Tác phẩm “Tự chỉ trích” của bạn bè Nguyễn Văn Cừ được tạo ra vào thời gian nào?


Bạn đang xem: Trắc nghiệm đường lối cách mạng chương 2

A.Bác Hồ đọc lời kêu gọi toàn quốc chống chiến. B.Nhật đầu hàng vô điều kiện.C.Nhân dân hà nội vùng dậy giành cơ quan ban ngành

Câu 4:Mã câu hỏi:96281


A.Hội nghị toàn nước của Đảng tại Tân Trào (Tuyên Quang).B.Họp Đại hội đại biểu của Đảng tại Từ sơn (Bắc Ninh).C.Hội nghị quân sự chiến lược cách mạng Bắc Kỳ trên Hiệp Hòa (Bắc Giang).

Câu 5:Mã câu hỏi:96282

Nhiệm vụ bí quyết mạng được Đảng ta xác định trong thời kì 1936 - 1939 là gì?


A.Đánh xua đế quốc Pháp, Đông Dương trọn vẹn độc lập.B.Tịch thu ruộng khu đất của địa công ty phong kiến phân chia cho dân cày.C.Chống phạt xít, chống cuộc chiến tranh đế quốc, chống bầy phản hễ thuộc địa, đòi trường đoản cú do, dân chủ, cơm trắng áo hòa bình.

Câu 6:Mã câu hỏi:96283

Luận cưng cửng tháng 10/1930 khẳng định lực lượng biện pháp mạng gồm?


A.Giai cấp vô sản, bốn sản dân tộc, tiểu tứ sản với nông dân.B.Giai cấp tư sản với nông dân.C.Giai cấp cho vô sản: người công nhân và nông dân.

Câu 7:Mã câu hỏi:96284

Căn cứ vào tình hình thế giới, trong nước cùng tiếp thu con đường lối của thế giới cộng sản(Đại hội VII), Đảng cộng sản Đông dương nhấn định quân thù trước mắt của quần chúng Đông Dương là?


A.Thực dân Pháp.B.Bọn phản rượu cồn thuộc địa cùng bè cánh tay không đúng của chúng.C.Bọn phong kiến.

Câu 8:Mã câu hỏi:96285

Nhật thay máu chính quyền Pháp vào trong ngày 9 mon 3 năm ….. ?


A.1944B.1945C.1943

Câu 9:Mã câu hỏi:96286

Bốn tỉnh đầu tiên giành được chính quyền ở nước ta trong cuộc tổng khởi nghĩa cm Tháng 8/1945 là?


A.Bắc Ninh, Quảng Ninh, Phú Yên, Kon TumB.Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng NamC.Thái Nguyên, Tuyên Quang, Nghệ An, Bình Định

Câu 10:Mã câu hỏi:96287


A.Phạm Văn ĐồngB.Trường ChinhC.Hồ Chí Minh, (gồm 5 người: è cổ Huy Liệu, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Lương Bằng, Dương Đức Hiền, HCM)

Câu 11:Mã câu hỏi:96288

Phương pháp đấu tranh cơ bản trong phương pháp mạng tháng Tám 1945 là gì?


A.Đấu tranh vũ trang.B.Kết hợp tranh đấu vũ trang với đấu tranh chủ yếu trị.C.Đấu tr anh thiết yếu trị.

Câu 12:Mã câu hỏi:96289

Quyết định Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành tổ chức chính quyền trước khi Đồng minh vào Việt Nam. Đó là nội dung biểu hiện trong Nghị quyết nào của Đảng?


Câu 13:Mã câu hỏi:96290

Đội vn giải phóng quân ra đời, chính là sự kết hợp của những tổ chức nào?


A.Việt phái nam tuyên truyền giải hòa quân với nhóm du kích Bắc SơnB.Việt nam giới tuyên truyền hóa giải quân với cứu quốc quânC.Việt phái nam tuyên truyền giải tỏa quân cùng với du kích bố Tơ

Câu 14:Mã câu hỏi:96291

Hội nghị TW lần 6 ( 11/1939 ) gửi hướng lãnh đạo chiến lược biện pháp mạng là vì?


A.Từ chỗ làm 3 trọng trách chiến lược của giải pháp mạng thì nay chỉ có tác dụng một nhiệm vụ - giải phóng dân tộcB.Từ nơi chống đế quốc, phong loài kiến thì nay chống đế quốc phân phát - xítC.Từ chiến đấu đòi tự do thoải mái dân chủ thì nay tranh đấu giải phóng dân tộc bản địa

Câu 15:Mã câu hỏi:96292

Nhân tố đa số nhất quyết định chiến thắng của giải pháp mạng tháng 8/1945 ?


A.Tác hễ của to hoảng kinh tế thế giớiB.Sức mạnh liên minh công – nông.C.Bối cảnh nước ngoài thuận lợi.

Câu 16:Mã câu hỏi:96293

Tại sao trong giai đoạn 1936 – 1939, chủ trương cách mạng của Đảng ta gồm sự nuốm đổi?


A.Chính sách bóc lột, to bố, bầy áp của Pháp.B.Tình hình quả đât và trong nước có rất nhiều thay đổi, quan trọng chủ trương gửi hướng chiến lược của Đại hội lần VII thế giới cộng sản.C.Mâu thuẫn thân nhân dân vn và thực dân Pháp ngày càng nóng bức

Câu 17:Mã câu hỏi:96294

Điền vào khu vực trống: “Tháng…, Đại hội đại biểu lần trước tiên của Đảng họp tại …”


A.Tháng 5/1930 - quảng châu (TQ).B.Tháng 6/1932 - hương Cảng (TQ).C.Tháng 3/1935 - Ma Cao (TQ).

Câu 18:Mã câu hỏi:96295

Tại hội nghị Trung Ương Đảng lần sản phẩm công nghệ VIII, Nguyễn Ái Quốc công ty trương thành lập mặt trận nào?


Xem thêm: Ngôi Chùa Pháp Vân Quận Tân Phú, Ghé Thăm Chùa Pháp Vân

A.Mặt trận Liên Việt.B.Mặt trận Đồng Minh.C.Mặt trận Việt Minh.

Câu 19:Mã câu hỏi:96296

Khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật - Pháp” được thay bằng khẩu hiệu “Đánh xua phát xít Nhật” được nêu ra trong?


Câu 20:Mã câu hỏi:96297

Đoàn Đại biểu nước ta tham dự Đại hội lần VII của quốc tế Cộng sản tại Matxcova (tháng 7/1935) vì chưng ai dẫn đầu?


A.Đồng chí Lê Hồng Phong.B.Đồng chí trường Chinh.C.Đồng chí Phạm Hùng

Câu 21:Mã câu hỏi:96298

Đoạn văn dưới đây được Nguyễn Ái Quốc trình diễn lúc nào? “Nếu không giải quyết và xử lý được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được tự do tự vày cho toàn cục dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc bản địa còn chịu đựng mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi và nghĩa vụ của cỗ phận ách thống trị đến vạn năm sau cũng không đòi được”.


A.Trong hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 (11/1939).B.Trong họp báo hội nghị Trung ương Đảng lần sản phẩm 8 (5/1941).C.Trong thư gởi đồng bào toàn quốc sau họp báo hội nghị TW lần trang bị 8.

Câu 22:Mã câu hỏi:96299

Nội dung nào dưới đây không đề nghị là ý nghĩa của cách mạng mon Tám 1945?


A.Phá tung xiềng xích quân lính của Pháp - Nhật với phong kiến, mang lại độc lập tự bởi cho dân tộcB.Mở ra một kỉ nguyên bắt đầu trong lịch sử hào hùng dân tộc: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.C.Buộc Pháp thừa nhận độc lập, công ty quyền, thống tuyệt nhất và toàn diện lãnh thổ của Việt Nam.

Câu 23:Mã câu hỏi:96300

Điền vào chỗ trống: “Cuộc dân tộc giải phóng …phải kết chặt với biện pháp mạng điền địNghĩa là tất yêu nói rằng ước ao đánh đổ đế quốc yêu cầu phải cải tiến và phát triển cách mạng điền địa, muốn giải quyết và xử lý vấn đề điền địa thì cần phải đánh đổ đế quốc”


A.Nhất địnhB.Không bắt buộcC.Bắt buộc

Câu 24:Mã câu hỏi:96301


A.Đại hội đại biểu lần vật dụng nhất.B.Hội nghị Ban Chấp hành tw lần thiết bị nhất.C.Đại hội đại biểu lần hai.

Câu 25:Mã câu hỏi:96302


A.Bắc đánh - Vũ Nhai.B.Bắc Bó - Cao Bằng.C.Tân Trào - Tuyên Quang.

Câu 26:Mã câu hỏi:96303

Hình thức tổ chức và phương án đấu tranh trong quy trình tiến độ 1936 - 1939 ?


A.Hình thức tổ chức triển khai bí mật, đương đầu vũ trang.B.Hình thức tổ chức triển khai và tranh đấu công khai.C.Hình thức tổ chức và đấu tranh công khai và nửa công khai, đúng theo pháp và nửa phù hợp pháp.

Câu 27:Mã câu hỏi:96304


A.Ủy ban giải phóng dân tộc bản địa Việt Nam. Chi phí thân CP lâm thời vn sau này.B.Mặt trận Việt MinhC.Mặt trận quần chúng. # Đông Dương.

Câu 28:Mã câu hỏi:96305

Cuộc khởi nghĩa nào tiếp sau đây không diễn ra trong trong thời gian 1939 - 1941?


A.Khởi nghĩa phái mạnh Kỳ.B.Binh đổi mới Đô Lương.C.Khởi nghĩa tía Tơ.

Câu 29:Mã câu hỏi:96306

Tháng 5/1941, Ban Chấp hành tw quyết định ra đời Mặt trận Việt Nam tự do đồng minh để sửa chữa thay thế cho?


A.Mặt trận quần chúng phản đế Đông Dương.B.Mặt trận dân chủ Đông Dương.C.Mặt trận phản nghịch đế, làm phản phong.

Câu 30:Mã câu hỏi:96307

Những cuộc tải dân nhà 1936-1939, tất cả hai sự kiện vượt trội nhất, đó là hai sự khiếu nại nào?


A.Phong trào Đại hội Đông Dương và đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ.B.Phong trào chống chọi trên nghành nghề báo chí với nghị trường.C.Phong trào đón Gođa và chống chọi nghị trường.

*


Môn học

Triết học