Là khóa huấn luyện và đào tạo ở trình độ chuyên môn 0 - 3.0 IELTS của hmweb.com.vn, giành cho học viên mất nơi bắt đầu hoàn toàn, mới ban đầu học giờ đồng hồ Anh. Sau khóa học, học viên đang đạt đầu ra output tối thiểu 3.0 IELTS, rứa được trường trường đoản cú vựng của 12 nhà điểm, 9 hiện tượng lạ ngữ pháp ở mức độ cơ bản nhất, có tác dụng quen với phát âm trải qua từ vựng vào bài.

Thời gian học: 17 buổi (2 buổi/tuần = 2 tháng)Học tầm giá gốc: 3.600.000 VNĐ

Đăng ký kết ngay

Bạn đang xem: Khóa học ielts cho người mới bắt đầu

*

khóa IELTS cho những người mới ban đầu phù hợp với ai?

học tập viên ở chuyên môn beginner, chưa học tiếng Anh bao giờ, hổng một số hoặc hoàn toàn kiến thức nền tảng. Học viên chỉ nắm được vô cùng ít trường đoản cú vựng ở trình độ chuyên môn A1, chưa phân chia được đụng từ, không biết cách sinh ra câu, điểm thi đại học khoảng 2 - 3 điểm… Ở bài Placement test của hmweb.com.vn, học tập viên chỉ đạt từ 50 điểm trở xuống.

khóa IELTS cho người mới bắt đầu có tương xứng với bạn?

Bài Placement Test được thiết kế riêng vị đội ngũ trình độ chuyên môn cao từ 8.5 IELTS trở lên trên của hmweb.com.vn sẽ giúp chúng ta xác định đúng mực trình độ của mình, biết mình cân xứng với khóa đào tạo và huấn luyện nào với từ đó gồm một lộ trình học hiệu quả.

LÀM kiểm tra NGAY
*

Warm up Vocabulary: Self-introduction Grammar: lúc này đơn với đụng từ ‘TO BE’ Speaking (câu hỏi tựa như IELTS Speaking Part 1): Self-introduction Homework: Pronunciation, Writing, ôn lại Grammar + Vocabulary
làm và trị Quiz đầu giờ chữa trị Homework buổi trước Vocabulary: Family Grammar: Đại từ nhân xưng, tính từ download và tân ngữ Speaking (câu hỏi tương tự như IELTS Speaking Part 1): Family Homework: Pronunciation, Writing, ôn lại Grammar + Vocabulary
có tác dụng và chữa Quiz đầu giờ chữa Homework buổi trước Vocabulary: Family Grammar: Đại từ bỏ nhân xưng, tính từ thiết lập và tân ngữ Speaking (câu hỏi tương tự như IELTS Speaking Part 1): Family Homework: Pronunciation, Writing, ôn lại Grammar + Vocabulary
có tác dụng và trị Quiz đầu giờ, Chữa chạy thử 1 Vocabulary: Time & routine Grammar: hiện tại tiếp tục Speaking (câu hỏi tương tự như IELTS Speaking Part 1): Time and routine Homework: Pronunciation, Writing, ôn lại Grammar + Vocabulary
có tác dụng và trị Quiz đầu giờ Vocabulary: School Grammar: riêng biệt hiện tại tiếp tục và lúc này đơn Speaking (câu hỏi giống như IELTS Speaking Part 1): School Homework: Pronunciation, Writing, ôn lại Grammar + Vocabulary

Xem thêm: Sốt Phát Ban Và Sốt Xuất Huyết, Sốt Xuất Huyết Và Cách Phân Biệt Với Sốt Phát Ban

làm cho và trị Quiz đầu giờ Vocabulary: Jobs Grammar: Động tự khuyết thiếu hụt ở lúc này Speaking (câu hỏi giống như IELTS Speaking Part 1): Jobs Homework: Pronunciation, Writing, ôn lại Grammar + Vocabulary
có tác dụng và chữa trị Quiz đầu giờ, Chữa kiểm tra 2 Vocabulary: Food và drink Grammar: Danh trường đoản cú đếm được, danh từ không đếm được, số ít, số các Speaking (câu hỏi tương tự IELTS Speaking Part 1): Food and drink Homework: Pronunciation, Writing, ôn lại Grammar + Vocabulary
làm cho và trị Quiz đầu tiếng Vocabulary: Shopping Grammar: quá khứ 1-1 Speaking (câu hỏi tương tự như IELTS Speaking Part 1): Shopping Homework: Pronunciation, Writing
làm và chữa Quiz đầu giờ Vocabulary: Sports Grammar: quá khứ solo và đụng từ khuyết thiếu làm việc quá khứ Speaking (câu hỏi tựa như IELTS Speaking Part 1): Sports Homework: Pronunciation, Writing, ôn lại Grammar + Vocabulary
có tác dụng và chữa trị Quiz đầu giờ, Chữa thử nghiệm 3 Vocabulary: Weather Grammar: Tính từ, trạng tự và đơn côi tự từ vào câu Speaking (câu hỏi tương tự như IELTS Speaking Part 1): Weather Homework: Pronunciation, Writing, ôn lại Grammar + Vocabulary
làm và chữa trị Quiz đầu giờ Vocabulary: Places Grammar: There với It Speaking (câu hỏi tương tự IELTS Speaking Part 1): Places Homework: Pronunciation, Writing, ôn lại Grammar + Vocabulary
làm và chữa Quiz đầu tiếng Vocabulary: Holiday Grammar: hiện tại tại kết thúc Speaking (câu hỏi tựa như IELTS Speaking Part 1): Holiday Homework: Pronunciation, Writing, ôn lại Grammar + Vocabulary
*

*

Speaking all-in-one

phạt triển toàn vẹn khả năng nói