*

Bạn đang xem: Giúp tôi giải toán lớp 4

• Ôn tập những số cho 100 000 • Ôn tập những số đến 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập các số mang đến 100 000 (tiếp theo) trang 5 • Biểu thức bao gồm chứa một chữ • luyện tập trang 7 • những số có sáu chữ số • rèn luyện trang 10 • Hàng với lớp • So sánh những số có khá nhiều chữ số • Triệu cùng lớp triệu • Triệu cùng lớp triệu (tiếp theo) • rèn luyện trang 16 • luyện tập trang 17 • dãy số tự nhiên và thoải mái • Viết số thoải mái và tự nhiên trong hệ thập phân • so sánh và xếp thự tự các số tự nhiên • luyện tập trang 22 • Yến, tạ, tấn • Bảng đơn vị đo trọng lượng • Giây, nỗ lực kỉ • luyện tập trang 26 • tìm số trung bình cùng • rèn luyện trang 28 • Biểu đồ dùng • Biểu vật (tiếp theo) • rèn luyện trang 33 • luyện tập chung trang 35 • luyện tập chung trang 36

Chương 2: bốn phép tính với những số trường đoản cú nhiên. Hình học


• Phép cùng • Phép trừ • luyện tập trang 40 • Biểu thức tất cả chứa nhị chữ • đặc điểm giao hoán của phép cộng • Biểu thức gồm chứa bố chữ • Tính chất phối kết hợp của phép cộng • luyện tập trang 46 • Tìm hai số lúc biết tổng cùng hiệu của nhì số đó • rèn luyện trang 48 • luyện tập chung trang 48 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt • hai tuyến đường thẳng vuông góc • hai tuyến phố thẳng song song • Vẽ hai đường thẳng vuông góc • Vẽ hai tuyến phố thẳng song song • thực hành thực tế vẽ hình chữ nhật • thực hành thực tế vẽ hình vuông vắn • rèn luyện trang 55 • luyện tập chung trang 56
• Nhân với số tất cả một chữ số • đặc điểm giao hoán của phép nhân • Nhân với 10, 100, 1000, ...Chia mang lại 10, 100, 1000,... • Tính chất phối hợp của phép nhân • Nhân cùng với số bao gồm tận thuộc là chữ số 0 • Đề - xi - m2 • Mét-vuông • Nhân một vài với một tổng • Nhân một số với một hiệu • rèn luyện trang 68 • Nhân với số bao gồm hai chữ số • rèn luyện trang 69 • giới thiệu nhân số bao gồm hai chữ số với 11 • Nhân cùng với số có tía chữ số • Nhân với số có bố chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 74 • rèn luyện chung trang 75
• chia một tổng cho một số • phân tách cho số gồm một chữ số • luyện tập trang 78 • Chia một số trong những cho một tích • phân tách một tích cho một trong những • phân chia hai số tất cả tận cùng là những chữ số 0 • chia cho số bao gồm hai chữ số • chia cho số gồm hai chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 83 • phân chia cho số bao gồm hai chữ số (tiếp theo) trang 83 • rèn luyện trang 84 • Thương có chữ số 0 • phân chia cho số có cha chữ số • luyện tập trang 87 • phân chia cho số có cha chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 89 • luyện tập chung trang 90 • luyện tập chung trang 91
• tín hiệu chia hết đến 2 • dấu hiệu chia hết mang đến 5 • rèn luyện trang 96 • tín hiệu chia hết đến 9 • dấu hiệu chia hết đến 3 • rèn luyện trang 98 • luyện tập chung trang 99 • Ki-lô-mét vuông • rèn luyện trang 100

Xem thêm: Teen - Love Live! School Idol Festival

• Phân số • Phân số với phép phân tách số tự nhiên • Phân số và phép phân tách số tự nhiên (tiếp theo) • rèn luyện trang 110 • Phân số cân nhau • Rút gọn phân số • rèn luyện trang 114 • Quy đồng mẫu số những phân số • Quy đồng mẫu mã số các phân số (tiếp theo) • luyện tập trang 117 • rèn luyện chung trang 118 • đối chiếu hai phân số cùng chủng loại số • luyện tập trang 120 • đối chiếu hai phân số khác chủng loại số • luyện tập trang 122 • luyện tập chung trang 123 phần 1 • luyện tập chung trang 123 phần 2 • luyện tập chung trang 124
• Phép cộng phân số • Phép cộng phân số (tiếp theo) • luyện tập trang 128 • luyện tập 2 trang 128 • Phép trừ phân số • Phép trừ phân số (tiếp theo) • luyện tập trang 131 • rèn luyện chung trang 131 • Phép nhân phân số • rèn luyện trang 133 • rèn luyện trang 134 • kiếm tìm phân số của một số trong những • Phép phân chia phân số • luyện tập trang 136 • rèn luyện trang 137 • luyện tập chung trang 137 • luyện tập chung trang 138 phần 1 • luyện tập chung trang 138 phần 2 • rèn luyện chung trang 139
• giới thiệu tỉ số • Tìm nhị số khi biết tổng với tỉ số của hai số kia • rèn luyện trang 148 • luyện tập trang 149 • luyện tập chung trang 149 • Tìm hai số lúc biết hiệu và tỉ số của nhị số kia • luyện tập 1 trang 151 • rèn luyện 2 trang 151 • luyện tập chung trang 152 • luyện tập chung trang 153
• Tỉ lệ bạn dạng đồ • Ứng dụng của tỉ lệ phiên bản đồ • Ứng dụng của tỉ lệ phiên bản đồ (tiếp theo) • thực hành thực tế • thực hành (tiếp theo)
• Ôn tập về số tự nhiên • Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về những phép tính với số tự nhiên và thoải mái • Ôn tập về những phép tính cùng với số thoải mái và tự nhiên (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về những phép tính cùng với số tự nhiên (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về biểu thứ • Ôn tập về phân số • Ôn tập về những phép tính cùng với phân số • Ôn tập về những phép tính cùng với phân số (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về các phép tính cùng với phân số (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về những phép tính cùng với phân số (tiếp theo) phần 3 • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về hình học tập • Ôn tập về hình học (tiếp theo) • Ôn tập về tìm kiếm số trung bình cộng • Ôn tập về tìm nhị số khi biết tổng cùng hiệu của hai số kia • Ôn tập về tìm nhị số khi biết tổng hoặc hiệu cùng tỉ số của nhị số kia • luyện tập chung trang 176 • luyện tập chung trang 177 • rèn luyện chung trang 178 • rèn luyện chung trang 179
Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 4 theo chương •Chương 1: Số từ nhiên. Bảng đơn vị đo trọng lượng •Chương 2: tư phép tính với những số trường đoản cú nhiên. Hình học •Chương 3: dấu hiệu chia hết đến 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành •Chương 4: Phân số - các phép tính cùng với phân số. Trình làng hình thoi •Chương 5: Tỉ số - một vài bài toán tương quan đến tỉ số. Tỉ lệ bạn dạng đồ •Chương 6: Ôn tập