A. Tổng ôn lý thuyết hóa 12 chương 1

I - Este

1. Este là gì? Danh pháp của Este

C2H5COOH + CH3COOH ⇌ CH3COOC2H5 + H2Otrong điều kiện môi trường nhiệt độ cùng sự xúc tác củaH2SO4

- Công thức tổng quát lác của este

RCOOH + R′OH ⇌ RCOOR′ + H2Otrong điều kiện môi trường nhiệt độ và sự xúc tác củaH2SO4

Rút ra kết luận: vào axit cacboxylic, este được tạo ra khi đội OR" được ráng thế mang lại nhóm OH ở đội cacboxyl.

Bạn đang xem: Tóm tắt lý thuyết hóa 12

- Este đơn chức có công thức cấu tạo là:RCOOR′trong đó:

+ R là kí hiệu của gốc hidrocacbon của axit hoặc H

+ R" là kí hiệu của gốc hiđrocacbon của ancol (R≠H)

- Este no đơn chức tất cả công thức cấu tạo tầm thường là:

*

- biện pháp gọi tên: tên của esteđược gọi theo một công thức thương hiệu của gốc hiđrocacbon của ancol kết hợp với tên gốc axit (tên gốc hiđrocacbon của ancol đứng trước)

+ Gốc của axit tất cả nguồn gốc từ tên của axit tương ứng, chỉ núm thế đuôi "ic" thành đuôi "at".

Ví dụ:HCOOCH3: metyl fomat

CH3COOCH2CH2CH3: propyl axetat

2. Tính chất vật lý của este

- Ở vào môi trường điều kiện thường, este thường tồn tại ở dạng chất lỏng hoặc rắn. Trong môi trường nước, este không tan.

- Nhiệt độ sôi của este rất thấp, so với axit đồng phân hoặc những ancol (có khối lượng mol giống nhau) hoặc bằng vềsố lượng nguyên tử cacbon, este bao gồm nhiệt độ sôi thấp hơn rất nhiều.

Ví dụ:

+CH3CH2CH2COOHcó khối lượng mol phân tử bằng 88, sôi ở nhiệt độ163,50C, với tan nhiều vào môi trường nước

+CH3(CH2)3CH2OH bao gồm khối lượng mol phân tử bằng 88, sôi ở nhiệt độ1320Cvà tan ít trong môi trường nước.

+CH3COOC2H5 tất cả khối lượng mol phân tử bằng 88, sôi ở nhiệt độ770Cvà ko tan vào môi trường nước.

=> Lý giải nguyên do: những liên kết hidro ko được hình thành trong các phân tử este cùng giữa nước với phân tử este, liên kết hidro rất kém

- Một trong những đặc trưng của este là mùi vị. Ví dụ như mùi hương chuối chín là của isoamyl axetat, mùi hương dứa của etyl propionat, mùi hương hoa hồng của geranyl axetat,...

3. Tính chất hóa học của este

a, trong điều kiện môi trường axit, este bị thủy phân

C2H5COOH + CH3COOH ⇌ CH3COOC2H5 + H2O

- Đặc trưng của phản ứng của este trong môi trường axit:

+ vào điều kiện môi trường nhiệt độ và sự xúc tác củaH2SO4

+ Phản ứng là một phản ứng thuận nghịch với tốc độ phản ứng xảy ra là chậm.

b, vào điều kiện môi trường bazo, este bị thủy phân (Phản ứng xà chống hóa)

*

- Đặc trưng của phản ứng là chỉ xảy ra trong một chiều dưới điều kiện nhiệt độ ưng ý hợp.

4. Bí quyết điều chế este

- bí quyết làm bình thường là bằng phương pháp hóa học (este hóa) giữa nhì hợp chất là axit cacboxylic với ancol

RCOOH + R′OH ⇌ RCOOR′ + H2O

- cách làm riêng, đặc trưng của este: cho axit cacboxylic tác dụng với ancol tương ứng để cho ra kết quả là este của ancol không bền

5. Ứng dụng của este trong cuộc sống

Este có một số ứng dụng vào cuộc sống, ví dụ như:

- Este gồm vai trò như dung môi để chiết hoặc bóc tách một số chất hữu cơ như etyl axetat, cần sử dụng để trộn sơn như butyl axetat,...

- Một số polime của este được sử dụng như nguyên liệu để sản xuất một số chất dẻo như vinyl axetat, metyl metacrylat,.... Hoặc là nguyên liệu để làm keo dán

- Đặc trưng vật lý của este là bám mùi thơm và không khiến độc nên được ứng dụng trong những nền công nghiệp mỹ phẩm, thực phẩm

II - Lipit

1. Khái niệm

- trong tế bào sống của động xuất xắc thực vật, lipit tồn tại dưới dạng một hợp chất hữu. Trong môi trường nước, lipit không có khả năng tung nhưng ngược lại với những môi trường dung môi hữu cơ không cực, lipit tung nhiều

- Lipit đa số thuộc những este dạng phức tạp. Vào đó bao gồm chất béo, sáp, steroit cùng photpholipit.

2. Chất béo

- Glixerol tác dụng với axit lớn tạo ra một trieste, được gọi là chất béo

- Chất mập được gọi tầm thường là triglixerit hoặc triaxylglixerol.

- Một số axit béo thường gặp vào cuộc sống:

+C17H35COOHhayCH3(CH2)16COOHcó thương hiệu gọi là axit stearic

+C17H33COOHcó thương hiệu gọi là axit oleic

+C15H31COOHhayCH3(CH2)14COOHcó thương hiệu gọi là axit panmitic.

=> Axit béo có một số đặc trưng như sau:

+ Axit béo gồm dạng là những axit đơn chức chưa mạch cacbon dài

+ Axit béo không phân nhánh

+ Axit béo có thể no hoặc tất cả thể ko no

a, Tính chất vật lý của chất béo

- Ở trong môi trường điều kiện thường, chất mập tồn tại ở dạng chất lỏng hoặc tồn tại vào dạngchất rắn. Trong đó:

+R1,R2,R3nếu thuộc gốc hidrocacbon no thì chất khủng tồn tại ở dạng chất rắn

+ R1,R2,R3nếu thuộc gốc hidrocacbon không no thì chất lớn tồn tại ở dạng chất lỏng.

- Ở trong môi trường nước, những chất mập đều không tan nhưng ở trong điều kiện môi trường là một số dung môi hữu cơ vô cực như là benzen, cloroform thì chất lớn tan nhiều.

Xem thêm: Dàn Sao Dự Tiệc Sinh Nhật Con Gái Ưng Hoàng Phúc

- So với nước, chất bự nhẹ hơn nước.

b, Tính chất hóa học của chất béo

- Phản ứng của thủy phân vào điều kiện môi trường axitcủa chất béo.

+ trong điều kiện môi trường axit, gồm sự xúc tác của nhiệt độ bằng phương pháp đun nóng, chất to phản ứng với nước để đã tạo ra kết quả bao gồm axit lớn và glixerol.

(RCOO)3C3H5 + 3H2O ⇌ 3RCOOH + C3H5(OH)3

- Phản ứng của thủy phân trong điều kiện môi trường kiềmcủa chất béo.

+ vào điều kiện môi trường kiềm, gồm sự xúc tác của nhiệt độ bằng phương pháp đun nóng, chất lớn bị thủy phân để tạo thành muối của axit khủng và glixerol

*

- Hỗn hợp muối natri hoặc kali của axit béo bao gồm mặt vào nguyên liệu bao gồm của xà phòng. Bởi vì đó, thủy phân vào điều kiện môi trường kiềm của chất béo còn có một tên gọi không giống là phản ứng xà phòng hóa.

c, Ứng dụng của chất mập trong cuộc sống

- Chất béo là một nguồn thức ăn cho nhỏ người, chứa một nguồn chất dinh dưỡng quan liêu trọng bao gồm nhiệm vụ cung cấp năng lượng đến hoạtđộng sống của nhỏ người.

- Chất to chứa một số nguyên liệu cần thiết tất cả vai trò tổng hợp một số chất dinh dưỡng cần thiết mang lại cơ thể nhỏ người, đảm bảo được quá trình di chuyển, những chất được hấp thụ, tổng hợp trong chất béo.

- vào nền công nghiệp, chất béo bao gồm ứng dụng lànguyên liệu để sản xuất xà phòng với glixerol, một số sản phẩm không giống như mì sợi, đồ hộp.

III - Khái niệm về xà chống và những chất giặt rửa tổng hợp

1. Xà phòng

- Xà chống là một sản phẩm được tạora bởi hỗn hợp của muối natri hoặc hỗn hợp muối kali của axit phệ hòa vào với một số chất phụ gia khác.

- Nguyên liệu đểlàm xà chống bao gồm :

+ Thành phần chủ yếu của bánh xà phòng là muối natri của axit panmitic hoặc axit stearic.

+ Một số chất phụ gia như chất độn (làm tăng độ cứng để đúc bánh), chất tẩy màu, chất diệt khuẩn, chất tạo hương.

2. Những sản xuất xà phòng

- giải pháp thứ nhất:

*

Trong đó(RCOO)3C3H5là chất béo vàRCOONalà xà phòng

- giải pháp sản xuất xà phòng thứ hai:

Ankan→axit cacboxylic→muối natri của axit cacboxylic

3. Chất giặt rửa tổng hợp

a, Chất giặt rửa tổng hợp

- Chất giặt rửa tổng hợp bao gồm tất cả những chất tất cả tính năng như xà phòng nhưng không phải là hợp chất của muối natri của axit cacboxylic.

- trong chất giặt rửa tổng hợp, nguyên liệu bao gồm bao gồm muốiNa+hoặcK+của axitđođexylbenzensunfonic

Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm là: với những ion nhưCa2+ vàMg2+tuy nhiên chất giặt rửa tổng hợp tạo ô nhiễm môi trường bởi đặc điểm nặng nề bị phân hủy bởi những sinh vật tự nhiên

b,Phương pháp điều chế

- Chất giặt rửa tổng hợp được tạo thành từ một số chất lấy nguyên liệu từ nguồn dầu mỏ.

4. Ứng dụng của chất giặt rửa tổng hợp cùng xà phòng

- Sức căng bề mặt của những chất bẩn bám dính trên quần áo, vải,... Bị có tác dụng giảm bởi khả năng củamuối natri tồn tại trong xà phòng hay trong chất giặt rửa tổng hợp. Vì vậy, các vết bẩn được loại bỏ khỏi quần áo, chia nhỏ ra thành nhiều phần nhỏ với hòa rã vào nước

- Một vào những ưu điểm của chất giặt rửa tổng hợp so với xà phòng là gồm thể giặt rửa cả trong nước cứng. Vì sao bởi vì những muối panmitic xuất xắc stearat của những kim loại hóa trị II có đặc điểm nặng nề tan vào môi trường nước chứa nhiều ionCa2+vàMg2+nhưng ngược lại trong chất giặt rửa tổng hợp có thành phần là những muối của axit đođexylbenzensunfonic lại chảy được vào nước cứng.