Excel cho hmweb.com.vn 365 Excel mang lại hmweb.com.vn 365 dành mang lại máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Sử dụng COUNTIF, một trong số hàm thống kê, để đếm số lượng ô thỏa mãn nhu cầu một tiêu chí; ví như để đếm số lần một thành phố nhất định lộ diện trong list khách hàng.

Bạn đang xem: Hàm đếm số lượng có điều kiện

Trong biểu mẫu đơn giản và dễ dàng nhất, COUNTIF đến biết:

=COUNTIF(Bạn ước ao tìm ở đâu?, bạn có nhu cầu tìm quý hiếm nào?)

Ví dụ:

=COUNTIF(A2:A5,"London")

=COUNTIF(A2:A5,A4)


*

Hàm COUNTIF(phạm vi, tiêu chí)

Tên đối số

Mô tả

range (bắt buộc)

Nhóm những ô mà bạn muốn đếm. Phạm vi có thể chứa số, mảng, phạm vi mang tên hoặc tham chiếu có chứa số. Các giá trị trống và giá trị văn bản được bỏ qua.

Tìm hiểu cách chọn phạm vi vào một trang tính.

criteria (bắt buộc)

Số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản xác định ô làm sao sẽ được đếm.

Ví dụ: bạn cũng có thể sử dụng một vài như 32, một so sánh như "> 32", một ô như B4, hoặc một trường đoản cú như "táo".

COUNTIF chỉ áp dụng một tiêu chí duy nhất. Thực hiện COUNTIFS nếu bạn muốn dùng các tiêu chí.


Ví dụ

Để dùng các ví dụ này vào Excel, hãy sao chép dữ liệu trong bảng bên dưới rồi dán vào ô A1 của trang tính mới.

Dữ liệu

Dữ liệu

táo

32

cam

54

đào

75

táo

86

Công thức

Mô tả

=COUNTIF(A2:A5,"táo")

Đếm số ô có chứa táo vào các ô từ A2 tới A5. Công dụng là 2.

=COUNTIF(A2:A5,A4)

Đếm số ô đựng đào (giá trị vào A4) trong số ô từ bỏ A2 tới A5. Công dụng là 1.

=COUNTIF(A2:A5,A2)+COUNTIF(A2:A5,A3)

Đếm số táo bị cắn dở (giá trị trong A2) với cam (giá trị trong A3) trong các ô trường đoản cú A2 cho tới A5. Tác dụng là 3. Bí quyết này áp dụng COUNTIF nhì lần để khẳng định nhiều tiêu chí, mỗi tiêu chuẩn ứng với 1 biểu thức. Chúng ta cũng có thể sử dụng hàm COUNTIFS.

=COUNTIF(B2:B5,">55")

Đếm số ô có giá trị lớn hơn 55 trong các ô từ B2 tới B5. Tác dụng là 2.

=COUNTIF(B2:B5,""&B4)

Đếm số ô có giá trị khác 75 trong các ô từ B2 tới B5. Dấu với (&) sáp nhập toán tử so sánh khác cùng với () và quý hiếm trong B4 để đọc =COUNTIF(B2:B5,"75"). Tác dụng là 3.

=COUNTIF(B2:B5,">=32")-COUNTIF(B2:B5,") hoặc bằng (=) 32 và nhỏ hơn (

Các vụ việc Chung

Sự cố

Đã xảy ra lỗi gì

Trả về quý hiếm sai so với chuỗi dài.

Hàm COUNTIF trả về kết quả sai lúc bạn dùng nó để khớp các chuỗi dài rộng 255 ký tự.

Để khớp các chuỗi dài thêm hơn nữa 255 ký kết tự, hãy cần sử dụng hàm CONCATENATE hoặc toán tử ghép nối &. Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"chuỗi dài"&"chuỗi lâu năm khác").

Xem thêm: Tu Vi Tuoi Tan Suu Nam 2016, Tuổi Sửu 1961 (Nam Mạng) Trong Năm 2016

Không trả về kết quả khi bạn mong đợi bao gồm kết quả.

Đảm bảo tất cả ghi đối số criteria trong dấu ngoặc.

Công thức COUNTIF gặp gỡ lỗi #VALUE! lúc tham chiếu tới một trang tính khác.

Lỗi này xảy ra khi công thức gồm chứa hàm tham chiếu đến ô hoặc phạm vi vào một sổ làm việc đóng và các ô được tính toán. Để tài năng này hoạt động, sổ làm việc khác đề nghị được mở.

Những giải pháp thực hành giỏi nhất

Làm thế này

Tại sao

Nhớ rằng COUNTIF không riêng biệt chữ hoa, chữ thường xuyên trong chuỗi văn bản.

Criteria ko phân biệt chữ hoa/thường. Nói phương pháp khác, chuỗi "táo" và chuỗi "TÁO" sẽ khớp với cùng các ô giống nhau.

Dùng ký tự đại diện

Có thể dùng ký tự đại diện—dấu chấm hỏi (?) với dấu sao (*)—trong criteria. Một lốt chấm hỏi khớp với một cam kết tự cá biệt bất kỳ. Một lốt sao khớp với chuỗi ký tự bất kỳ. Nếu bạn có nhu cầu tìm vệt chấm hỏi hay vết sao thực sự, hãy nhập một vệt sóng (~) trước ký tự đó.

Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"táo?") đã tìm đa số trường hợp bao gồm "táo" với chữ cái cuối cùng hoàn toàn có thể thay đổi.

Hãy bảo đảm dữ liệu của bạn không chứa các ký tự không đúng.

Khi đếm giá trị văn bản, hãy bảo vệ dữ liệu không chứa khoảng chừng trắng ở đầu, khoảng trắng ở cuối, việc thực hiện không thống nhất lốt trích dẫn thẳng với cong hoặc ký tự không in ra. Giữa những trường hòa hợp này, COUNTIF có thể trả về quý giá không mong muốn muốn.

Thử áp dụng hàm CLEAN hoặc hàm TRIM.

Để thuận tiện, thực hiện phạm vi tất cả tên

COUNTIF cung cấp các phạm vi sẽ đặt tên trong cách làm (chẳng hạn như =COUNTIF(trái cây,">=32")-COUNTIF(trái cây,">85"). Phạm vi có tên có thể nằm trong trang tính hiện nay tại, một trang tính không giống trong cùng sổ thao tác hoặc từ bỏ sổ thao tác làm việc khác. Để tham chiếu xuất phát điểm từ 1 sổ thao tác khác, sổ thao tác thứ hai đó cũng phải được mở.


Lưu ý: Hàm COUNTIF sẽ không còn đếm các ô dựa vào màu font chữ hoặc nền ô. Mặc dù nhiên, Excel cung ứng Hàm do người dùng xác định (UDF) bằng cách sử dụng các làm việc hmweb.com.vn Visual Basic for Applications (VBA) trên các ô dựa vào màu fonts chữ hoặc nền. Đây là ví dụ như về cách bạn có thể Đếm số ô bao gồm màu ô nuốm thể bằng phương pháp sử dụng VBA.


Bạn đề xuất thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên gia trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc thừa nhận sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.