Mục tiêu đào tạo

Có hiểu biết về các nguyên tắc cơ phiên bản của nhà nghĩa Mác – Lênin, bốn tưởng hồ chí minh và con đường lối cách mạng của Đảng cùng sản Việt nam; có các kiến thức cơ phiên bản trong nghành khoa học xã hội với nhân văn; tất cả sức khoẻ tốt, đáp ứng nhu cầu được yêu cầu xây dựng và đảm bảo an toàn Tổ quốc;Có kiến thức vật lý, toán học với có những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và thoải mái để tiếp thu giỏi các kiến thức cơ sở và siêng ngành cũng như có tác dụng học tập ở trình độ chuyên môn cao hơn.Có kiến thức về nước ngoài ngữ, thuần thục các kỹ năng cơ phiên bản về nghe, nói, đọc, viết, bên cạnh đó sử dụng giỏi ngoại ngữ chuyên ngành.Có các kiến thức về tin học, thực hiện thành thành thạo các ứng dụng lập trình kỹ thuật.Sử dụng giỏi các phần mềm mô bỏng và so với hệ thốngCó kiến thức căn nguyên về ngành technology điện tử truyền thông.Nắm vững các đặc tính và giải thích được nguyên lý buổi giao lưu của các thành phần, những khối công dụng trong hệ thống viễn thông;Phân tích được các khối chức năng cũng như các hệ thống truyền thông 1-1 giản.Thiết kế với mô bỏng , phân tích nhận xét các bài xích toán truyền thông trên qua mô phỏng và thực nghiệm;Thiết kế được các khối hệ thống truyền thông đối kháng giản;Kiểm tra được các sự vậy trên hệ thống viễn thông và đưa ra các giải pháp khắc phục;Có kỹ năng quy trình technology lắp đặt khối hệ thống truyền thông vào thực tế;Có kỹ năng và kiến thức và tài năng áp dụng các phương thức phân tích hệ thống, chẩn đoán và phân tích những sự cố; xây dựng thay thế, sửa chữa, đổi mới chế độ thao tác của những khối tính năng trong hệ thống viễn thông.Có kỹ năng về cấu trúc và lý giải được hoạt động của các thứ trong khối hệ thống truyền thông..Kiến thức nền tảng về ngành Điện tửKiến thức gốc rễ về truyền thôngKiến thức nâng cao về siêng ngành Điện tử-viễn thông

Vị trí và năng lực làm bài toán sau khi xuất sắc nghiệp

Sau lúc tốt nghiệp các kỹ sư của ngành có thể:

Làm các công việc kỹ thuật, quản lý, điều hành sản xuất tại các doanh nghiệp sản xuất cùng lắp ráp thiết bị năng lượng điện tử, những công ty khai thác dịch vụ viễn thông như các đài thu phát thanh, thu phạt hình, các công ty viễn thông, những nhà cung ứng dịch vụ viễn thông trong và kế bên nước.Tư vấn, thiết kế, vận hành, điều khiển các hệ thống sản xuất các sản phẩm công nghệ truyền thông, kiểm tra bảo dưỡng thiết bị.Tham gia công tác quản lý, tổ chức sản xuất tại các đối chọi vị khai quật dịch vụ viễn thông.Có thể gia nhập giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng, trường trung cấp, những trung chổ chính giữa dạy nghề …Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Kỹ thuật điện tử viễn thông, công nghệ ở những Viện nghiên cứu, các trung tâm, các ban ngành nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học, Cao đẳng và đưa giao công nghệ thuộc lĩnh vực truyền thông.