Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Soạn, Giải bài xích tập lịch sử hào hùng lớp 6 sách bắt đầu với giải thuật được biên soạn chi tiết sẽ giúp học sinh biết biện pháp làm bài xích tập và trả lời thắc mắc trong sách giáo khoa lịch sử hào hùng 6 của tất cả ba bộ sách mới.


Mục lục Giải bài bác tập lịch sử lớp 6 - kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo

Mục lục Giải bài tập lịch sử hào hùng lớp 6 - Kết nối trí thức với cuộc sống

Chương 1: vày sao bắt buộc học kế hoạch sử

Chương 2: buôn bản hội nguyên thủy

Chương 3: thôn hội cổ đại

Chương 4: Đông nam giới Á từ gần như thế kỉ tiếp sát đầu công nguyên đến vậy kỉ X

Chương 5: vn từ khoảng tầm thế kỉ VII trước công nguyên mang đến đầu nắm kỉ X

Mục lục Giải bài tập lịch sử hào hùng lớp 6 - Cánh diều

Chương 1: vày sao yêu cầu học lịch sử?

Chương 2: Thời nguyên thủy

Chương 3: xã hội cổ đại

Chương 4: Đông nam Á (Từ đều thế kỉ tiếp cạnh bên công nguyên đến thế kỉ X)

Chương 5: Nước Văn Lang, Âu Lạc

Chương 6: Thời bắc ở trong và chống bắc thuộc (Từ cố gắng kỉ II trước công nguyên mang đến năm 938)

Chương 7: vương quốc chăm-pa và vương quốc phù nam

Mục lục Giải bài xích tập lịch sử lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Chương 1: nguyên nhân cần học kế hoạch sử?

Chương 2: thời kì nguyên thủy

Chương 3: xã hội cổ đại

Chương 4: Đông phái mạnh Á từ đông đảo thế kỉ tiếp tiếp giáp công nguyên đến ráng kỉ X

Chương 5: vn từ khoảng tầm thế kỉ VII trước công nguyên mang lại đầu cầm cố kỉ X

Tham khảo thêm soạn văn, giải bài tập sách giáo khoa lớp 6 các môn khác: