KẾT NỐI LED MA TRẬN 8x8 VỚI ARDUINO, led ma trận 8x8 là led gì? led ma trận 8x8 hoạt động như rứa nào? kết cấu led ma trận 8x8

 

KẾT NỐI LED MA TRẬN 8x8 VỚI ARDUINO

screen ma trận LED có thể được sử dụng để hiển thị hầu hết các cam kết tự cùng hình vẽ. Hầu như các biển hiệu LED hiện đại sử dụng những loại bảng ma trận khác nhau được lập trình bằng vi điều khiển. Trong trả lời này, bọn họ sẽ kết nối để tiếp xúc một ma trận LED 8 × 8 màu độc nhất với Arduino và hiển thị một vài cam kết tự vào đó. Ma trận 8 × 8 bao hàm 64 chấm led ( rất có thể gọi 64 chấm điểm hình ảnh này là những pixel). Mỗi led là mỗi px và các đèn LED này được liên kết với toàn bô 16 chân. Chúng ta cũng có thể xác định sơ đồ gia dụng chân với sơ đồ gia dụng mạch của nó bằng hình bên dưới đây.

Bạn đang xem: Phần mềm tạo mã led matrix 8x8

*

C1 cho C8 là các chân cột

R 1 cho R8 - là chân hàng

Ta có thể thấy ngơi nghỉ sơ đồ mặt phải các chân Anode (chân rất dương của led) trên cùng 1 hàng được nối tầm thường với nhau, tương tự như các chân Cathode (chân rất âm của led) trên cùng một cột được nối tầm thường với nhau. Đó là các chân của led ma tran 8x8 (8 hàng x 8 cột).

Xem thêm: Những Phát Minh Thay Đổi Thế Giới, 10 Phát Minh Làm Thay Đổi Thế Giới

Trường hợp một điện áp dương được đặt vào chân R1 và âm mang lại C1, bạn có thể thấy pixel (hay led) trước tiên sáng. Nếu họ đặt điện áp nút thấp đến C2 thì pixel thứ nhị (led thứ 2 hàng 1) đang bật. Với phương pháp này này, chúng ta có thể bật sáng các px tuỳ ý. Để thao tác làm việc này dễ dàng hơn, bọn họ sẽ sử dụng Arduino để tinh chỉnh các chân của ma trận led 8x8.

Sơ đồ liên kết led ma trận 8x8 với Arduino

*

Như bạn có thể thấy vào sơ đồ, mỗi chân cột được kết nối với chân Arduino trải qua điện trở 220Ω. Tất cả các chân sản phẩm được liên kết với một trong các chân đầu ra của IC 74HC595N (được sử dụng như một thanh ghi dịch). Các ký từ bỏ được hiển thị bằng cách sử dụng các kỹ thuật ghép kênh. Thanh ghi dịch được liên kết với Arduino qua 3 chân dữ liệu (SER), chân chốt (RCLK) với chân xung clock (SRCLK).

Chương trình điều khiển

 int latchPin = 4; // khai báo những chân liên kết thanh ghi dịch

int clockPin = 5;

int dataPin = 3;

int pins <8> = 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; // các chân cathode chung

byte A<8> = B00000000, // mã nhằm hiển thị cam kết tự tương ứng lên led ma trận

B00011000,// những mã này chúng ta cũng có thể tự viết tuỳ nhu yếu ký từ hiển thị trông như thế nào

B00100100,

B01000010,

B01111110,

B01000010,

B01000010,

B00000000

;

 

byte B<8> = B00000000,

B11111100,

B10000010,

B10000010,

B11111100,

B10000010,

B10000010,

B11111110

;

 

byte blank<8> = B00000000,

B00000000,

B00000000,

B00000000,

B00000000,

B00000000,

B00000000,

B00000000

;

byte R<8> = B00000000,

B01111000,

B01000100,

B01000100,

B01111000,

B01010000,


*

B01001000,

B01000100

;

 

 

void setup()

Serial.begin(9600); // dữ liệu code đang lập trình từ laptop nạp vào Arduino với vận tốc 9600 baud rate

pinMode(latchPin, OUTPUT); // thông số kỹ thuật các chân là ngõ ra

pinMode(clockPin, OUTPUT);

pinMode(dataPin, OUTPUT);

for (int i = 0; i

pinMode(pins, OUTPUT);

digitalWrite(pins, HIGH);

 

}

 

void loop()

 

 

 

for (int k = 0; k

display_char(A);

 

 

for (int k = 0; k

display_char(B);

 

}

for (int k = 0; k

display_char(R);

 

}

}

void display_char(byte ch<8>) { // cách thức ghép kênh

for (int j = 0; j

digitalWrite(latchPin, LOW);

digitalWrite(pins, LOW);

 

shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, ch);

digitalWrite(latchPin, HIGH);

//delay(1);

digitalWrite(latchPin, LOW);

shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, B00000000); //tắt không còn led trước lúc hiển thị ký kết tự tiếp theo