Tình cờ chạm chán lại nhauDường như thọ lắm cực kỳ quen nhauGặp lại nhau mắt vương niềm đauGặp lại nhau lúc sắp xa nhauGặp lại nhau tóc xanh phai màuKhăn thờ chị em đội aiMà em team í ...ơ .. Bên trên đầuNửa thương mặt nọ thì thươngNửa sâu mặt phía ớ tương đối naoNày thanh nữ ơi thấu chăng nỗi lòngHỏi fan người về đâuĐường đi ấy thấy nỗi sông sâuChờ nhau bạc bẽo áo trốn xa xămNgoảnh chú ý nhau thời gian em qua cầuChờ nhau bạc áo trốn xa xămNgoảnh nhìn nhau thời điểm em qua cầu


Bạn đang xem: Tình cờ mình gặp lại nhau dường như lâu lắm

Tình cờ gặp mặt lại nhauDường như thọ lắm khôn cùng quen nhauGặp lại nhau mắt vương niềm đauGặp lại nhau lúc sắp tới xa nhauGặp lại nhau đầu xanh phai màuKhăn thờ đàn bà đội aiMà em nhóm í ...ơ .. Trên đầuNửa thương bên nọ thì thươngNửa sâu bên phía ớ khá naoNày phụ nữ ơi thấu chăng nỗi lòngHỏi người người về đâuĐường đi ấy thấy nỗi sông sâuChờ nhau bạc đãi áo trốn xa xămNgoảnh nhìn nhau dịp em qua cầuChờ nhau bạc tình áo trốn xa xămNgoảnh quan sát nhau thời điểm em qua cầu


*Trách Ai Vô Tình

Phi Nhung

*
3.853.335


http://musicmd1fr.hmweb.com.vn.net/bucket-image-hmweb.com.vn/images/singer/20120119/tUyf53w0jbOqFrYqas3x58f6db9693e5e.jpg

vn Quê hương Tôi

Phi Nhung

*
3.108.665


http://musicmd1fr.hmweb.com.vn.net/bucket-image-hmweb.com.vn/images/singer/20120119/tUyf53w0jbOqFrYqas3x58f6db9693e5e.jpg

Xem thêm: Cách Xin Phép Bản Quyền Youtube Đơn Giản, Xin Phép Bản Quyền Trên Youtube

http://musicmd1fr.hmweb.com.vn.net/bucket-image-hmweb.com.vn/images/singer/20120119/EwOSGucpubEw4yl3jDpV58f722d42883b.jpg
http://musicmd1fr.hmweb.com.vn.net/bucket-image-hmweb.com.vn/images/singer/20150810/DaLHHi6m5sN8sqKrYJTW5d7859833218a.jpg
http://musicmd1fr.hmweb.com.vn.net/bucket-image-hmweb.com.vn/images/singer/20120119/4FR0LbOekJ4J6i7QoDdU58f748fbf2761.jpg
http://musicmd1fr.hmweb.com.vn.net/bucket-image-hmweb.com.vn/images/singer/20120119/CvUvI54OjMvjCcEVK69s58f70fbcd0d42.jpg
http://musicmd1fr.hmweb.com.vn.net/bucket-image-hmweb.com.vn/images/singer/20201107/WFatY4ZlBjaxMGvPrM685fa671ec99b84.jpg
http://musicmd1fr.hmweb.com.vn.net/bucket-image-hmweb.com.vn/images/singer/20150810/DaLHHi6m5sN8sqKrYJTW5d7859833218a.jpg
http://musicmd1fr.hmweb.com.vn.net/bucket-image-hmweb.com.vn/images/singer/20170620/yAsLkQrOYAL0f9yhiQW45e031c5400940.jpg
http://musicmd1fr.hmweb.com.vn.net/bucket-image-hmweb.com.vn/images/singer/20201107/WFatY4ZlBjaxMGvPrM685fa671ec99b84.jpg