóaTổ đúng theo 2: Toán, Lý, SinhTổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, Sinh 20.25

Bản đồ học

7440212

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, tiếng Anh

16.00

Khoa học môi trường

7440301

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 4: Toán, Hóa, tiếng Anh

16.00

Công nghệ thông tin

7480201Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, HóaTổ vừa lòng 2: Toán, Lý, giờ AnhTổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh 19.75

Công nghệ kỹ thuật

cơ khí

7510201

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ phù hợp 3: Toán, Hóa, giờ Anh

18.00

Công nghệ kỹ thuật

cơ điện tử

7510203

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, tiếng Anh

19.00

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ phù hợp 3: Toán, Hóa, giờ Anh

20.50

Công nghệ chuyên môn nhiệt

7510206

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, tiếng Anh

17.00

Công nghệ kỹ thuật

hóa học

7510401

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Hóa, giờ Anh

19.00

Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa

7520216

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ phù hợp 3: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

19.00

Kỹ thuật môi trường

7520320

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 4: Toán, Hóa, giờ Anh

16.00

Công nghệ thực phẩm

7540101

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 4: Toán, Sinh, giờ Anh

20.00

Công nghệ chế biến

thủy sản

7540105

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

Tổ vừa lòng 4: Toán, Sinh, tiếng Anh

16.00

Công nghệ chế biến

lâm sản

7549001

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ phù hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ vừa lòng 4: Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh

15.00

Chăn nuôi

7620105

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 3: Toán, Hóa, giờ Anh

Tổ phù hợp 4: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh

16.00

Nông học

7620109

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 3: Toán, Sinh, giờ Anh

18.00

Bảo vệ thực vật

7620112

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 3: Toán, Sinh, giờ Anh

18.00

Công nghệ rau củ quả và cảnh quan

7620113

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, tiếng Anh

Tổ hòa hợp 4: Toán, Sinh, tiếng Anh

16.00

Kinh doanh nông nghiệp

7620114

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh

16.75

Phát triển nông thôn

7620116

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh

16.00

Lâm học

7620201

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 3: Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh

Tổ thích hợp 4: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh

15.00

Quản lý tài nguyên rừng

7620211

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2:Toán, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 3:Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, tiếng Anh

15.00

Nuôi trồng thủy sản

7620301

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, giờ Anh

Tổ thích hợp 4: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh

16.00

Thú y

7640101

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, tiếng Anh

Tổ hòa hợp 4: Toán, Sinh, tiếng Anh

21.25

Ngôn ngữ Anh (*)

7220201
tổ hợp 1: Toán, Lý, giờ AnhTổ vừa lòng 2: Toán, Ngữ Văn, giờ AnhTổ đúng theo 3: Ngữ văn, lịch sử, tiếng AnhTổ vừa lòng 4: Ngữ Văn, Địa lý, tiếng Anh21.25

Kinh tế

7310101

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, HóaTổ hòa hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ AnhTổ vừa lòng 3: Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh

19.00

Quản lý khoáng sản và

môi trường

7850101

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh tổ hợp 4: Toán, Hóa, giờ Anh

16.00

Quản lý đất đai

7850103

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, giờ Anh tổ hợp 3: Toán, thứ lý, Địa Lý tổng hợp 4: Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh

16.00

Công nghệ hoa màu Chương trình tiên tiến

7540101T(CTTT)

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, HóaTổ hòa hợp 2: Toán, Lý, giờ AnhTổ đúng theo 3: Toán, Hóa, SinhTổ phù hợp 4: Toán, Sinh, giờ Anh18.00

Thú y

Chương trình tiên tiến

7640101T

(CTTT)

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, tiếng Anh

Tổ thích hợp 4: Toán, Sinh, tiếng Anh

21.25

Quản trị gớm doanh

Chương trình đào tạo chất lượng cao
7340101C(CLC) Tổ hợp 1: Toán, Lý, HóaTổ phù hợp 2: Toán, Lý, giờ AnhTổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh 19.00

Công nghệ sinh học

Chương trình đào tạo quality cao
7420201C(CLC)

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, giờ AnhTổ thích hợp 2: Toán, Hóa, giờ đồng hồ AnhTổ hòa hợp 3: Toán, Sinh, tiếng Anh 17.00

Công nghệ kỹ thuậtcơ khí

7510201C(CLC) Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, HóaTổ hòa hợp 2: Toán, Lý, giờ AnhTổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, giờ Anh16.00

Kỹ thuật môi trường

Bài viết liên quan