trình làng Sở giáo dục và đào tạo và huấn luyện Nghệ An máy bộ Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo nên Ban giám đốc văn phòng công sở điều tra Phòng tổ chức triển khai cán cỗ Phòng chiến lược - Tài chính Phòng chủ yếu trị, bốn tưởng phòng Khảo Thí và KĐCLGD Phòng giáo dục Mầm non Phòng giáo dục và đào tạo Tiểu học tập Phòng giáo dục đào tạo Trung học tập chống Giáo dục chuyên nghiệp - Giáo dục tiếp tục Công đoàn ngành Phòng giáo dục và Đào tạo CÁC ĐƠN VỊ CHƯA HOÀN THIỆN trang web tin tức PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 Văn bạn dạng Văn bạn dạng Nhà nước tìm kiếm phổ biến Văn phiên bản Bộ giáo dục đào tạo và Đào sản xuất Văn bạn dạng Tỉnh ủy, HĐND, ubnd Tỉnh nghệ an tra cứu kiếm chung Văn phiên bản Sở GD&ĐT nghệ an công khai minh bạch ý tưởng Tra cứu vãn điểm thi Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 thủ tục hành thiết yếu của Ngành GD&ĐT thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết và xử lý cấp tỉnh giấy tờ thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện giấy tờ thủ tục thuộc thẩm quyền xử lý cấp xã quy hướng – kế hoạch Quy hoạch giáo dục đào tạo Kế hoạch giáo dục và đào tạo giá cả Nhà nước Thi đua – tâng bốc Khảo thí và KĐCLGD học tập trên vô tuyến GIÁO DỤC MẦM NON GIÁO DỤC TIỂU HỌC Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 GIÁO DỤC trung học cơ sở Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Môn Toán 9 Môn Ngữ Văn 9 Môn tiếng Anh 9 GIÁO DỤC trung học phổ thông Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Môn Toán 12 Môn Ngữ Văn 12 Môn giờ Anh 12 Môn thứ Lý 12 Môn chất hóa học 12 Môn Sinh học tập 12 Môn lịch sử vẻ vang 12 Môn Địa Lý 12 Môn GDCD 12 truyền họa VTV7 đoạt được kỳ thi vào lớp 10, năm 2020 đoạt được kỳ thi TN thpt 2021 chuyên mục công tác GDPT 2018 giáo dục Tiểu học tập Tập huấn giáo viên lớp 1 Tiết học tập minh họa lớp 1 giáo dục và đào tạo THCS giáo dục và đào tạo THPT chuyển động 4.0 bạn truyền cảm giác BẢN TIN GIÁO DỤC Trường học tập Xanh, sạch, rất đẹp - thân mật và gần gũi - an toàn đoạn phim TRƯỜNG HỌC XANH, SẠCH, ĐẸP phía nghiệp- Khởi nghiệp nghệ an Đất học Sân nghịch học đường Truyền cảm xúc học giờ đồng hồ Anh chính quyền điện tử đại lý những Trường thpt CÁC TRƯỜNG CHƯA HOÀN THIỆN trang web các Trung trọng điểm khoáng sản DIỄN ĐÀN TRAO ĐỔI