*

*
reviews
*

Liên kết websiteĐại học tập Duy TânCổng tin tức sinh viênDiễn bầy Duy TânĐoàn giới trẻ - Đại học Duy Tân

*


*


*


KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Phụ trách các học phần thuộc Khối kiến thức giáo dục đào tạo đại cương cứng trong các chương trình đào tạo tại Trường Đại học Duy Tân.

Bạn đang xem: Giải hệ phương trình bằng ma trận


KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Đảm nhận những học phần Toán học, Vật lý, Hóa học cùng Sinh học ở những chương trình huấn luyện và giảng dạy của Trường.


KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

thiết kế chương trình, kế hoạch huấn luyện và đào tạo và nhà trì tổ chức quá trình đào sinh sản các học phần Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học đại cương.


Các bước để giải hệ phương trình tuyến tính:

- khẳng định số nghiệm của hệ phương trình.

+ Lập ma trận hệ số, ma trận thông số mở rộng.

+ khẳng định hạng của ma trận hệ số, hạng của ma trận hệ số mở rộng, khẳng định n (số ẩn của hệ phương trình).

Xem thêm: Quy Định Số Tiết Các Môn Học Thcs Theo Phân Phối Chương Trình

+ đối chiếu để kết luận về số nghiệm của hệ phương trình.

- nếu như hệ phương trình gồm nghiệm, lập hệ phương trình mới (là hệ phương trình dấn ma trận cầu thang làm ma trận thông số mở rộng)

+ trường hợp hệ phương trình có 1 nghiệm, ta đã giải được thẳng nghiệm tự hệ phương trình mới.

+ trường hợp hệ phương trình rất nhiều nghiệm, ta lựa chọn ẩn không cơ bản, ẩn cơ phiên bản để giải nghiệm tổng quát.

Ví dụ:

Giải hệ phương trình sau:

*

Lập ma trận hệ số mở rộng, dùng các phép biến hóa để mang về dạng bậc thang và search hạng của ma trận.

*

Từ kia suy ra, hệ phương trình vô vàn nghiệm. Chọn ẩn không cơ bản, ẩn cơ bản để giải nghiệm tổng quát của hệ.