Cử Tri Đoàn
Để tuân thủ theo các biện pháp chống ngừa bình an COVID-19, chỉ những nhân viên được ủy quyền và những người dân tham gia mới được phép tham dự buổi lễ. Chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp cho công bọn chúng trên TVW.

Bạn đang xem: Quy trình bầu cử tổng thống mỹ


Thông Tin về Đại Cử Tri Đoàn trường đoản cú Cơ Quan quản lý Hồ Sơ và Văn Khố Quốc Gia

*

Đại Cử Tri Đoàn là 1 trong những quy trình, không phải là vị trí hay đoàn thể

Mỗi ứng cử viên tranh cử Tổng Thống trong đái bang của quý khách sẽ chọn ra một nhóm người được call là những đại biểu cử tri (hay còn được gọi là danh sách ứng viên để thai cử). Các đảng chính trị sẽ lựa chọn ra đại biểu cử tri thông qua khối hệ thống bỏ phiếu bí mật và tham dự đại hội, thường ra mắt vào mùa xuân của năm thai cử tổng thống.

hmweb.com.vnshington có 12 lá phiếu thai của Đại Cử Tri Đoàn. Số lượng đại biểu cử tri được phân bổ cho từng tiểu bang tới từ đoàn đbqh của đái bang:một đại biểu đại diện cho từng dân biểu vào Viện Dân Biểu Hoa Kỳ và một đại biểu đại diện cho từng thượng nghị viên trong Thượng Viện Hoa Kỳ. Tè Bang hmweb.com.vnshington tất cả 10 dân biểu vào Viện Dân Biểu Hoa Kỳ và hai dân biểu là Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ.

Bốn mươi tám tiểu bang, bao hàm hmweb.com.vnshington, sử dụng nguyên tắc “được ăn cả, té về không”; ứng viên tổng thống làm sao nhận được không ít phiếu bầu nhất trong tè bang của công ty chúng tôi sẽ tất cả quyền dấn được tất cả lá phiếu thai của hmweb.com.vnshington.

Luật được trải qua năm 2019 lao lý mỗi đại biểu cử tri bỏ phiếu cho đảng và ứng viên tổng thống mà họ làm đại biểu cử tri. Mỗi đại biểu cử tri nên ký thương hiệu vào cam kết phục vụ và điền vào lá phiếu thai tổng thống và phó tổng thống cho người được đề cử của đảng đã chỉ định và hướng dẫn họ. Lúc đại biểu cử tri điền vào lá phiếu vi phạm cam đoan nói trên hoặc nhằm phiếu trống, đại biểu cử tri này sẽ được sửa chữa thay thế bằng đại biểu cử tri khác.

Quy Trình cùng Thủ Tục.

Tổng số năm trăm tía mươi tám đại biểu cử tri toàn quốc bỏ phiếu thai Tổng Thống với Phó Tổng Thống Hoa Kỳ. Một ứng cử viên phải giành được 270 trong toàn bô 538 lá phiếu thai để biến Tổng Thống. Còn nếu không ứng cử viên tổng thống nào nhấn được đa số lá phiếu bầu, Viện Dân Biểu Hoa Kỳ sẽ chọn Tổng Thống cùng Thượng Viện Hoa Kỳ sẽ lựa chọn Phó Tổng Thống.

Xem thêm: Chuyển Giao Công Nghệ Ở Việt Nam, Chuyển Giao Công Nghệ

Những thành viên xây dừng khung Hiến Pháp thành lập và hoạt động Đại Cử Tri Đoàn như một sự dàn xếp giữa các việc bầu chọn Tổng Thống do Quốc Hội và việc bầu lựa chọn Tổng Thống vày phiếu phổ thông. Hiến Pháp Hoa Kỳ nêu rõ “… ko Thượng nghị viên hoặc Dân Biểu, hay fan nào phụ trách Chức Vụ có lợi Tức sinh sống Hoa Kỳ, được bổ nhiệm làm Đại Biểu Cử Tri” (Hiến Pháp Hoa Kỳ Điều II, Phần 1).

Tổng tuyển chọn Cử – Ngày 3 mon 11 năm 2020

Khi các cử tri của đái bang quăng quật phiếu thai Tổng Thống cùng Phó Tổng Thống bên trên lá phiếu Tổng tuyển Cử, nghĩa là chúng ta đang chọn ra danh sách các đại biểu cử tri sẽ thay mặt đại diện cho tiểu bang trong Đại Cử Tri Đoàn. Những người được đề cử Tổng Thống với Phó Tổng Thống nhận được rất nhiều phiếu bầu nhất vào cuộc Tổng tuyển Cử Năm 2020 nghỉ ngơi hmweb.com.vnshington sẽ nhận được toàn bộ 12 lá phiếu bầu của hmweb.com.vnshington với phiếu bầu tổng thống vẫn gửi12 đại biểu cử triđến Olympia vào trong ngày 14 tháng 12 để quăng quật phiếu cho tất cả những người được đề cử.

Tiểu Bang chứng nhận – Ngày 3 tháng 12 năm 2020

Văn chống Tổng Thư ký Tiểu Bang chứng nhận hiệu quả bầu cử không muộn hơn ngày 3 tháng 12 năm 2020.

Đại Cử Tri Đoàn – Ngày 14 tháng 12 năm 2020

Mỗi tè bang sẽ tập trung cuộc họp những đại biểu cử tri vào cùng trong ngày và nhờ cất hộ phiếu bầu đến quản trị Thượng Viện với Cơ Quan làm chủ Hồ Sơ và Văn Khố Quốc Gia.

Kiểm Phiếu bầu Cử – Ngày 6 tháng một năm 2021

Quốc hội tổ chức họp trong một phiên họp chung để kiểm phiếu thai cử và công bố kết quả bỏ thăm của Đại Cử Tri Đoàn.

Để biết thêm thông tin.

Văn phòng Đăng ký Liên Bang cùng Cơ Quan thống trị Hồ Sơ với Văn Khố Quốc Gia làm chủ Đại Cử Tri Đoàn. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin về Đại Cử Tri Đoàn trên website của họ:http://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/