sút 30.000 cho giao dịch trên 600.000 bớt 50.000 cho giao dịch trên 1.000.000 ( vận dụng cho deals tiếp theo )
*
sac ngoc khang 1 B0308
*
sac ngoc khang 2 Q6750
*
sac ngoc khang 3 B0406
*
sac ngoc khang 4 H3133
*
sac ngoc khang 5 K4122
*
sac ngoc khang 6 L4287
*
sac ngoc khang 7 M5771
*
sac ngoc khang 2 P6824
*
sac ngoc khang 3 A0636
*
sac ngoc khang 4 U8662
*
sac ngoc khang 5 B0735