Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển việt - việt

*
*
*

Từ điển Việt Việt.Vietnamese-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vãn từ điển WordNet, trường đoản cú điển Collocation. Tra cứu giúp nghữ pháp

Bạn bao gồm thể setup app phần mềm từ điển trên Windows để tra trường đoản cú điển thuận lợi khi gọi văn bạn dạng trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
tự điển a walking (living) dictionary: từ điển sống, fan học rộng lớn biết những (định ngữ) có đặc thù từ điển, có tính chất sách vở a dictionary style: văn giấy tờ dictionary English: giờ Anh giấy tờ
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục lịch trình
trường đoản cú điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
automatic dictionary : từ bỏ điển tự động hóa
composite external symbol dictionary : từ bỏ điển ký kết hiệu ngoài kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ bỏ điển ký hiệu ngoài tinh vi
computer dictionary : tự điển máy tính xách tay
descriptor dictionary : từ điển trình bày
dictionary code : mã tự điển
dictionary order : thứ tự từ điển
electronic commerce dictionary : từ điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : trường đoản cú điển cam kết kiệu bên cạnh
frequency dictionary : trường đoản cú điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : tự điển nguồn tin tức
information resource dictionary schema : sơ đồ dùng từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : từ bỏ điển dữ liệu tích thích hợp
machine dictionary : tự điển thiết bị
main dictionary : tự điển bao gồm
mechanical dictionary : trường đoản cú điển cơ giới
relocation dictionary : từ bỏ điển chuyển vị
relocation dictionary : trường đoản cú điển đưa vị trí
relocation dictionary : từ bỏ điển xác định lại
relocation dictionary : trường đoản cú điển tái định vị
reverse code dictionary : trường đoản cú điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
trường đoản cú điểm nguồn tin tức

Xem thêm: Tình Hình Ukraine Ngày Hôm Nay 16/08, Tình Hình Chiến Sự Nga

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided khổng lồ consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how khổng lồ use dictionaries | compile, write | edit | publish