sản phẩm Industrial PC STEAM Kits Arduino Adafruit - USA Pololu - USA MikroElektronika - EU Module cảm biến Module chức năng linh phụ kiện điện tử hình thức Điện Tử Phụ khiếu nại Điện Tử Adapter, Nguồn với Pin Robot Kits thành phầm DIY PROJECTS PHPoC IoT Board - Korea
*
*

*
*
*

STEM EDUCATIONHƯỚNG DẪN LẮP RÁP ROBOT OMNI 3 BÁNHHƯỚNG DẪN LẮP RÁP xe cộ ROBOT ARDUINO CƠ BẢNAdafruit 16-Channel 12-bit PWMPHPoC - Web-based ThermometerXY Plotter drawing via WebXe Robot Pololu Zumo 32U4Công nghệ tương laiGSM/GNSS 2 click
Industrial PC STEAM Kits Arduino Adafruit - USA Pololu - USA MikroElektronika - EU Module cảm biến Module công dụng linh kiện điện tử dụng cụ Điện Tử Phụ kiện Điện Tử Adapter, Nguồn cùng Pin Robot Kits thành phầm DIY PROJECTS PHPoC IoT Board - Korea

CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT MODULE WIFI ESP8266

(Chu ý: bước này chỉ làm cho một lần trước lúc sử dụng module )

Bước 1: TÁCH RỜI VI ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM ATMEGA328P RA KHỎI BOARD ARDUINO UNO:

*

Bước 2: KẾT NỐI BOARD ARDUINO UNO (không tất cả vi điều khiển và tinh chỉnh ATMEGA328p) VỚI MODULE ESP8266 THEO SƠ ĐỒ PHẦN CỨNG SAU:

*

ESP8266 Board Arduino uno

3.3V, RST, CH-PD (EN), GPIO2---------3.3V

GND, GPIO0---------------------------------GND

Rx-----------------------------------------Rx

Tx------------------------------------------Tx

*

Bước 2: CẤP NGUỒN cho BOARD ARDUINO UNO

*

Bước 2: MỞ CHƯƠNG TRÌNH ARDUINO IDE.

Bạn đang xem: Hướng dẫn test module wifi esp8266 với máy tính phần 2

Tạo một project mới, cùng với đoạn code sau:

////////////////////////////////Code cho setup thông số Module ESP8266////////////////////////////

#include

const char* ssid = "Dieukhientuxa"; //tên host wifi mong muốn truy cập

const char* password = "12345678"; //pass wifi ý muốn truy cập

WiFiServer server(80); //Mặc định port luôn luôn là 80

void setup()

Serial.begin(9600);

delay(10);

pinMode(2,OUTPUT);

Serial.print("Connecting lớn ");

Serial.println(ssid);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)

delay(300);

Serial.print("*");

digitalWrite(2,!digitalRead(2));

Serial.println(“ ”);

Serial.println("WiFi connected. IP address: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

server.begin();

void loop()

WiFiClient client = server.available();

if(!client)

return;

while(!client.available())

delay(1);

String request = client.readStringUntil(" ");

Serial.println(request);

client.flush();

delay(1);

/////////////////////////////////////////////The end////////////////////////////

Ø sau thời điểm biên dịch công tác hoàn tất không tồn tại lỗi, chọn board esp8266 , cùng Comport phù hợp (Tool – board, Tool – Port) cùng nạp chương trình mang đến board arduino, khi lộ diện < 100% > tức là đã hấp thụ thành công.Chú ý: Nếu không tìm kiếm thấy board thì phải xem thêm cách thiết đặt board esp8266 mang lại arduino IDE theo liên kết sau:

https://randomnerdtutorials.com/how-to-install-esp8266-board-arduino-ide/

*

Nạp chương trình thành công khi xuất hiện:

*

Bước 3: NGẮT NGUỒN ĐIỆN mang đến BOARD ARDUINO (rút cáp USB từ máy tính kết nối với board Arduino), NGẮT KẾT NỐI CÁC CHÂN gpio0, gpio2, Rst, CH-PD.

*

Kết nối lại nguồn mang lại board Arduino Uno, lúc đó sẽ thấy led (thường màu sắc xanh) trên board ESP8266 chớp tắt cùng với tần tiên phong hàng đầu giây, trong tường vừa lòng này là board ESP8266 đã được cài đặt, cùng đang dò tra cứu wifi với tên với pass tương đương trong code ở bước 2.

Ngắt liên kết nguồn mang lại board arduino (rút cáp USB), để chuẩn bị bước tiếp theo.

Bước 4: CÀI ĐẶT HOST WIFI mang đến ĐIỆN THOẠI VÀ CÀI PHẦN MỀM WIFI TỪ ĐIỆN THOẠI.

Xem thêm: Hôn Nhân Không Tình Yêu Diệp Lạc Vô Tâm, Truyện Hôn Nhân Không Tình Yêu

Cài đặt host wifi cho điện thoại:

*

Cài phần mềm Wifi mang đến điện thoại: tải ứng dụng “Wifi RC oto ESP8266” cho smartphone di động.

*

Bước 5: KIỂM TRA TRUYỀN NHẬN GIỮA ĐIỆN THOẠI VỚI MODULE ESP8266.

Tắt Wifi hotspot trên điện thoại cảm ứng di động.

Kết nối board Arduino Uno với trang bị tính, vào Arduino IDE mở Serial Monitor đã thấy ESP8266 truyền kí từ “*” lên máy vi tính do chưa tìm kiếm được Host Wifi tương ứng.

*

Sau đó mở Wifi hotspot trên điện thoại thông minh di động, tức điện thoại cảm ứng thông minh di đụng trở thành bộ phận phát wifi với tên cùng pass đã đặt ở bước 4. Khi đó màn hình hiển thị serial monitor đã chỉ ra add IP của board ESP8266, và nỗ lực nhớ IP này (chú ý: mỗi board không giống nhau sẽ có địa chỉ khác nhau). Khi ấy led trên ESP8266 không hề chớp tắt nữa báo hiệu điện thoại cảm ứng di động và board ESP8266 đã kết nối.

*

Mở phần mềm wifi RC oto đã setup ở bước 4 cùng nhập địa chỉ IP vào và triển khai điều khiển, sẽ thấy kí tự khớp ứng trên Serial Monotor.

*

------------------------------CHÚC THÀNH CÔNG !!!!!!!----------------------------------