*

Bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức hiện nay áp dụng theo cơ chế tạiNghị định 204/2004/NĐ-CPvề chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức với LLVT.Hiện tại bảng lương cán cỗ công chức theo vị trí việc làm vẫn vận dụng theo bảng lương TẠI ĐÂY.

Bạn đang xem: Lộ Trình Cải Cách Tiền Lương Giáo Viên 2022 Mới Và Đầy Đủ Nhất


Dự kiến từ năm 2023 mới tất cả 05 bảng lương theo vị trí vấn đề làm mới giành riêng cho cán cỗ công chức viên chức thay thế sửa chữa cho khối hệ thống bảng lương hiện hành. (Đây là chủ trương của BCH tw Đảng theoNghị quyết 27-NQ/TWnhưng vày dịch Covid nên đã biết thành hoãn lại).

Sau đó là các thông tin mới nhất liên quan mang đến dự thảo bảng lương theo vị trí việc làm từ năm 2023 dành cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ khí (Quân đội, công an).

Xem thêm: Báo Công An Đà Nẵng Mới Nhất


Về bảng lương vận dụng với bạn giữ chức vụ chỉ huy (Bảng 1)

Cán bộ, công chức, viên chức giữ lại chức vụ chỉ huy từ tw đến cấp xã sẽ tiến hành xây dựng thành 1 bảng lương riêng, theo nguyên tắc:


Mức lương chức vụ đề nghị thể hiện vật dụng bậc; duy trì chức vụ chỉ đạo nào thì hưởng lương theo dịch vụ đó, ví như giữ nhiều chức vụ thì hưởng lương chuyên dụng cho cao nhất.Mức lương của người lãnh đạo cung cấp trên phải cao hơn mức lương của lãnh đạo cấp cho dưới.Quy định một nút lương chức vụ cho mỗi loại chuyên dụng cho tương đương, ko phân nhiều loại bộ, ngành, ban, ủy ban và tương tự ở trung ương; không phân biệt những chức danh chỉ huy theo phân loại đơn vị hành thiết yếu ở địa phương.Việc phân biệt những chức vụ nghỉ ngơi bộ, ngành, ban, ủy ban và tương đương ở tw và các chức danh chỉ đạo theo đơn vị chức năng hành thiết yếu ở địa phương được tiến hành bằng chính sách phụ cấp.Việc phân các loại chức vụ lãnh đạo tương đương trong khối hệ thống chính trị để xây dựng bảng lương chức vụ vì chưng Bộ chính trị quyết định.
Về bảng lương chuyên môn, nhiệm vụ với tín đồ không giữ chức danh lãnh đạo (Bảng 2)

Với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo sẽ tiến hành xây dựng 01 bảng lương riêng rẽ theo ngạch công chức cùng chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức.


Cùng cường độ phức tạp các bước thì nấc lương như nhau; đk lao rượu cồn cao hơn bình thường và ưu tiên nghề tiến hành bằng chế độ phụ cung cấp theo nghề.Các đội ngạch với số bậc trong những ngạch công chức, chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức hiện giờ sẽ được bố trí lại nhằm mục đích khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chăm môn, nghiệp vụ.Việc chỉ định vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm và tổ chức cơ cấu ngạch công chức, chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức bởi vì cơ quan, tổ chức, đối chọi vị cai quản công chức, viên chức thực hiện.
Về bảng lương đối với lực lượng thiết bị (Quân đội, công an) (Bảng 3, 4, 5)

Với lực lượng vũ trang sẽ sở hữu được 03 bảng lương riêng, gồm: