Trường Đại học nên Thơ đã bao gồm thức chào làng thông tin tuyển sinh năm 2022 cùng với tổng 7.560 tiêu chuẩn tuyển sinh mang lại hệ đh chính quy và các chương trình đào tạo chất lượng cao.

Bạn đang xem: Mã trường đại học cần thơ

GIỚI THIỆU CHUNG

ctu.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022

1, những ngành tuyển chọn sinh

Các ngành đào tạo và giảng dạy trường Đại học buộc phải Thơ tuyển sinh vào năm 2022 như sau:

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ
Mã ngành: 7140202Chỉ tiêu: 80Tổ thích hợp xét tuyển: A00, C01, D01, D03
Mã ngành: 7140204Chỉ tiêu: 60Tổ thích hợp xét tuyển: C00, C19, D14, D15
Mã ngành: 7140206Chỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: T00, T01, T06
Mã ngành: 7140209Chỉ tiêu: 80Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, B08, D07
Mã ngành: 7140210Chỉ tiêu: 60Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7140211Chỉ tiêu: 60Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, A02, D29
Mã ngành: 7140212Chỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, B00, D07, D24
Mã ngành: 7140213Chỉ tiêu: 60Tổ hòa hợp xét tuyển: B00, B08
Mã ngành: 7140217Chỉ tiêu: 80Tổ vừa lòng xét tuyển: C00, D14, D15
Mã ngành: 7140218Chỉ tiêu: 60Tổ hợp xét tuyển: C00, D14, D64
Mã ngành: 7140219Chỉ tiêu: 60Tổ hòa hợp xét tuyển: C00, C04, D15, D44
Mã ngành: 7140231Chỉ tiêu: 80Tổ hòa hợp xét tuyển: D01, D14, D15
Mã ngành: 7140233Chỉ tiêu: 60Tổ hợp xét tuyển: D01, D03, D14, D64
Mã ngành: 7510401Chỉ tiêu: 100Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07
Ngành Kỹ thuật vật liệuMã ngành: 7520309Chỉ tiêu: 40Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07
Mã ngành: 7510601Chỉ tiêu: 80Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01
Mã ngành: 7510605Chỉ tiêu: 80Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01
Mã ngành: 7520103Các siêng ngành:Chuyên ngành Cơ khí chế tạo máyChuyên ngành Cơ khí ô tôChỉ tiêu: 120Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7520114Chỉ tiêu: 70Tổ hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7520216Chỉ tiêu: 70Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7520207Chỉ tiêu: 70Tổ hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7520201Chỉ tiêu: 70Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D07
Ngành Kỹ thuật cấp cho thoát nướcMã ngành: 7580213Chỉ tiêu: 60Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, B08, D07
Mã ngành: 7580201Chỉ tiêu: 140Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01
Ngành kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủyMã ngành: 7580202Chỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7580205Chỉ tiêu: 60Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7480202Chỉ tiêu: 40Tổ hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7320104Chỉ tiêu: 100Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01
Mã ngành: 7480101Chỉ tiêu: 60Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7480106Chỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7480102Chỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7480103Chỉ tiêu: 60Tổ hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7480104Chỉ tiêu: 60Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7480201Chỉ tiêu: 60Tổ hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7340301Chỉ tiêu: 60Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7340302Chỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7340201Chỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7340101Chỉ tiêu: 80Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7810103Chỉ tiêu: 80Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7340115Chỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7340121Chỉ tiêu: 80Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7340120Chỉ tiêu: 80Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7310101Chỉ tiêu: 80Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 76201115Chỉ tiêu: 140Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7850102Chỉ tiêu: 80Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7380101Các chuyên ngành:Chuyên ngành nguyên tắc hành chínhChuyên ngành cách thức thương mạiChuyên ngành điều khoản tư phápChỉ tiêu: 200Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, C00, D01, D03
Mã ngành: 7540101Chỉ tiêu: 170Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, B00, D07
Ngành technology chế biến thủy sảnMã ngành: 7540105Chỉ tiêu: 140Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07
Ngành công nghệ sau thu hoạchMã ngành: 7540104Chỉ tiêu: 40Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, B00, D07
Mã ngành: 7620105Chỉ tiêu: 140Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Mã ngành: 7640101Chỉ tiêu: 120Tổ vừa lòng xét tuyển: B00, A02, D07, B08
Mã ngành: 7620110Các chăm ngành:Chuyên ngành khoa học cây trồngChuyên ngành Nông nghiệp technology caoChỉ tiêu: 140Tổ phù hợp xét tuyển: A02, B00, B08, D07
Mã ngành: 7620109Chỉ tiêu: 100Tổ hợp xét tuyển: B00, B08, D07
Mã ngành: 7620112Chỉ tiêu: 160Tổ hợp xét tuyển: B00, B08, D07
Mã ngành: 7440301Chỉ tiêu: 80Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A02, B00, D07
Mã ngành: 7850101Chỉ tiêu: 120Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, B00, D07
Mã ngành: 7520320Chỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07
Mã ngành: 7850103Chỉ tiêu: 120Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07
Ngành technology rau trái cây và cảnh quanMã ngành: 7620113Chỉ tiêu: 80Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, B00, B08, D07
Ngành công nghệ đất (chuyên ngành thống trị đất và technology phân bón)Mã ngành: 7620103Chỉ tiêu: 60Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, B08, D07
Mã ngành: 7620301Chỉ tiêu: 220Tổ phù hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D07
Ngành bệnh dịch học thủy sảnMã ngành: 7620302Chỉ tiêu: 100Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, B08, D07
Ngành cai quản thủy sảnMã ngành: 7620305Chỉ tiêu: 100Tổ thích hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D07
Mã ngành: 7460201Chỉ tiêu: 100Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, A02, B00
Mã ngành: 7460112Chỉ tiêu: 80Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, B00
Mã ngành: 7520401Chỉ tiêu: 40Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, A02, C01
Mã ngành: 7440112Chỉ tiêu: 80Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, C02, D07
Mã ngành: 7720203Chỉ tiêu: 80Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, B00, C02, D07
Mã ngành: 7420101Chỉ tiêu: 40Tổ thích hợp xét tuyển: A02, B00, B03, B08
Mã ngành: 7420203Chỉ tiêu: 40Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, B00, B08
Mã ngành: 7420201Chỉ tiêu: 120Tổ thích hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D07
Mã ngành: 7229030Chỉ tiêu: 80Tổ hợp xét tuyển: C00, D01, D14, D15
Mã ngành: 7310630Chỉ tiêu: 80Tổ phù hợp xét tuyển: C00, D01, D14, D15
Mã ngành: 7220201Các chuyên ngành:Chuyên ngành ngôn từ AnhChuyên ngành thông ngôn – Biên dịch giờ đồng hồ AnhChỉ tiêu: 100Tổ vừa lòng xét tuyển: D01, D14, D15
Mã ngành: 7220203Chỉ tiêu: 40Tổ hợp xét tuyển: D01, D03, D14, D64
Mã ngành: 7320201Chỉ tiêu: 60Tổ hợp xét tuyển: A01, D01, D03, D29
Mã ngành: 7229001Chỉ tiêu: 40Tổ thích hợp xét tuyển: C00, C19, D14, D15
Mã ngành: 7310201Chỉ tiêu: 40Tổ hòa hợp xét tuyển: C00, C19, D14, D15
Mã ngành: 7310301Chỉ tiêu: 80Tổ phù hợp xét tuyển: A00, C00, C19, D01
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (CTTT), CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (CLC)
Ngành technology sinh học (Chương trình tiên tiến)Mã ngành: 7420201TChỉ tiêu: 80Tổ đúng theo xét tuyển: A01, B08, D07
Ngành Nuôi trông thủy sản (Chương trình tiên tiến)Mã ngành: 7620301TChỉ tiêu: 80Tổ phù hợp xét tuyển: A01, B08, D07
Ngành công nghệ kỹ thuật hóa học (Chất lượng cao)Mã ngành: 7510401CChỉ tiêu: 80Tổ thích hợp xét tuyển: A01, B08, D07
Ngành công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao)Mã ngành: 7540101CChỉ tiêu: 80Tổ đúng theo xét tuyển: A01, B08, D07
Ngành Kỹ thuật xây cất (Chất lượng cao)Mã ngành: 7580201CChỉ tiêu: 80Tổ vừa lòng xét tuyển: A01, D01, D07
Ngành Kỹ thuật điện (Chất lượng cao)Mã ngành: 7520201CChỉ tiêu: 80Tổ đúng theo xét tuyển: A01, D01, D07
Ngành công nghệ thông tin (Chất lượng cao)Mã ngành: 7480201CChỉ tiêu: 80Tổ hợp xét tuyển: A01, D01, D07
Ngành Kỹ thuật ứng dụng (CLC)Mã ngành: 7480103CChỉ tiêu: 80Tổ hợp xét tuyển: A01, D01, D07
Ngành cai quản trị kinh doanh (CLC)Mã ngành: 7340101CChỉ tiêu: 120Tổ hòa hợp xét tuyển: A01, D01, D07
Ngành quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách (CLC)Mã ngành: 7810103CChỉ tiêu: 80Tổ vừa lòng xét tuyển: A01, D01, D07
Ngành Tài bao gồm – bank (Chất lượng cao)Mã ngành: 7340201CChỉ tiêu: 120Tổ hợp xét tuyển: A01, D01, D07
Ngành sale quốc tế (Chất lượng cao)Mã ngành: 7340120CChỉ tiêu: 120Tổ hòa hợp xét tuyển: A01, D01, D07
Ngành ngữ điệu Anh (Chất lượng cao)Mã ngành: 7220201CChỉ tiêu: 120Tổ vừa lòng xét tuyển: D01, D14, D15

2, thủ tục xét tuyển

Trường Đại học buộc phải Thơ tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 theo các phương thức xét tuyển chọn sau:

Phương thức 1: Xét tuyển chọn thẳng với ưu tiên xét tuyểnPhương thức 2: Xét tác dụng thi tốt nghiệp thpt năm 2022Phương thức 3: Xét học tập bạ THPTPhương thức 4: Xét học tập bạ thpt vào những ngành Sư phạmPhương thức 5: Tuyển chọn vào chương trình tiên tiến và quality caoPhương thức 6: Xét tuyển trực tiếp vào học bồi dưỡng kiến thức cách tiến hành 1: Xét tuyển thẳng với ưu tiên xét tuyển

Thực hiện tại theo quy định của bộ GD&ĐT với trường Đại học yêu cầu Thơ. Xem cụ thể về cách tiến hành này tại đây.

Thời gian đk xét tuyển thẳng theo quy định của bộ GD&ĐT.

cách làm 2: Xét tuyển chọn theo điểm thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Hình thức xét tuyển:

Xét tuyển dựa theo tổng điểm thi của 3 môn thuộc tổng hợp xét tuyển chọn theo ngành đăng ký.Ngành giáo dục đào tạo thể chất: ko kể 2 môn thi văn hóa thuộc tổ hợp, sỹ tử phải đk thi năng khiếu TDTT (Do trường Đại học nên Thơ tổ chức)

Lưu ý:

Không thực hiện điểm bảo giữ thi thpt năm 2021 về trướcKhông thực hiện điểm miễn thi môn ngoại ngữ cùng không nhân hệ số môn thiKhông xét học lực cùng hạnh kiểm trung học phổ thông (kể cả các ngành sư phạm)

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 60% tổng chỉ tiêu

Các ngành áp dụng: toàn bộ các ngành

Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào:

Theo chế độ của ngôi trường Đại học nên Thơ sau thời điểm có tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 (và không tồn tại môn nào 1 điều trở xuống theo thang điểm 10)Với ngành giáo dục thể chất: Điểm môn năng khiếu TDTT yêu cầu >= 5.0 theo thang điểm 10

Cách tính điểm xét tuyển: ĐXT = Tổng điểm 3 môn theo tổng hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên (nếu có) (ĐXT làm cho tròn mang đến hai chữ số thập phân, ko nhân thông số môn thi)

Lệ phí đk dự thi: 25.000 đồng/nguyện vọng

Hồ sơ và thời gian đăng ký xét tuyển: Theo quy định của cục GD&ĐT (dự loài kiến tháng 4/2022). Thí sinh đk với hồ sơ tham dự cuộc thi kì thi giỏi nghiẹp trung học phổ thông năm 2022 tại những trường thpt hoặc vị trí nhận làm hồ sơ do các Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo ra quy định.

phương thức 3: Xét học bạ THPT

Hình thức xét học bạ: Xét điểm TB môn 5 học tập kì (trừ HK2 lớp 12) của 3 môn theo tổng hợp xét tuyển chọn ứng với ngành đăng ký.

Cách tính điểm xét học bạ:

ĐXT = (Điểm M1 + Điểm m2 + Điểm M3) + Điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó:

Điểm M1, M2, M3 là vấn đề mỗi môn 1, môn 2 cùng môn 3 thuộc tổng hợp xét tuyểnĐiểm M1, M2, M3 được tính theo công thức chung sau:.

Điểm M = (Điểm TB môn HK1 lớp 10 + Điểm TB môn HK2 lớp 10 + Điểm TB môn HK1 lớp 11 + Điểm TB môn HK2 lớp 11 + Điểm TB môn HK1 lớp 12)/5

Các ngành đào tạo: Tất cả các ngành trừ đội ngành đào tạo và huấn luyện giáo viên.

Điều kiện đăng ký xét tuyển:

Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển chọn ứng với ngành đăng ký đạt 19.0 trở lên trên (không cùng điểm ưu tiên):

Tổng điểm 3 môn = Điểm M1 + Điểm mét vuông + Điểm M3 >= 19.5

Các bước đăng ký hồ sơ xét tuyển:

Bước 2: Sau khi giỏ hàng trực tuyến và chắc hẳn rằng không còn chỉnh sửa, thí sinh gởi hồ sơ về trường bao gồm:

+) Phiếu đk xét tuyển (được in từ khối hệ thống sau khi đk trực tuyến)

+) bạn dạng sao học tập bạ hoặc bạn dạng gốc giấy chứng thực kết quả học tập tập trung học phổ thông (có đầy đủ 5 học kì phải xét)

+) Thí sinh tốt nghiệp THPT từ thời điểm năm 2021 về bên trước phải nộp phiên bản sao bằng giỏi nghiệp thpt hoặc bạn dạng gốc giấy triệu chứng nhận xuất sắc nghiệp trung học phổ thông tạm thời

+) Lệ phí đk xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng

Bước 3: gởi hồ sơ về ngôi trường Đại học buộc phải Thơ theo 1 trong các các bề ngoài sau:

+) hiệ tượng 2: Sử dụng thương mại & dịch vụ gửi hồ sơ xét tuyển của Bưu năng lượng điện Việt Nam.

cách làm 4: Xét học bạ thpt vào ngành sư phạm

Chỉ tiêu: 40%

Các ngành xét tuyển: những ngành huấn luyện và đào tạo giáo viên

Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển dựa theo điểm TB môn 6 học tập kỳ của 3 môn thuộc tổng hợp xét tuyển. Điểm từng môn nhằm tính điểm xét tuyển được xem bằng TB cộng của điểm TB môn trong 6 học tập kỳ, làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Tính điểm môn xét học tập bạ cùng điểm xét tuyển:

Điểm môn = (Điểm TB môn HK1 lớp 10 + Điểm TB môn HK2 lớp 10 + Điểm TB môn HK1 lớp 11 + Điểm TB môn HK2 lớp 11 + Điểm TB môn HK1 lớp 12 + Điểm TB môn HK2 lớp 12)/6

Điểm xét học tập bạ = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên

Riêng ngành Giáo dục thể chất, thí sinh phải tham gia dự thi môn năng khiếu TDTT vì Trường ĐHCT tổ chức triển khai thi để mang điểm (thời gian thi thông báo sau).

Xem thêm: Những Tàu Ngầm Hiện Đại Nhất Hiện Nay, Top 10 Tàu Ngầm Mạnh Nhất Thế Giới

Điều kiện xét tuyển:

Các ngành sư phạm khác: học tập lực lớp 12 một số loại GiỏiNgành giáo dục và đào tạo thể chất: học lực năm lớp 12 loại Khá trở lên. 02 trường hòa hợp sau chỉ yêu mong học lực lớp 12 một số loại TB trở lên:

+ thí sinh là VĐV cấp cho 1, khiếu nại tướng, đi lại viên đã từng đoạt huy chương trên Hội khỏe Phù Đổng, những giải trẻ nước nhà và nước ngoài hoặc giải vô địch nước nhà và quốc tế.

+ bao gồm điểm thi môn năng khiếu sở trường TDTT (do trường ĐHCT tổ chức triển khai thi) tự 9,0 trở lên (theo thang điểm 10).

Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:

Phiếu ĐKXT theo mẫu mã (đăng cam kết trực tuyến và in ra trường đoản cú hệ thống)01 bản sao học tập bạ hoặc bản gốc giấy xác thực kết quả học tậpBằng giỏi nghiệp thpt (với thí sinh đã giỏi nghiệp trung học phổ thông trước đó)Thí sinh học tập lực trung bình đk vào ngành giáo dục đào tạo thể chất: trường hợp là vận tải viên cấp cho 1, kiện tướng, chuyển động viên đã từng có lần đoạt huy chương trên Hội khỏe khoắn Phù Đổng, các giải trẻ tổ quốc và nước ngoài hoặc giải vô địch tổ quốc và nước ngoài thì nộp thêm phiên bản photo giấy ghi nhận có liên quan đến thành tích trên.

Lệ phí tổn xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng.

Đăng ký kết trực con đường tại: http://xettuyen.ctu.edu.vn/

phương thức 5: Xét tuyển vào chương trình tiên tiến và phát triển và quality cao

Nguyên tắc xét tuyển: Tuyển chọn thí sinh trúng tuyển và nhập học vào Đại học buộc phải Thơ năm 2022 mong muốn chuyển sang học ngành thuộc chương trình tiên tiến và phát triển hoặc chương trình chất lượng cao.

Đối tượng xét tuyển: sỹ tử trúng tuyển đh chính quy bất kỳ ngành như thế nào theo cách thức 1, 2, 3

Điều khiếu nại xét tuyển: tất cả điểm 3 môn tương xứng với tổ hợp xét tuyển theo ngành.

Hồ sơ đăng ký: sẽ được hướng dẫn rõ ràng khi làm giấy tờ thủ tục nhập học.

cách làm 6: Xét tuyển trực tiếp vào học tu dưỡng kiến thức

Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển trực tiếp vào học bổ sung cập nhật kiến thức 1 năm ngoái khi học chương trình đh chính quy.

Ngành xét tuyển: toàn bộ các ngành trừ nhóm ngành sư phạm

Đối tượng xét tuyển: học sinh các thị xã nghèo, biên giới, hải hòn đảo và người dân tộc thiểu số ít người, cụ thể như sau:

Thí sinh là người dân tộc bản địa thiểu số khôn xiết ít người: Cống, Mảng, Pu Péo, si mê La, Cờ Lao, tía Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ.Thí sinh gồm hộ khẩu thường trú tự 3 năm trở lên, học 3 năm và xuất sắc nghiệp thpt tại những huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc bản địa nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính mang lại ngày nộp làm hồ sơ ĐKXT theo chế độ tại quyết nghị số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 mon 12 năm 2008 của chính phủ nước nhà về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo cấp tốc và bền vững đối cùng với 61 huyện nghèo và quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 03 năm 2018 của Thủ tướng cơ quan chính phủ về câu hỏi phê duyệt y danh sách các huyện nghèo và huyện bay nghèo tiến độ 2018-2020; thí sinh trăng tròn huyện nghèo biên giới, hải hòn đảo thuộc khu vực Tây nam giới Bộ;

Điều khiếu nại ĐKXT:

Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022Thuộc 1 trong những những đối tượng người sử dụng nói trên

Quy định đào tạo:

Sau lúc nhập học, thí sinh nên học chương trình bổ sung cập nhật kiến thức 1 năm (các môn học tập bồi dưỡng: Toán, Văn, giờ Anh, Tin học)Phải đạt hiệu quả theo vẻ ngoài của Hiệu trưởng trường ĐHCT bắt đầu được vào học thừa nhận chương trình đại học chính quy năm học 2022-2023 đúng cùng với ngành vị thí sinh đăng ký.

Hồ sơ đk xét tuyển: Nộp hồ sơ tại Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên theo quy định của bộ GD&ĐT

HỌC PHÍ

Học tầm giá trường Đại học đề nghị Thơ năm 2022 dự loài kiến như sau:

Nhóm ngành Sư phạm: 13.200.000 đồng/năm học tập (sinh viên Sư phạm được công ty nước cung ứng 100% học phí và ngơi nghỉ phí)Nhóm ngành marketing và quản ngại lý: 13.200.000 đồng/năm học.Nhóm các ngành kỹ thuật sự sống, kỹ thuật tự nhiên: 14.200.000 đồng/năm học.Nhóm các ngành Toán cùng thống kê, laptop và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, cung ứng và chế biến, phong cách thiết kế và xây dựng, nông lâm nghiệp với thủy sản, thú y: 15.200.000 đồng/năm họcNhóm các ngành Nhân văn, khoa học xã hội cùng hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ thương mại xã hội, du lịch, khách hàng sạn, thể dục thể thao, thương mại dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường: 12.600.000 đồng/năm học

ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN

Xem cụ thể hơn tại: Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học cần Thơ

Tên ngànhĐiểm chuẩn
202020212022
Giáo dục tiểu học22.2524.523.9
Giáo dục Công dân212526
Giáo dục Thể chất17.524.2520.25
Sư phạm Toán học2425.526
Sư phạm Tin học18.52322.5
Sư phạm đồ lý18.524.525.3
Sư phạm Hóa học22.2525.7525.5
Sư phạm Sinh học18.523.7523.9
Sư phạm Ngữ văn22.52626.5
Sư phạm kế hoạch sử192527
Sư phạm Địa lý22.2524.7526.25
Sư phạm tiếng Anh23.7526.525.75
Sư phạm giờ đồng hồ Pháp18.521.7522
Ngôn ngữ Anh24.526.526
Ngôn ngữ Pháp18.526.523
Triết học2224.2525.5
Văn học2224.7525
Kinh tế24.525.524.4
Chính trị học2425.525.75
Xã hội học2425.7525.75
Việt nam giới học24.525.526
Thông tin – thư viện18.522.7520
Truyền thông đa phương tiện24.75
Quản trị kinh doanh25.2525.7524.75
Marketing2526.2525.25
Kinh doanh quốc tế25.7526.524.5
Kinh doanh yêu thương mại24.7525.7524.25
Tài chính – Ngân hàng24.7525.7525
Kế toán2525.525
Kiểm toán2425.2524
Luật24.525.525.75
Sinh học151922.75
Công nghệ sinh học2124.523.5
Sinh học tập ứng dụng151923
Hóa học1523.2522.5
Khoa học tập môi trường1519.2520
Toán ứng dụng1522.7522.75
Thống kê21
Khoa học máy tính212525.4
Mạng máy tính xách tay và media dữ liệu16.52424.25
Kỹ thuật phần mềm22.525.2526.3
Hệ thống thông tin1924.2524.75
Kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính16.523.7524.5
Công nghệ thông tin24.2525.7526.5
An toàn thông tin24.75
Công nghệ chuyên môn hóa học1924.023.5
Quản lý công nghiệp22.524.7523.25
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng25
Kỹ thuật cơ khí23.2524.523.8
Kỹ thuật cơ điện tử21.524.2523
Kỹ thuật điện2023.7523.7
Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông16.52323.4
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa21.524.2524.25
Kỹ thuật vật liệu152423
Kỹ thuật môi trường1524.7520.75
Vật lý kỹ thuật1524.523.5
Công nghệ thực phẩm23.524.2523.5
Công nghệ sau thu hoạch1523.7519
Công nghệ chế tao thủy sản172317.75
Kỹ thuật xây dựng2124.2522.7
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy1523.520
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông151820
Kỹ thuật tài nguyên nước22.2516.75
Khoa học đất1515.515.5
Chăn nuôi152115.75
Nông học1519.515.25
Khoa học cây trồng1519.2515
Bảo vệ thực vật1621.7516
Công nghệ rau trái cây và cảnh quan1515.015.25
Kinh tế nông nghiệp22.524.516
Nuôi trồng thủy sản1622.2516
Bệnh học thủy sản1520.2515.5
Quản lý thủy sản1521.516
Thú y22.2524.521.6
Hóa dược25.2524.9
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành24.252524.4
Quản lý tài nguyên và môi trường182317.5
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên21.52416.25
Quản lý đất đai182316.25
Chương trình unique cao
Ngôn ngữ Anh20.52524.5
Quản trị khiếp doanh21.75
Kinh doanh quốc tế232523.75
Tài chính – Ngân hàng2124.521.5
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành20.5
Kỹ thuật phần mềm23.75
Công nghệ thông tin202424.5
Công nghệ kỹ thuật hóa học1616.7519.25
Kỹ thuật xây dựng1520.7520
Kỹ thuật điện1519.521.5
Công nghệ thực phẩm15.2520.7519.25
Chương trình tiên tiến
Công nghệ sinh học1619.520
Nuôi trồng thủy sản151515.25