nhiều lúc tôi mong bỏ đi thật xa. Bạn thân ngoảnh ngơ như bạn xa lạ. Fan mình bao năm chăn gối. Bây chừ còn dối gian nhau. Mấy ai trong đời hiểu thấu. Tiền khô cháy túi bao gồm ai gọi ta?Nhiều khi loại bỏ như kẻ không nhà. Đọa đày vào cơn men đắng. Ôi! Đời còn lắm phong ba. Biết bao cầu mộng trôi qua. Còn nhớ bao năm xa rồi. Đời vui tuổi đó rong chơi. Không yêu đương, không lần thương ghi nhớ một người. Hiện giờ tình cho với tôi, như mây lạnh lùng mây trôi. Từ lúc biết nhớ, biết yêu đương rồi yêu. Là khi biết đau, biết khổ trăm chiều. Bạn đời điêu ngoa, gian dối. ưa thèm phù phiếm xa xôi. Có chăng chỉ cần mơ thôi!

Bạn đang xem: Tiền khô cháy túi có ai hiểu cho


Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Lời Bài Hát Yêu Hết Lòng Có Được Chân Thành (Single), Yêu Hết Lòng Có Được Chân Thành

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.