Điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân luôn nằm trong đứng top đầu các trường giảng dạy ngành kinh tế tài chính của Việt Nam. Trong thời gian 2019, trường ra mắt mức điểm tối đa là 26.15 điểm cùng với ngành tài chính quốc tế với thấp duy nhất 22.75 mang lại ngành technology tài chính.

> thông tin trường Đại Học kinh tế Quốc Dân

> quy chế tuyển sinh 2020 của Đại Học tài chính Quốc Dân

Trước thềm tuyển chọn sinh 2020, với các thí sinh có nguyện vọng thi vào trường Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân, hãy cùng Kênh tuyển Sinh tra cứu vớt và đối chiếu điểm chuẩn của ngôi trường qua 3 năm ngay gần nhất.

*
Trường Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân sở hữu cơ sở vật hóa học hiện đại hàng đầu Việt nam theo tiêu chuẩn quốc tế

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học tài chính Quốc Dân vào 3 năm gần nhất (2017 - 2018 - 2019)
Ngành Điểm chuẩn
2017 2018 2019
Thống kê ghê tế 24 21.65 23.75
Toán ứng dụng trong tởm tế 23.25 21.45 24.15
Kinh tế tài nguyên 24.25 20.75 22.3
Quản trị marketing học bởi tiếng Anh (E-BBA) 25.25 22.1 24.25
Các chương trình triết lý ứng dụng (POHE) (Tiếng Anh thông số 2) 31 28.75 31.75
Ngôn Ngữ Anh (Tiếng Anh hệ số 2) 34.42 30.75 33.65
Kinh tế 25.5 22.75 24.75
Quản lý công và cơ chế học bằng tiếng Anh (E-PMP) 23.25 21 21.5
Khởi nghiệp với phát triển sale (BBAE) học bởi tiếng Anh (Tiếng Anh thông số 2) - 28 31
Định giá tiền Bảo hiểm và Quản trị khủng hoảng rủi ro (Actuary) học bởi tiếng Anh - 21.5 23.5
Kinh lợi nhuận (E-BDB) - - 23.35
Kế toán tích hợp triệu chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) - - 24.65
Khoa học dữ liệu trong tài chính & kinh doanh - - 23
Phân tích marketing (BA) - - 23.35
Quản trị quản lý thông minh (E-SOM) - - 23.15
Quản trị quality và Đổi bắt đầu (E-MQI) - - 22.75
Công nghệ tài thiết yếu (BFT) - - 22.75
Đầu tư tài chủ yếu (BFI) (tiếng Anh thông số 2) - - 31.75
Quản trị khách hàng sạn nước ngoài (IHME) (tiếng Anh hệ số 2) - - 33.35
Kinh tế đầu tư 25.75 22.85 24.85
Kinh tế phạt triển - 22.3 24.45
Kinh tế quốc tế 27 24.35 26.15
Quản trị khiếp doanh 26.25 23 25.25
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 25.25 22.75 24.85
Quản trị khách sạn 26 23.15 25.4
Marketing 26.5 23.6 25.6
Bất hễ sản 24.25 21.5 23.85
Kinh doanh quốc tế 26.75 24.25 26.15
Kinh doanh yêu đương mại 26 23.15 25.1
Tài bao gồm - Ngân hàng 26 22.85 25
Bảo hiểm 24 21.35 23.35
Kế toán 27 23.6 25.35
Quản trị nhân lực 25.75 22.85 24.9
Hệ thống thông tin quản lý 24.25 22 24.3
Luật 25 - 23.1
Luật gớm tế - 22.35 24.5
Khoa học máy tính (CNTT) 24.5

21.5 (KHMT)

21.75 (CNTT)

23.7 (KHMT)

24.1 (CNTT)

Kinh tế nông nghiệp 23.75 20.75 22.6
Quan hệ công chúng - 24 25.5
Thương mại năng lượng điện tử - 23.25 25.6
Khoa học tập quản lý - 21.25 23.6
Quản lý công - 20.75 23.35
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng - 23.85 26
Quản lý tài nguyên và môi trường - 20.5 22.65
Quản lý đất đai - 20.5 22.5
Quản lý dự án - - 24.4

Sáng ngày 14/5, trường Đại học kinh tế Quốc Dân phê chuẩn đưa ra đề án tuyển chọn sinh 2020, vào đó kết quả thi giỏi nghiệp trung học phổ thông chiếm 60%, xét tuyển kết hợp 35-40% cùng xét tuyển phối hợp 5%. Nhìn chung, trong phương án tuyển sinh vào năm nay, trường Đại học kinh tế tài chính Quốc Dân vẫn duy trì ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào tương tự với năm 2018 cùng 2019. Những tổ hòa hợp xét tuyển chọn vẫn được nhà trường giữ nguyên như A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); D07 (Toán, Hóa, Anh); D09 (Toán, Sử, Anh); D10 (Toán, Địa, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), C03 (Toán, Văn, Sử), C04 (Toán, Văn, Địa).