Excel cho hmweb.com.vn 365Excel cho hmweb.com.vn 365 giành riêng cho máy MacExcel cho webExcel 2019Excel 2016Excel 2019 for MacExcel 2013Excel 2010Excel 2007Excel năm 2016 for MacExcel for Mac 2011Excel Starter 2010Thêm...Ít hơn

Sử dụng COUNTIF, một trong những hàm thống kê, nhằm đếm số lượng ô đáp ứng nhu cầu một tiêu chí; ví như để đếm số lần một tp nhất định mở ra trong danh sách khách hàng.Bạn đang xem: Tập hợp những chữ số của số 2010 là

Trong biểu mẫu đơn giản dễ dàng nhất, COUNTIF mang đến biết:

=COUNTIF(Bạn mong tìm ngơi nghỉ đâu?, bạn muốn tìm quý giá nào?)

Ví dụ:

=COUNTIF(A2:A5,"London")

=COUNTIF(A2:A5,A4)


*

Hàm COUNTIF(phạm vi, tiêu chí)

Tên đối số

Mô tả

range (bắt buộc)

Nhóm các ô mà bạn có nhu cầu đếm. Phạm vi rất có thể chứa số, mảng, phạm vi có tên hoặc tham chiếu có chứa số. Các giá trị trống và giá trị văn bản được bỏ qua.Bạn đang xem: Tập hợp những chữ số của số 2010

Tìm hiểu cách chọn phạm vi vào một trang tính.

Bạn đang xem: Tập hợp các chữ số của số 2010

criteria (bắt buộc)

Số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản xác định ô như thế nào sẽ được đếm.

Ví dụ: chúng ta có thể sử dụng một số trong những như 32, một so sánh như "> 32", một ô như B4, hoặc một trường đoản cú như "táo".

COUNTIF chỉ áp dụng một tiêu chuẩn duy nhất. Sử dụng COUNTIFS nếu bạn có nhu cầu dùng những tiêu chí.

Ví dụ

Để dùng các ví dụ này trong Excel, hãy xào luộc dữ liệu vào bảng bên dưới rồi dính vào ô A1 của trang tính mới.

Dữ liệu

Dữ liệu

táo

32

cam

54

đào

75

táo

86

Công thức

Mô tả

=COUNTIF(A2:A5,"táo")

Đếm số ô có chứa táo trong các ô từ A2 tới A5. Hiệu quả là 2.

=COUNTIF(A2:A5,A4)

Đếm số ô cất đào (giá trị trong A4) trong những ô trường đoản cú A2 tới A5. Tác dụng là 1.

=COUNTIF(A2:A5,A2)+COUNTIF(A2:A5,A3)

Đếm số táo apple (giá trị trong A2) cùng cam (giá trị trong A3) trong những ô từ A2 tới A5. Tác dụng là 3. Bí quyết này áp dụng COUNTIF nhì lần để xác định nhiều tiêu chí, mỗi tiêu chí ứng với cùng 1 biểu thức. Bạn cũng có thể sử dụng hàm COUNTIFS.

=COUNTIF(B2:B5,">55")

Đếm số ô có giá trị lớn hơn 55 trong các ô từ B2 tới B5. Hiệu quả là 2.

=COUNTIF(B2:B5,""&B4)

Đếm số ô có giá trị khác 75 trong các ô từ B2 tới B5. Dấu cùng (&) sáp nhập toán tử so sánh khác cùng với () và cực hiếm trong B4 để đọc =COUNTIF(B2:B5,"75"). Tác dụng là 3.

=COUNTIF(B2:B5,">=32")-COUNTIF(B2:B5,">85")

Đếm số ô có giá trị lớn rộng (>) hoặc bằng (=) 32 và nhỏ hơn (

Các vấn đề Chung

Sự cố

Đã xảy ra lỗi gì

Trả về giá trị sai đối với chuỗi dài.

Không trả về hiệu quả khi bạn ước ao đợi có kết quả.

Xem thêm: Những Bàn Thắng Đẹp Nhất Của Messi 2019, Top 10 Bàn Thắng Để Đời Của Lionel Messi

Đảm bảo có ghi đối số criteria trong lốt ngoặc.

Công thức COUNTIF gặp gỡ lỗi #VALUE! lúc tham chiếu tới một trang tính khác.

Lỗi này xẩy ra khi công thức tất cả chứa hàm tham chiếu mang đến ô hoặc phạm vi trong một sổ thao tác làm việc đóng và những ô được xem toán. Để anh tài này hoạt động, sổ làm việc khác bắt buộc được mở.

Những giải pháp thực hành giỏi nhất

Làm thế này

Tại sao

Nhớ rằng COUNTIF không rõ ràng chữ hoa, chữ hay trong chuỗi văn bản.

Criteria không phân biệt chữ hoa/thường. Nói giải pháp khác, chuỗi "táo" và chuỗi "TÁO" sẽ khớp với cùng các ô giống nhau.

Dùng cam kết tự đại diện

Có thể dùng ký tự đại diện—dấu chấm hỏi (?) và dấu sao (*)—trong criteria. Một lốt chấm hỏi khớp với một ký kết tự lẻ tẻ bất kỳ. Một vệt sao khớp cùng với chuỗi ký tự bất kỳ. Nếu bạn có nhu cầu tìm vết chấm hỏi hay lốt sao thực sự, hãy nhập một dấu sóng (~) trước ký tự đó.

Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"táo?") đang tìm hầu hết trường hợp tất cả "táo" với vần âm cuối cùng hoàn toàn có thể thay đổi.

Hãy bảo đảm dữ liệu của bạn ko chứa các ký tự không đúng.

Khi đếm quý giá văn bản, hãy đảm bảo an toàn dữ liệu không chứa khoảng trắng ở đầu, khoảng tầm trắng ở cuối, việc áp dụng không thống nhất dấu trích dẫn thẳng và cong hoặc ký kết tự không in ra. Trong những trường hợp này, COUNTIF có thể trả về cực hiếm không ao ước muốn.

Thử sử dụng hàm CLEAN hoặc hàm TRIM.

Để thuận tiện, áp dụng phạm vi gồm tên

COUNTIF hỗ trợ các phạm vi bao gồm têntrong phương pháp (chẳng hạn như = COUNTIF( hoa quả ,">=32")-COUNTIF(trái cây ,">85"). Phạm vi có tên có thể phía bên trong trang tính hiện tại tại, một trang tính không giống trong thuộc sổ thao tác làm việc hoặc từ sổ thao tác khác. Để tham chiếu xuất phát từ một sổ thao tác làm việc khác, sổ làm việc thứ hai đó cũng phải được mở.

Bạn đề nghị thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể nhờ chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel, kiếm tìm sự cung ứng trongCộng đồng giải pháp hoặc khuyến nghị tính năng hay đổi mới mới bên trên Excel User Voice.