Trường đh hàng hải nước ta có vai trò cốt cán trong khối hệ thống giáo dục, chuyên đào tạo và giảng dạy chuyên ngành sản phẩm hải cùng logistic thông báo mức điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022 đựa trên hiệu quả thi trung học phổ thông như sau


*

Điểm chuẩn Đại Học sản phẩm Hải 2021

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học sản phẩm Hải năm 2021 đã chấp thuận công bố. Trong năm này trường ĐH mặt hàng Hải bao gồm mức điểm xấp xỉ từ 14 mang lại 26.25. Ngành Kỹ thuật xe hơi của ngôi trường là ngành bao gồm điểm chuẩn cao nhất. Riêng đối với nhóm ngành ngữ điệu với hai siêng ngành có mức điểm chuẩn chỉnh 34.75 cùng 34.25(tiếng anh thông số 2).

Sau đây là chi tiết điểm chuẩn chỉnh của Đại Học sản phẩm Hải tương ứng với những chuyên ngành học rõ ràng như sau:

Nhóm ngành kĩ thuật và công nghệ

Điều khiển tàu biển

Mã ngành: 7840106D101

Điểm chuẩn: 21.5

Khai thác máy tàu biển

Mã ngành: 7840106D102

Điểm chuẩn: 18.0

Quản lý hàng hải

Mã ngành: 7840106D129

Điểm chuẩn: 24.0

Điện tử viễn thông

Mã ngành: 7520207D104

Điểm chuẩn: 23.0

Điện tự động giao thông vận tải

Mã ngành: 7520216D103

Điểm chuẩn: 18.0

Điện tự động hóa công nghiệp

Mã ngành: 7520216D103

Điểm chuẩn: 23.75

Tự cồn hóa hệ thống điện

Mã ngành: 7520216D121

Điểm chuẩn: 22.4

Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi

Mã ngành: 7520122D107

Điểm chuẩn: 18.0

Đóng tàu & công trình ngoài khơi

Mã ngành: 7520122D108

Điểm chuẩn: 14.0

Máy & auto hóa xếp dỡ

Mã ngành: 7520103D109

Điểm chuẩn: 14.0

Kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: 7520103D116

Điểm chuẩn: 14.0

Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

Mã ngành: 7520103D117

Điểm chuẩn: 18.0

Kỹ thuật ô tô

Mã ngành: 7520103D122

Điểm chuẩn: 23.0

Kỹ thuật nhiệt độ lạnh

Mã ngành: 7520103D123

Điểm chuẩn: 23.85

Máy & tự động hóa công nghiệp

Mã ngành: 7520103D128

Điểm chuẩn: 24.75

Xây dựng dự án công trình thủy

Mã ngành: 7580203D110

Điểm chuẩn: 22.25

Xây dựng gia dụng & công nghiệp

Mã ngành: 7580201D112

Điểm chuẩn: 21.35

Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng

Mã ngành: 7580205D113

Điểm chuẩn: 14.0

Kiến trúc và nội thất

Mã ngành: 7580201D127

Điểm chuẩn: 17.0

Quản lý công trình xây dựng xây dựng

Mã ngành: 7580201D130

Điểm chuẩn: 16.0

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201D114

Điểm chuẩn: 14.0

Công nghệ phần mềm

Mã ngành: 7480201D118

Điểm chuẩn: 14.0

Kỹ thuật truyền thông & mạng thứ tính

Mã ngành: 7480201D119

Điểm chuẩn: 19.5

Quản lý chuyên môn công nghiệp

Mã ngành: 7520103D131

Điểm chuẩn: 25.15

Kỹ thuật môi trường

Mã ngành: 7520320D115

Điểm chuẩn: 24.5

Kỹ thuật technology hóa học

Mã ngành: 7520320D126

Điểm chuẩn: 23.75

Máy tàu thủy

Mã ngành: 7520122D106

Điểm chuẩn: 18

Nhóm ngành nước ngoài ngữ

Tiếng Anh yêu quý mại

Mã ngành: 7220201D124

Điểm chuẩn: 34.75

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201D125

Điểm chuẩn: 34.25

Nhóm tài chính & luật

Kinh tế vận tải biển

Mã ngành: 7840104D401

Điểm chuẩn: 25.35

Kinh tế vận tải đường bộ thủy

Mã ngành: 7840104D425

Điểm chuẩn: 24.25

Logistics và chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7840104D407

Điểm chuẩn: 26.25

Kinh tế ngoại thương

Mã ngành: 7340120D402

Điểm chuẩn: 25.75

Quản trị ghê doanh

Mã ngành: 7340101D403

Điểm chuẩn: 25.0

Quản trị tài thiết yếu kế toán

Mã ngành: 7340101D404

Điểm chuẩn: 24.5

Quản trị tài chính ngân hang

Mã ngành: 7340101D411

Điểm chuẩn: 24.4

Luật sản phẩm hải

Mã ngành: 7380101D120

Điểm chuẩn: 23.65

Nhóm chương trình unique cao

Điện tự động công nghiệp

Mã ngành: 7840104H401

Điểm chuẩn: 23.35

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7340120H402

Điểm chuẩn: 24.35

Kinh tế vận tải biển

Mã ngành: 7520216H105

Điểm chuẩn: 19.5

Kinh tế nước ngoài thương

Mã ngành: 7480201H114

Điểm chuẩn: 22.75

Nhóm công tác tiên tiến

Kinh tế hàng hải

Mã ngành: 7340101A403

Điểm chuẩn: 24.0

Kinh doanh nước ngoài và logistics

Mã ngành: 7840104A408

Điểm chuẩn: 22.15

Quản lý sale và marketing

Mã ngành: 7340120A409

Điểm chuẩn: 24.85

Nhóm công tác lớp chọn

Điều khiển tàu biển

Mã ngành: 7840106S101

Điểm chuẩn: 14.0

Khai thác đồ vật tàu biển lớn

Mã ngành: 7840106S102

Điểm chuẩn: 14.0

Lời Kết: Trên đấy là thông tin về điểm chuẩn chỉnh Đại học hàng hải thừa nhận do trang kênh tuyển chọn sinh 24h.vn cập nhật.