Với bề dày kế hoạch sử lên tới mức 5000 năm, lịch sử hào hùng Trung Hoa luôn là một chủ đề nhận được không ít sự quan lại tâm của các yêu thích tìm hiểu sử thi bên trên khắp nỗ lực giới. Hiện giờ Trung Quốc cũng không chấm dứt quảng bá, viral rộng khắp rất nhiều sự kiện lịch sử vẻ vang thông qua những bộ phim truyện dã sử tuyệt phim truyền hình,…. Hôm nay hãy thuộc hmweb.com.vn tò mò và tò mò những thông tin về danh sách những triều đại Trung Quốc để làm rõ hơn về định kỳ sử tổ quốc này nhé!


Các triều đại Trung Quốc

Trung Quốc gồm bao nhiêu triều đại? trong suốt tiến trình hơn 5000 năm định kỳ sử, china đã trải qua hơn 83 lần chuyển đổi triều đại với hơn 600 nhà nuốm quyền. Trên mẫu sông lịch sử vẻ vang dữ dội đó đã cuốn theo biết bao anh hùng hào kiệt, nhà cố quyền anh minh. Từng một triều đại mặc dù hưng tuyệt suy thì đều có những phút chốc huy hoàng vang danh định kỳ sử, đạt được những thành tích cho giang sơn dân tộc với lưu truyền qua không còn thệ bao đời. Dưới đấy là danh sách các triều đại Trung Quốc mà chúng ta cũng có thể tham khảo:

Các Triều đại Trung Quốc

Triều đại Gia tộc cai trị Thời gian cai trị Nhà cai trị
Tên Nguồn cội tên Họ Dân tộc Vị thế Năm Nhà sáng sủa lập Quân chủ cuối cùng
Bán huyền sử
Triều Hạ Tên bộ lạc Tự

Hoa Hạ Hoàng gia 2070–1600 TCN Đại Vũ Hạ Kiệt
Cổ đại
Triều Thương Tên địa danh Tử

Hoa Hạ Hoàng gia 1600–1046 TCN Thành Thang Đế Tân
Tây Chu Tên địa danh

Hoa Hạ Hoàng gia 1046–771 TCN Chu Vũ vương Chu U vương
Đông Chu Từ triều Chu

Hoa Hạ Hoàng gia 770–256 TCN Chu Bình vương Chu Noãn vương
Tiền kỳ đế quốc
Triều Tần Tên địa danh Doanh

Hoa Hạ Đế quốc

(221–207 TCN)

Hoàng gia

(207 TCN)

221–207 TCN Tần Thủy Hoàng Tần Tử Anh
Tây Hán Tên địa danh & Tước hiệu Lưu

Hán Đế quốc 202 TCN– 9 Hán Cao Tổ Nhũ Tử Anh
Triều Tân “Mới” Vương

Hán Đế quốc 9–23 Vương Mãng Vương Mãng
Đông Hán Từ triều Hán Lưu

Hán Đế quốc 25–220 Hán quang quẻ Vũ Đế Hán Hiến Đế
Tam quốc

 

220–280
Tào Ngụy Tước hiệu Tào

Hán Đế quốc 220–266 Ngụy Văn Đế Tào Ngụy Nguyên Đế
Thục Hán

 

Từ triều Hán Lưu

Hán Đế quốc 221–263 Hán Chiêu Liệt Đế Hiếu Hoài Đế
Đông Ngô Tước hiệu Ngô

Hán Hoàng gia

(222–229)

Đế quốc

(229–280)

222–280 Ngô Đại Đế Ngô Mạt Đế
Tây Tấn Tước hiệu Tư Mã

司馬

Hán Đế quốc 266–316 Tấn Vũ Đế Tấn Mẫn Đế
Đông Tấn Từ triều Tấn (266–420) Tư Mã

司馬

Hán Đế quốc 317–420 Tấn Nguyên Đế Tấn Cung Đế
Thập lục quốc

 

304–439
Hán Triệu Tên địa danh và Từ triều Hán Lưu

Hung Nô Hoàng gia

(304–308)

Đế quốc

(308–329)

304–329 Hán quang quẻ Văn Đế Lưu Hi
Thành Hán Tên địa danh và Từ triều Hán

Đê Phiên vương vãi quốc

(304–306)

Đế quốc

(306–347)

304–347 Thành Hán Vũ Đế Lý Thế
Hậu Triệu Tước hiệu Thạch

Yết Hoàng gia

(319–330)

Đế quốc

(330–351)

Phiên vương vãi quốc

(351)

319–351 Triệu Minh Đế Thạch Chi
Tiền Lương Tên địa danh Trương

Hán Phiên vương vãi quốc

(320–354, 355–363)

Đế quốc

(354–355)

Công tước

(363–376)

320–376 Tiền Lương Thành Liệt vương Lương Điệu công
Tiền Yên Tên địa danh Mộ Dung

慕容

Tiên Ti Phiên vương vãi quốc

(337–353)

Đế quốc

(353–370)

337–370 Yên thanh tao Đế Yên U Đế
Tiền Tần Tên địa danh Phù

Đê Đế quốc 351–394 Tần Cảnh Minh Đế Phù Sùng
Hậu Yên Từ tiền Yên Mộ Dung

慕容

Tiên Ti Phiên vương quốc

(384–386)

Đế quốc

(386–409)

384–409 Yên Vũ Thành Đế Yên Chiêu Văn Đế

Yên Huệ Đế

Hậu Tần Tên địa danh Diêu

Khương Hoàng gia

(384–386)

Đế quốc

(386–417)

384–417 Tần Vũ Chiêu Đế Diêu Hoằng
Tây Tần Tên địa danh Khuất Phục

乞伏

Tiên Ti Phiên vương vãi quốc 385–400, 409–431 Tây Tần Liệt Tổ Khuất Phục chiêu tập Mạt
Hậu Lương Tên địa danh

Đê Công tước

(386–389)

Phiên vương vãi quốc

(389–396)

Đế quốc

(396–403)

386–403 Hậu Lương Ý Vũ Đế Lã Long
Nam Lương Tên địa danh Thốc Phát

禿髮

Tiên Ti Phiên vương vãi quốc 397–414 Vũ Uy Vũ vương Lương Cảnh vương
Bắc Lương Tên địa danh Thư Cừ

沮渠

Hung Nô Công tước

(397–399, 401–412)

Phiên vương quốc

(399–401, 412–439)

397–439 Bắc Lương Vũ Tuyên vương Hà Tây Ai vương
Nam Yên Từ Hậu Yên Mộ Dung

慕容

Tiên Ti Phiên vương vãi quốc

(398–400)

Đế quốc

(400–410)

398–410 Yên Hiến Vũ Đế Mộ Dung Siêu
Tây Lương Tên địa danh

Hán Công tước 400–421 Tây Lương Vũ Chiêu vương Lý Tuân
Hồ Hạ Từ triều Hạ Hách Liên

赫連

Hung Nô Đế quốc 407–431 Hạ Vũ Liệt Đế Hách Liên Định
Bắc Yên Từ chi phí Yên Phùng

Hán Đế quốc 407–436 Bắc im Huệ Đế

Bắc yên ổn Văn Thành Đế

Bắc lặng Chiêu Thành Đế
Bắc triều

 

386–581
Bắc Ngụy Tên địa danh Thác Bạt

拓跋

Tiên Ti Phiên vương quốc

(386–399)

Đế quốc

(399–535)

386–535 Bắc Ngụy Đạo Vũ Đế Bắc Ngụy Hiếu Vũ Đế
Đông Ngụy Từ Bắc Ngụy Nguyên

Tiên Ti Đế quốc 534–550 Đông Ngụy Hiếu Tĩnh Đế Đông Ngụy Hiếu Tĩnh Đế
Tây Ngụy Từ Bắc Ngụy Nguyên

Tiên Ti Đế quốc 535–557 Tây Ngụy Văn Đế Tây Ngụy Cung Đế
Bắc Tề Tước hiệu Cao

Hán Đế quốc 550–577 Bắc Tề Văn Tuyên Đế Cao Hằng
Bắc Chu Tước hiệu Vũ Văn

宇文

Tiên Ti Đế quốc 557–581 Bắc Chu Hiếu Mẫn Đế Bắc Chu Tĩnh Đế
Nam triều

 

420–589
Lưu Tống Tước hiệu Lưu

Hán Đế quốc 420–479 Lưu Tống Vũ Đế Lưu Tống Thuận Đế
Nam Tề Lời tiên tri về gia tộc sẽ vượt mặt gia tộc họ Lưu Tiêu

Hán Đế quốc 479–502 Nam Tề Cao Đế Nam Tề Hòa Đế
Triều Lương Tên địa danh Tiêu

Hán Đế quốc 502–557 Luơng Vũ Đế Lương Kính Đế
Triều Trần

 

Tước hiệu Trần

Hán Đế quốc 557–589 Trần Vũ Đế Trần Thúc Bảo
Trung kỳ đế quốc
Triều Tùy

 

Tước hiệu (“随” đồng âm) Dương

Hán Đế quốc 581–619 Tùy Văn Đế Tùy Cung Đế
Triều Đường Tước hiệu

Hán Đế quốc 618–690, 705–907 Đường Cao Tổ Đường Ai Đế
Võ Chu Từ triều Chu

Hán Đế quốc 690–705 Võ Tắc Thiên Võ Tắc Thiên
Ngũ đại

 

907–960
Hậu Lương Tước hiệu Chu

Hán Đế quốc 907–923 Hậu Lương Thái Tổ Chu Hữu Trinh
Hậu Đường From Tang dynasty

Sa Đà Đế quốc 923–937 Hậu Đường Trang Tông Lý Tùng Kha
Hậu Tấn Tên địa danh Thạch

Sa Đà Đế quốc 936–947 Hậu Tấn Cao Tổ Hậu Tấn Xuất Đế
Hậu Hán Từ triều Hán Lưu

Sa Đà Đế quốc 947–951 Hậu Hán Cao Tổ Hậu Hán Ẩn Đế
Hậu Chu

 

Từ triều Chu Quách

Hán Đế quốc 951–960 Hậu Chu Thái Tổ Hậu Chu Cung Đế
Thập quốc

 

907–979
Tiền Thục Tên địa điểm / tước hiệu Vương

Hán Đế quốc 907–925 Tiền Thục Cao Tổ Vương Diễn
Dương Ngô Tên địa danh Dương

Hán Phiên vương vãi quốc

(907–919)

Hoàng gia

(919–927)

Đế quốc

(927–937)

907–937 Dương Ngô Liệt Tổ Dương Phổ
Mã Sở Tên địa danh

Hán Hoàng gia

(907–930)

Phiên vương vãi quốc

(930–951)

907–951 Sở Vũ Mục vương Mã Hy Sùng
Ngô Việt Tên địa danh Tiền

Hán Hoàng gia

(907–932, 937–978)

Phiên vương quốc

(934–937)

907–978 Ngô Việt Thái Tổ Ngô Việt Trung Ý vương
Mân Tên địa danh Vương

Hán Phiên vương vãi quốc

(909–933, 944–945)

Đế quốc

(933–944, 945)

909–945 Mân Thái Tổ Thiên Đức Đế
Nam Hán Từ triều Hán Lưu

Hán Đế quốc 917–971 Nam Hán Cao Tổ Lưu Sưởng
Kinh Nam

 

Tên địa danh Cao

Hán Phiên vương quốc 924–963 Vũ Tín vương Cao Kế Xung
Hậu Thục Tên địa danh Mạnh

Hán Đế quốc 934–965 Hậu Thục Cao Tổ Mạnh Sưởng
Nam Đường Từ triều Đường

Hán Đế quốc

(937–958)

Hoàng gia

(958–976)

937–976 Nam Đường Liệt Tổ Lý Dục
Bắc Hán Từ Hậu Hán Lưu

Sa Đà Đế quốc 951–979 Bắc Hán cố Tổ Lưu Kế Nguyên
Triều Liêu

 

“Sắt” (đồng âm trong giờ Khiết Đan) / thương hiệu địa danh Gia Luật

耶律

Khiết Đan Đế quốc 916–1125 Liêu Thái Tổ Liêu Thiên Tộ Đế
Tây Liêu Từ triều Liêu Gia Luật

耶律

Khiết Đan Hoàng gia

(1124–1132)

Đế quốc

(1132–1218)

1124–1218 Liêu Đức Tông Khuất Xuất Luật
Bắc Tống Tên địa danh Triệu

Hán Đế quốc 960–1127 Tống Thái Tổ Tống Khâm Tông
Nam Tống Từ triều Tống Triệu

Hán Đế quốc 1127–1279 Tống Cao Tông Triệu Bính
Tây Hạ Tên địa danh Ngôi Danh

嵬名

 

Đảng Hạng Đế quốc 1038–1227 Tây Hạ Cảnh Tông Lý Hiện
Triều Kim “Vàng” Hoàn Nhan

完顏

Nữ Chân Đế quốc 1115–1234 Kim Thái Tổ Hoàn Nhan quá Lân
Hậu kỳ đế quốc
Triều Nguyên “Vĩ đại” / “Đứng đầu” Bột Nhi Chỉ Cân

孛兒只斤

 

Mông Cổ Đế quốc 1271–1368 Nguyên cầm cố Tổ Nguyên Huệ Tông
Bắc Nguyên Từ triều Nguyên Bột Nhi Chỉ Cân

孛兒只斤

Mông Cổ Đế quốc 1368–1635 Nguyên Huệ Tông Bột Nhi Chỉ cân nặng Ngạch Nhĩ xung khắc Khổng trái Nhĩ
Triều Minh “Sáng chói” Chu

Hán Đế quốc 1368–1644 Hồng Vũ Đế Sùng Trinh Đế
Nam Minh Triều Minh Chu

Hán Đế quốc 1644–1662 Hoàng quang Đế Vĩnh định kỳ Đế
Hậu Kim Triều Kim (1115–1234) Ái Tân Giác La

愛新覺羅

Nữ Chân Hoàng gia 1616–1636 Thiên Mệnh Hãn Thanh Thái Tông
Triều Thanh “Thanh khiết” Ái Tân Giác La

愛新覺羅

Mãn Châu Đế quốc 1636–1912 Thanh Thái Tông Tuyên Thống Đế

Khái quát các giai đoạn của lịch sử vẻ vang Trung Quốc

Các quy trình chính của những triều đại Trung Quốc

Các giai đoạn chính của các triều đại Trung Quốc hoàn toàn có thể tóm tắt qua 3 giai đoạn:

Thời cổ kính (~5.000 TCN – 221 TCN) 

văn hóa truyền thống Ngưỡng Thiều (~5.000 – 3.000 TCN)  Văn hóa Long tô (~3.000 – 2.000 TCN)  Tam Hoàng Ngũ Đế Hạ (~thế kỷ 21– ~thế kỷ 16 TCN)  thương (~thế kỷ 17 – ~thế kỷ 11 TCN)  Chu (~thế kỷ 11 – 256 TCN)  Tây Chu (~thế kỷ 11 – 770 TCN)  Đông Chu (770 TCN – 256 TCN)  Xuân Thu (770 – 476 TCN)  Chiến Quốc (476 – 221 TCN)

Thời đế quốc (221 TCN – 1912) 

Tần (221 TCN – 206 TCN)  Hán (202 TCN – 220 CN)  Tây Hán (202 TCN – 9)  Tân (9 – 23)  Đông Hán (25 – 220)  Tam Quốc (220 – 280)  Tào Ngụy (220 – 266)  Thục Hán (221 – 263)  Đông Ngô (229 – 280)  Tấn (266 – 420)  Tây Tấn (266 – 316)  Đông Tấn (317 – 420)  Thập lục quốc (304 – 439) Nam-Bắc triều (420 – 589)  Tùy (581 – 619)  Đường (618 – 907)  Ngũ Đại Thập Quốc  Tống Nguyên (1271 – 1368)  Minh (1368 – 1644)  Thanh (1636 – 1912) 

Thời tiến bộ (1912 mang đến nay) 

Trung Hoa Dân Quốc (1912 – 1949) cùng hòa Nhân dân nước trung hoa (1949 – nay) 

Sự mở đầu của cơ chế cai trị

Triều đại china chính thống trước tiên – triều Hạ – Hạ Vũ là cột mốc bắt đầu cho những triều đại Trung Quốc. Trong chế độ cai trị này, những nhà cai trị tối cao sẽ nuốm trong tay toàn cục quyền lực cùng quyền chiếm dụng tư nhân về lãnh địa. Cùng theo truyền thống, ngai vàng trong cơ chế phong kiến china sẽ được thừa kế bởi rất nhiều thành viên là phái mạnh trong gia tộc cai trị, mặc dù cũng có thể có những trường hợp ngoại lệ là người thân đằng nước ngoài lên vậy quyền cố gắng cho quân chủ. Trong suốt tiến trình; lịch sử dân tộc phong loài kiến của Trung Hoa, tất cả các triều đại Trung Quốc đều thực hiện chế độ cai trị đất nước này.

Bạn đang xem: Tìm hiểu về các triều đại của trung quốc

Quá trình chuyển giao giữa các triều đại Trung Quốc

Quá trình gửi giao các triều đại Trung Quốc diễn ra chủ yếu trải qua hai nhỏ đường: chinh phục quân sự cùng soán ngôi. Điển hình đó là Triều Kim thay thế sửa chữa triều Liêu cùng triều Nguyên thống nhất china đều thông qua đoạt được quân sự với một loạt chiến dịch quân sự chiến lược thành công. Phương diện khác, Tào Ngụy sửa chữa thay thế Đông Hán và triều Lương thay thế sửa chữa Nam Tề là nhị trường phù hợp soán ngôi. Khác với chinh phục quân sự phải đổ máu thì thông thường, kẻ soán ngôi đã tìm thời cơ và tìm cách khắc họa cồn thái sẵn sàng rời quăng quật ngai vàng ở trong nhà cai trị triều đại tiền nhiệm, tiếp đến lợi dụng điều này để hợp pháp hóa quyền ách thống trị của mình.

Khi xem qua lịch sử hào hùng người ta có khả năng sẽ bị nhầm rằng quy trình chuyển giao thân các triều đại Trung Quốc diễn rất quyết liệt và bất chợt ngột. Nhưng mà trên thực tế, những triều đại new đã được thành lập từ trước khi chính sách cũ bị lật đổ hoàn toàn.

Thông thường xuyên tàn dư và bé cháu của hoàng tộc triều đại chi phí nhiệm có khả năng sẽ bị tru di hoặc phong tước đoạt vị cao niên theo cơ chế Nhị vương vãi Tam khác. Bởi đó sẽ là 1 phương tiện nhằm triều đại thống trị đòi quyền kế tục vừa lòng pháp từ bỏ triều đại chi phí nhiệm. Ví dụ, sài Vịnh, cháu trai của Hậu Chu nỗ lực Tông, được Tống Nhân Tông phong có tác dụng “Sùng Nghĩa công” – một tước đoạt vị liên tiếp được những hậu duệ hoàng thất Hậu Chu khác kế thừa.

Theo truyền thống cuội nguồn sử học trung quốc thì triều đại new sẽ nên biên soạn lịch sử dân tộc của triều đại tiền nhiệm. Tuy nhiên thì nỗ lựa soạn thảo một bộ lịch sử hào hùng triều Thanh của fan Cộng hòa đã không được triển khai do binh lửa Trung Quốc, phân chia trung quốc thành hai thiết yếu thể là cộng hòa Nhân dân nước trung hoa ở đại lục và china Dân Quốc sống Đài Loan hiện nay.

Sự xong xuôi của chính sách cai trị

Danh sách các triều đại trung quốc hưng thịnh nhất

Mặc dù trải qua 83 triều đại, tuy nhiên trong lịch sử hào hùng Trung Quốc xem về độ hoàng kim và cường thịnh thì chỉ có 9 trong danh sách những triều đại Trung Quốc tiếp sau đây được công nhận.

1. Nhà Hạ (2070 TCN – 1600 TCN)

Triều Hạ là triều đại phong kiến đầu tiên của china được tùy chỉnh thiết lập bởi vua Hạ Vũ. Trải qua rộng 500 năm lịch sử với 17 đời vua trị do đất nước. Công ty Hạ là triều đại đầu tiên khởi đầu cho phát triển kinh tế nông nghiệp và xây đắp lực lượng quân nhóm hùng hậu.

*

2. Nhà Thương (1600 TCN – 1046 TCN)

Kinh đô nhà Thương ở trong An Dương, tỉnh giấc Hà phái nam ngày nay. Hai góp phần lớn của triều đại này phát triển chữ viết bên trên vỏ sò – chữ liền kề cốt với kỹ thuật luyện kim vật đồng. Ko kể ra, khảo cổ học tập Trung Quốc cũng có nhiều chứng minh nền tân tiến Trung Quốc cải cách và phát triển đến chuyên môn tương đối cao sinh sống thời nhà Thương.

3. Công ty Chu (1046 TCN – 256 TCN)

Với thời gian trị vì chưng hơn 1000 năm, đơn vị Chu là một trong trong các triều đại trung hoa tồn tại lâu đời nhất trong kế hoạch sử. Vào triều đại đơn vị Chu, các công vắt trong sản xuất nông nghiệp đã có xuất hiện các quy định làm bằng sắt. Từ bỏ đó từng bước sử dụng trâu cày, phát triển tài chính thủy nông kết hợp, sản lượng cây trồng nâng cao. Bên cạnh ra, tín đồ dân đã dùng tiền đúc và áp dụng tiền để đàm phán hàng hóa.

4. đơn vị Tần (221 – 207 TCN)

Trải qua hơn 2000 năm nô lệ, lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc Trung Hoa, đơn vị Tần là triều đại phong kiến tập quyền tw thống nhất đầu tiên trong lịch sử.Chế độ quân huyện vì chưng nhà Tần sáng lập đang trở thành định chế trong lịch sử hào hùng Trung Quốc. Đặc biệt, dưới thời kỳ bên Tần sẽ thống độc nhất chữ viết để dễ dàng cho câu hỏi trao thay đổi văn hóa.

*
Ngoài ra, công ty Tần còn thống độc nhất vô nhị dụng cụ đo lường trong toàn nước gồm thước đo, du tích, trọng lượng. Thống nhất đồng tiền và pháp luật, tạo điều kiện cho cải cách và phát triển nền kinh tế đất nước cũng như tăng cường sức dạn dĩ của cỗ máy chính quyền. Mặc dù chỉ mãi sau 15 năm tuy nhiên sức ảnh hưởng của đơn vị Tần đến các triều đại Trung Quốc sau này là không thể bàn cãi.

5. Bên Hán (202 TCN – 220)

Triều nhà Hán là triều đại hưng thịnh, vỹ đại tuyệt nhất trong lịch sử Trung Quốc. Với hơn 4000 năm trị vì, nhà Hán đã tiến hành nhiều cơ chế đối nội đối ngoại, phân phát triển tài chính giúp mang đến nhân dân định cư lạc nghiệp, nước nhà ổn định thiết yếu trị. Cùng với nền kinh tế tài chính phát triển ổn định, công ty Hán còn phát triển thêm những ngành thủ công, yêu quý nghiệp, nghệ thuật thuật, tương tự như khoa học tập kỹ thuật cũng đều có bước phát triển vượt bậc.

Xem thêm: Trung Tâm Khảo Thí Đại Học Quốc Gia Hà Nội Năm 2022, Cổng Thông Tin Đăng Ký Thi Dgnl

6. Công ty Đường (618 – 907)

Nhà Đường là một trong những trong các triều đại nước trung hoa hùng vượt trội nhất trong định kỳ sử. Sau sự cai trị của phòng Đường, kinh tế, chủ yếu trị, văn hóa, quân sự chiến lược đều đạt đến trình độ cao so với những triều đại trung hoa trước đó.

7. đơn vị Tống (960 – 1279)

Sau bên Đường thì bên tống được xem như là giai đoạn hoàng kim trong lịch sử Trung Quốc với tương đối nhiều thành tựu trong nền kinh tế và văn hóa. Đây là triều đại trước tiên trên thế giới tại thời điểm này cho lưu lại hành tiền giấy. Đồng thời cũng chính là triều đại cần sử dụng thuốc súng trước tiên trong lịch sử và gồm nhận thức thâm thúy trong áp dụng la bàn giao hàng cho cuộc sống.

*

8. Nhà Minh (1368 – 1644)

Đây là trong những triều đại định hình nhất trong toàn bộ các triều đại Trung Quốc. Dưới triều đại nhà Minh, nền văn hoa đạt được không ít thành tựu to lớn lớn, tiêu biểu là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng“Tây Du Ký”.

9. Bên Thanh (1644 – 1912)

Nhà Thanh là triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc. Nỗ lực quyền cai trị quốc gia trong gần 3 thay kỷ, công ty Thanh cũng là một trong trong các triều đại Trung Quốc có không ít thành tựu to khủng về kinh tế và văn hóa. Vào đó trông rất nổi bật lên là lộ diện nhiều nhà tứ tưởng kiệt xuất như cố Viêm Vũ, Đới Chấn…cũng như những nhà văn học nghệ thuật và thẩm mỹ như Tào Tuyết Cần, Ngô Kính Tử, Thạch Đào.

*

Về khía cạnh sử học, bên Thanh cũng đều có những thành quả bùng cháy với những nhà khảo cứu lịch sử vẻ vang tài ba biên biên soạn nhiều bộ sách lớn như “Tứ Khố Toàn Thư”, “Cổ kim đồ gia dụng thư tập thành”… nghành khoa học tập – kỹ thuật cũng cải tiến và phát triển rực rỡ, trong đó khá nổi bật nhất là chiến thắng kiến trúc.

Bí mật hiện tượng lạ kỳ lạ lộ diện trước khi các triều đại nước trung hoa sụp đổ?

Những hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ xuất hiện thêm mỗi khi các triều đại Trung Quốc chuẩn bị sụp đổ chỉ được nhận biết từ con phố phát triển trong phòng Thanh. Vào 108 năm trước, bên Thanh sụp đổ đánh dấu cho sự xong của hơn 2300 năm triều đại phong kiến. Vương triều này được đánh giá là vô cùng phức tạp tuy vậy nhìn vào trong vượt trình phát triển tổng thể của nhà Thanh, “thịnh cực tất suy” đã miêu tả đúng con phố của triều đại này.

Năm 1636 Ái Tân Giác La Hoàng Thái rất xưng đế nghỉ ngơi Thẩm Dương, từ phía trên vương triều công ty Thanh chấp nhận được bắt đầu. Bên Thanh cải tiến và phát triển đến đỉnh cao và cường thịnh trước đó chưa từng có về kinh tế tài chính và quân đội qua những đời vua Khang Hy, Ung Chính, Càn Long. Nhưng sau đó, đã phi vào thời kỳ suy thoái và khủng hoảng nặng nề. Nguyên nhân là cùng với sự biến động không ngừng của Hoàng thất, gian thần, quyền thần thủ đoạn tạo phản, sự biến hóa Hoàng đế liên tục đã khiến cho đến sự không ổn định của quốc gia.

Cụ thể là sau thời Đạo quang đãng Đế, Hàm Phong Đế chỉ tại vị 11 năm thì qua đời. Sau đó Đồng Trị Đế khi mới 19 tuổi đã bị tiêu diệt bệnh khiến Quang từ Đế đăng cơ khi new vừa 4 tuổi, từ bỏ Hy Thái Hậu vậy quyền giai cấp thống trị lếu loạn vô cùng. Rất có thể thấy rằng vì sao dẫn cho nhà Thanh lâm vào tình thế con đường diệt vong là do những vị hoàng đế đoản thọ, hoàng quyền biến động do biến hóa liên tục.

Không chỉ riêng bên Thanh, xét về các triều đại trung quốc trước cũng vậy. đều vị nhà vua sống thọ độc nhất vô nhị là Hán Cao Tổ Lưu ba thọ 62 tuổi, Hán Văn Đế, Hán Cảnh Đế cũng phần nhiều thọ gần 50 tuổi. Ngược lại, cho thời Đông Hán, mến Đế giữ Long 2 tuổi bị tiêu diệt yểu, Xung Đế lưu lại Bỉnh 3 tuổi mắc bệnh dịch qua đời, Hán chất Đế giữ Toản 9 tuổi đang băng hà.

Việc cứ 2-3 năm lại vắt một vị Hoàng đế làm cho các vương triều chẳng thể chống chọi được những náo loạn trong cỗ máy cầm quyền, ngoài ra là quân xâm lược luôn nhăm nhe bờ cõi. Không những vậy bao hàm vị hoàng đế còn rất nhỏ tuổi, một đứa trẻ bắt đầu 10 tuổi có tác dụng sao hoàn toàn có thể nắm vào tay an nguy của tất cả một khu đất nước. Sau cuối là dẫn đến việc non sông bị phân tách cắt, thời thay loạn lạc.

*

Có có một sự như là nhau là cứ cho cuối các triều đại Trung Quốc, hoàng đế lại liên tục chết trẻ. Nguyên nhân là vì trình độ và điều kiện y tế thời kia còn nghèo khổ lạc hậu chính vì thế không thể bảo vệ sức khỏe khoắn con bạn được tốt. Đồng thời, việc kết hôn cận tiết trong tôn thất phong con kiến là rất nhiều dẫn đến đời sau sẽ ảnh hưởng suy nòi. Cũng có không ít Hoàng đế nghiện rượu, đắm say mê bạn nữ sắc, khiến cho cho khung hình vốn đã suy nhược càng trở buộc phải yếu hèn hơn. Sau cùng là chẳng thể chống chọi được với các căn bệnh tưởng chừng như bệnh vặt hiện tại nay.

Khám phá văn hóa truyền thống Trung Quốc: Các món ăn trung hoa ngon danh tiếng dễ làm

Từ vựng giờ Trung về các triều đại Trung Quốc

Triều đại Người sáng lập
夏: / xià/: Hạ 禹 /Yǔ/: Vũ
商: /shāng/: Thương 汤 / tāng/: Thang
周: /zhōu/: Chu

+西周: /xī zhōu/: Tây Chu

+东周 /dōng zhōu /: Đông Chu (春秋 /chūn qiū/: Xuân Thu, 战国/zhàn guó/: Chiến Quốc)

+ 周武王姬发 /zhōu wǔ wáng jī fā /: Chu vũ vương Cơ Phát

+ 周平王姬宜臼 /zhōu píng wáng jī yí jiù /: Chu Bình vương vãi Cơ Nghi Cựu

秦: /qín/: Tần 秦始皇嬴政/qín shǐ huáng yíng zhèng/: Tần thủy hoàng Doanh Chính
西汉: /xī hàn /: Tây Hán 汉高祖刘邦/hàn gāo zǔ liú bāng /: Hán cao tổ lưu Bang
新朝: /xīn cháo/: Tân Triều 建兴帝王莽/jiàn xīng dì wáng mǎng /: Kiến hung đế vương vãi Mãng
玄汉: /xuán hàn/: Huyền Hán 更始帝刘玄/gēng shǐ dì liú xuán /: Canh thủy đế lưu Huyền
东汉: /dōng hàn/: Đông Hán 光武帝刘秀/guāng wǔ dì liú xiù/: quang vũ đế lưu Tú
三国时期/sān guó shí qī/: Thời Tam Quốc

+ 魏: /wèi/: Ngụy

+ 蜀: / shǔ/: Thục

+ 吴: / wú/: Ngô

 + 魏文帝曹丕/ wèi wéndì cáopī/: Ngụy văn đế Tào Phi

+ 昭烈帝刘备/ zhāo liè dì liú bèi /: Chiêu Liệt Đế lưu lại Bị

+ 吴大帝孙权/ wú dà dì sūn quán/: Ngô đại đế Tôn Quyền

晋/ jìn /: Tấn

+ 西晋: / xī jìn/: Tây Tấn

+ 东晋: / dōng jìn/: Đông Tấn

+ 晋武帝司马炎 / jìn wǔ dì sī mǎ yán/: Tấn vũ đế tư Mã Viêm

+ 晋元帝司马睿 / jìn yuán dì sī mǎ ruì/: Tấn nguyên đế tư Mã Duệ

南北朝

南朝: / nán cháo/: phái nam triều

+ 宋: / sòng /: Tống

+ 齐: / qí /: Tề

+ 梁: / liáng/: Lương

+ 陈: / chén/: Trần

+ 宋武帝刘裕 /Sòng wǔdì liú yù/: Tống vũ đế lưu lại Dụ

+ 齐高帝萧道成 /qí gāodì xiāo dàochéng/: Tề cao đế Tiêu Đạo Thành

+ 梁武帝萧衍 /liáng wǔdì xiāo yǎn/: Lương vũ đế Tiêu Diễn

+ 陈武帝陈霸先 /chén wǔdì chénbàxiān/: è Vũ Đế è Bá Tiên

+ 北朝: / běi cháo/: Bắc Triều

+ 北魏: / běi wèi/: Bắc Ngụy

+ 东魏: / dōng wèi/: Đông Ngụy

+ 西魏: / xī wèi/: Tây Ngụy

+ 北齐: / běi qí/: Bắc Tề

+ 北周: / běi zhōu/: Bắc Chu

+ 道武帝拓跋珪 /dào wǔdì tà bá guī/: Đạo vũ đế Thác Bạt Khuê

+ 魏静帝元善见 /wèi jìngdì yuán shàn jiàn/: Ngụy Tịnh Đế Nguyên Thiện Kiến

+ 魏文帝元宝炬 /wèi wéndì yuánbǎo jù/: Ngụy Văn Đế Nguyên Bảo Cự

+ 齐文宣帝高洋 /qí wén xuāndì gāoyáng/: Tề Văn Tuyên đế Cao Dương

+ 周明帝宇文毓 /zhōu míngdì yǔwén yù/: Chu Minh Đế Vũ Văn Dục

隋: / suí/: Tùy 隋文帝杨坚 / suí wén dì yáng jiān /: Tùy văn đế Dương Kiên
唐: / táng /: Đường 唐高祖李渊 / táng gāo zǔ lǐ yuān /: Đường cao tổ Lí Uyên

 

五代: / wǔ dài/: Ngũ đại

+ 后梁: / hòu liáng/: Hậu Lương

+ 后唐: / hòu táng/: Hậu Đường

+ 后晋: / hòu jìn /: Hậu Tấn

+ 后汉: / hòu hàn /: Hậu Hán

+ 后周: / hòu zhōu/: Hậu Chu

+ 梁太祖朱温/ liáng tài zǔ zhū wēn /: Lương Thái tổ Chu Ôn

+ 唐庄宗李存勖/ táng zhuāng zōng lǐ cún xù /: Đường Trang Tông Lí Tồn Húc

+ 晋高祖石敬瑭/ jìn gāo zǔ shí jìng táng /: Tấn cao tổ Thạch Kính Đường

+ 汉高祖刘知远/ hàn gāo zǔ liú zhī yuǎn /: Hán cao tổ lưu giữ Tri Viễn

+ 周太祖郭威/ zhōu tài zǔ guō wēi /: Chu cao tổ Quách Uy

十国: / shí guó/: Thập quốc (10 nước)

+ 前蜀: / qián shǔ/: Tiền Thục

+ 后蜀: / hòu shǔ /: Hậu Thục

+ 吴: / wú/: Ngô

+ 南唐: / nán táng/: phái mạnh Đường

+ 吴越: / wú yuè/: Ngô Việt

+ 闽: / mǐn/: Mân

+ 楚: / chǔ/: Sở

+ 南汉: / nấn ná hàn/: nam giới Hán

+ 南平(荆南): / rốn píng/: nam Bình(jīng nán: khiếp Nam)

+ 北汉: /běi hàn/: Bắc Há

 + 蜀高祖王建 /shǔ gāo zǔ wáng jiàn /: Thục cao tổ vương Kiến

+ 蜀高祖孟知祥 / shǔ gāo zǔ mèng zhī xiáng/: Thục Cao tổ Mạnh Tri Tường

+ 唐烈宗李昪 / táng liè zōng lǐ biàn/: Đường Liệt Tông Lí Biền

+ 吴越太祖钱镠 / wú yuè tài zǔ qián líng/: Ngô Việt thái tổ Tiền Lưu

+ 闽太祖王审知 / mǐn tài zǔ wáng shěn zhī/: Mân thái tổ vương vãi Thẩm Tri

+ 汉文帝刘安仁 / hàn wén dì liú ān nhón nhén /: Hán văn đế lưu lại An Nhân

+ 武信王高季兴 / wǔ xìn wáng gāo jì xīng /: Vũ Tín vương vãi Cao Quý Hưng

+ 汉世祖刘旻 / hàn shì zǔ liú mín/: Hán Thế tổ lưu Mân

宋: / sòng/: Tống

+ 北宋: / běi sòng/: Bắc Tống

+ 南宋: / rốn sòng /: phái nam Tống

 

+ 宋太祖赵匡胤 / sòng tài zǔ zhào kuāng yìn /: Tống thái tổ Triệu khung Dận

+ 宋高宗赵构 / sòng gāo zōng zhào gòu/: Tống cao tông Triệu Cấu

辽: / liáo /: Liêu 耶律阿保机 / yé lǜ ā bǎo jī /: Gia Luật A Bảo Cơ
西夏: / xī xià/: Tây Hạ 李元昊 / lǐ yuán hào /: Lí Nguyên Hạo
金: / jīn/: Kim 完颜阿骨打 / wán yán ā gǔ dǎ/: Hoàn Nhan A Cốt Đả
元: / yuán/: Nguyên 元太祖铁木真 / yuán tài zǔ tiě mù zhēn /: Nguyên thái tổ Thiết Mộc Chân
明: / míng/: Minh 明太祖朱元璋 / míng tài zǔ zhū yuán zhāng /: Minh thái tổ Chu Nguyên Chương
清: / qīng /: Thanh 清太祖努尔哈赤 / qīng tài zǔ nǔ ěr hā chì /: Thanh thái tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích
中华民国: / zhōng huá mín guó /: china dân quốc 孙中山 / sūn zhōng shān /: Tôn Trung Sơn
中华人民共和国: / zhōng huá rón rén mín gòng hé guó /: Nước cộng hòa quần chúng Trung Hoa 毛泽东 / máo zé dōng /: Mao Trạch Đông

Qua khám phá sơ lược về danh sách các triều đại Trung Quốc, có thể thấy rằng lịch sử dân tộc của giang sơn này cùng nước ta có khá nhiều điểm tương đồng. Không chỉ cùng cùng với bề dày lịch sử hào hùng hàng nghìn năm, mà lại cả nhì nước đông đảo trải qua thời kỳ phong kiến mang đến dân chủ. Đặc biệt, vào thời kỳ chiến đấu ngoại xâm bảo đảm dân tộc, nhân dân hai quốc gia đều vô cùng trẻ khỏe chống thù trong, giặc bên cạnh và một lòng sắt son yêu nước. Hy vọng nội dung bài viết này sẽ đem tới cho chúng ta những kiến thức và kỹ năng hữu ích về lịch sử hào hùng Trung Quốc.